Regressionsanalys, regression, är en metod inom statistik där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerad data.

Regressionslinjen i blått är funktionen som bäst approximerar de röda datapunkterna

Enkel linjär regressionRedigera

Vid enkel linjär regression utgår man från att en rät linje kan anpassas till data och regressionsekvationen är då

 

där y (vertikal) är den beroende (den som påverkas) variabeln och x (horisontell) är den oberoende (den som påverkar). Interceptet med y-axeln a och lutningen b beräknas så att felet jämfört med observerade data blir så litet som möjligt. Felet kan beräknas med exempelvis minstakvadratmetoden eller maximum likelihood.

Linjär regression förutsätter att variablerna är på intervallskalenivå.

Andra varianter av regressionsanalysRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera