Öppna huvudmenyn

Variansanalys (eller ANOVA från engelskans analysis of variance) är en samling statistiska metoder för hypotesprövning. Variansanalys kan användas för att undersöka skillnader i medelvärde och varians mellan två eller fler populationer.

ReferenserRedigera

  • Modern Mathematical Statistics with Applications, Devore, Jay L., Berk, Kenneth N., upplaga 2 kapitel 11, 2012, ISBN 978-1-4614-0391-3