En hangar är en stor byggnad med ett stort rum för bland annat flygplan, luftskepp, helikoptrar, svävare, ubåtar, fartyg och mindre rum som bland annat omklädningsrum för piloter, samlingsrum för strategi- och taktikgenomgångar inför uppdrag men även utbildning, tekniker, verkstad, reservdelslager, toaletter och duschar, rökrum, pentry mm. Hangarer används för förvaring av sjö-, luftfarkoster, reservdelar, verktyg, utrustning, dragfordon mm.

Hangarerna nummer 5 och 6 vid Naval Air Station Lakehurst i New Jersey, USA.

Se även redigera