Ett bergrum är ett underjordiskt utsprängt utrymme avsett för skydd av förrådsvaror eller av viss verksamhet.

Bergrummet för Katarinagaraget i Katarinaberget i Stockholm.

Sveriges geologi med urberg i nästan hela landet lämpar sig väl för anläggning av bergrum. Redan i slutet av 1800-talet började militär att spränga sig in i berget, men bergrummen kom framför allt att spela en viktig roll under det kalla kriget. Svenska företag blev världsledande på anläggning av bergrum och anlitades även internationellt för stora uppdrag.

I länder med andra geologiska förutsättningar används bland annat nedlagda gruvor för samma ändamål som bergrum.

Av naturliga skäl har många bergrum varit sekretessbelagda, men i och med det kalla krigets slut har bergrum både i Sverige och andra länder öppnats för allmänheten, omvandlats för civila ändamål eller tömts och förseglats.

Exempel på lagring i bergrum redigera

Exempel på verksamheter i bergrum redigera

Externa länkar redigera