Inom matematiken är besselfunktionerna lösningarna till differentialekvationen

.

Denna ekvation uppkommer när man tittar på den radiella delen av Laplaces ekvation i cylindriska koordinater.

DefinitionRedigera

 
Besselfunktioner av första slaget, Jα(x), för heltalsordningarna α = 0, 1, 2

Besselfunktionerna av första slaget definieras av:

 .

Om   är ett heltal kan Besselfunktionerna definieras som integralen

 .

En integral för alla värden på α är

 
 
Besselfunktioner av det andra slaget, Yα(x), för heltalsordningarna α = 0, 1, 2

Differentialekvationen har två linjärt oberoende lösningar och därför behövs även Besselfunktioner av andra slaget:

 .

  är inte begränsad då  , vilket gör att man ofta kan bortse från denna lösning av fysikaliska skäl. För heltal n måste Besselfunkttionen av andra slaget definieras som gränsvärdet

 .

Gränsvärdet ges av uttrycket

 

där   är Eulers konstant och   är det n:te harmoniska talet.

En integralrepresentation för Re(x) > 0 är

 

Sfäriska BesselfuntionerRedigera

I samband med Laplaces ekvation i sfäriska koordinater uppkommer en liknande ekvation för den radiella delen:

 

Denna har de sfäriska Besselfunktionerna som lösningar.

 
 

Se vidare Klotytefunktion.

HankelfunktionerRedigera

En annan viktig formulering av två linjärt oberoende lösningar på Bessels ekvation är Hankelfunktionerna Hα(1)(x) och Hα(2)(x) som definieras som

 
 

där i är imaginära enheten. De är även kända som Besselfunktioner av tredje slaget. De är uppkallade efter Hermann Hankel.

Hankelfunktionerna kan uttryckas som

 
 

Om α är ett heltal måste gränsvädet räknas. Oberoende om α är ett heltal eller inte gäller följande relationer:

 
 

Modifierade BesselfunktionerRedigera

Ett viktigt specialfall av Besselfunktionerna är set då argumentet är rent imaginärt. I det fallet kallas funktionerna för modifierade Besselfunktioner (eller ibland för hyperboliska Besselfunktioner) av första och andra slaget, och definieras som

 
 

De är reellvärda för positiva reella argument x.

Om −π < arg(x) ≤ π/ är

 ,

och om −π/2 < arg(x) ≤ π är

 .

För −π < arg(z) ≤ π/2 är

 

Iα(x) och Kα(x) är två linjärt oberoende lösningar av modifierade Besselekvationen

 

Två integralformler för Re(x) > 0 är

 
 

Modifierade Besselfunktionerna K1/3 and K2/3 kan skrivas som de snabbt konvergerande integralerna

 

Modifierade Besselfunktionerna av andra slaget har även kallats för:

Riccati-BesselfunktionerRedigera

Riccati-Besselfunktionerna definieras som

 
 
 
 

De satisfierar differentialekvationen

 

MultiplikationsteoremRedigera

Besselfunktionerna satisfierar multiplikationsteoremet

 

där λ och ν är godtyckliga kompexa tal. Den analoga formeln för modifierade Besselfunktioner är

 

och

 

EgenskaperRedigera

Besselfunktionerna satisfierar de användbara rekursionerna

 
 
 
 
 .

För heltal α = n kan Jn definieras via Laurentserien

 

Andra liknande relationer för heltal n är

 

och

 

För ν > −1/2 och zC kan Besselfunktionerna definieras som integralerna

 

Besselfunktionerna satisfierar ortogonalitetsrelationen

 

En annan integral är

 

Relation till andra funktionerRedigera

Besselfunktionerna är relaterade till generaliserade hypergeometriska serier enligt

 

Besselfunktionerna är även relaterade till Laguerrepolynomen enligt

 

där t är ett godtyckligt tal.

IdentiteterRedigera

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.