Biostatistik är tillämpning av statistik på det biologiska området. Kunskap i biostatistik är viktigt vid planering, utvärdering och tolkning av biomedicinsk forskning. Biostatistik är också ett verktyg för epidemiologi.

Statistiska metoder inom biomedicinsk forskningRedigera