Polära koordinater används i en form av tvådimensionellt koordinatsystem där en punkt identifieras av ett avstånd från en fix punkt samt av en vinkel. De används ofta inom matematisk analys, främst inom flervariabelanalys och differentialkakyl.

Polära och rektangulära koordinater i två dimensioner

Avståndskoordinaten är punktens avstånd r från origo och vinkelkoordinaten är vinkeln mellan x-axeln och linjen genom origo och punkten.[1]

Cirkulära koordinater är ett annat namn för polära koordinater.

Samband med kartesiska koordinaterRedigera

Transformering från polära koordinater till kartesiska koordinater sker genom [2]

 

och för transformering från kartesiska koordinater till polära kan

 

användas. Funktionen arctan(y/x) fungerar korrekt endast för första och fjärde kvadranten, varför vissa programbibliotek har funktionen atan2(y, x) vilken ger värden för samtliga kvadranter enligt

 

RadiellRedigera

Radiell anger att riktningen är vinkelrät ut från en sådan rotations- eller centrumlinje, det vill säga i samma riktning som axelns eller den rotationssymmetriska kroppens radie.

Exempel på kurvor beskrivna med polära koordinaterRedigera

En cirkel med ekvationen r(φ) = 1
Den "polära rosen" med ekvationen r(φ) = 2 sin 4φ
En gren av Arkimedes spiral med ekvationen r(φ) = φ / 2π för 0 < φ < 6π

n-dimensionella polära koordinaterRedigera

 
Polära koordinater i tre dimensioner

Ett polärt koordinatsystems av n-1 dimensioner kan utökas till n dimensioner genom att en axel läggs till mot vilken svarar en ny vinkelkoordinat  .

I ett rätvinkligt koordinatsystem kan schemat för omvandling till rektangulära koordinater i det n-dimensionella fallet skrivas som

 

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Brown, Richard G. (1997). Andrew M. Gleason. red. Advanced Mathematics: Precalculus with Discrete Mathematics and Data Analysis. Evanston, Illinois: McDougal Littell. ISBN 0-395-77114-5 
  2. ^ ”Polar Coordinates and Graphing” (PDF). 13 april 2006. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160822034840/http://campuses.fortbendisd.com/campuses/documents/Teacher/2012%5Cteacher_20120507_1147.pdf. Läst 22 september 2006. 

Externa länkarRedigera