Barthold de Mortaigne

svensk kavalleriofficer

Barthold de Mortaigne, född i Nederländerna, död 9 mars 1690 på Tomarp i Kvidinge socken, var en svensk kavalleriofficer.

Barthold de Mortaigne var son till hov och ceremonimästaren i Förenta Nederländerna Jean de Mortaigne. Han tjänstgjorde först som löjtnant i holländsk tjänst innan han 1655 blev löjtnant vid Svea livgarde. Under Tredagarsslaget vid Warszawa förde han befälet över kungens "garde de corps", eftersom man inte känner till vilka gardeskompanier som deltog i striderna är det osäkert vad som avses. Under stormningen av Köpenhamn var det dock livgardet han förde befäl över. 1661 erhöll han överstes grad och lön i samband med att han erhöll respass till Holland. Året därpå var han överste och regementschef för Kalmar regemente. De Mortaigne befordrades 1674 till generalmajor. Under skånska kriget var han chef för Skånska infanteriregementet (Blekinge-Skånes regemente) och utförde betydelsefulla insatser. I slaget vid Landskrona stod han som befälhavare för fotfolket på högra flygeln direkt under kungens befäl. Han var 1676 överkommendant i Göteborg. Han befordrades 1679 till generallöjtnant. Omedelbart efter fredsslutet erhöll han dock avsked.

1674 hade de Mortaigne erhållit donation av sätesgården Borrby i Borrby socken och erhöll friherrlig värdighet samma år med titeln de Mortaigne till Borrby. Enligt kungligt brev skulle de Mortaigne som friherreskap få Borrby med underlydande gårdar och därtill ett större godsbestånd som han mottagit som pant för innestående fordringar av kronan. 1676 erhöll han dock i stället Tunbyholms slott som friherreskap. Hans friherreskap drogs förmodligen in tillsammans med hans övriga gods i samband med reduktionen 1681, och under sina sista år levde han under knappa förhållanden.

Förgäves anhöll han 1686 om att komma i åtanke då en regementschefsplats efter överste Carl Oxenstiernas död blev ledig, men erhöll inte platsen. Troligen berodde det snarare på hans ålder och tilltagande sjuklighet än missnöje med hans militära meriter.

KällorRedigera