En nollhypotes är ett begrepp inom hypotesprövning inom ramen för statistik.

Nollhypotesen är hypotesen att det inte föreligger något fenomen som kräver en förklaring. Det är ett antagande som säger att den oberoende variabeln inte har någon effekt.

I klinisk prövning innebär nollhypotesen att ett preparat saknar egen verkan jämfört med placebo.

Se ävenRedigera