Carl Oxenstierna

svensk friherre och hovfunktionär

Carl Oxenstierna, född 9 januari 1737, död 5 maj 1795 i Stockholm, var en svensk friherre och hovfunktionär samt fideikommissarie till Hargs fideikommiss.

Carl Oxenstierna
Titlar
Tidsperiod 1737–1795
Företrädare Erik Oxenstierna
Tidsperiod 4 december, 1764
Utnämnd av Adolf Fredrik
Överhovstallmästare hos drottningen
Utnämnd av Sofia Magdalena
Personfakta
Född 9 januari 1737
Död 15 maj 1795 (58 år)
Stockholm
Begravd Grav vid Hargs kyrka
Släkt
Frälse- eller adelsätt Oxenstierna
Far Erik Oxenstierna
Mor Anna Magdalena Bonde
Familj
Gift 22 juni, 1762
Örebro
Make/maka Christina Eleonora Mörner af Morlanda
Carl Oxenstiernas gravmonument

Oxenstiernas stamvapen

Biografi redigera

Carl Oxenstierna föddes 1737 som son till friherre Erik Oxenstierna och dennes hustru Anna Magdalena Bonde. Fadern drev Hargs bruk som sedermera togs över av Carl.

Carl Oxenstierna blev kammarherre 1761 och han gifte sig 1762 i Örebro med Christina Eleonora Mörner af Morlanda (1735–1786). Hustrun utnämndes 1774 till statsfru, som en av de första när denna tjänst inrättades samma år, hos drottning Sofia Magdalena medan Oxenstierna utnämndes av Gustav III till en av kronprins Gustav Adolfs faddrar vid dennes dop den 10 november 1778. För detta fick han vid drottningens kyrktagning den 27 december samma år mottaga Gustav III:s faddertecken. Han utnämndes under 1780-talet av drottning Sofia Magdalena till hennes överhovstallmästare.

Död och begravning redigera

Han dog 1795 och är begraven bredvid sin fru på kyrkogården vid Hargs kyrka, under ett gravmonument utformat som kolonn på vilkens kapitäl det står en brinnande oljelampa. På själva kolonnskaftet syns hans friherrliga vapen omgivet av Kungliga Vasaordens riddarkedja, samt under detta en festong, allt förgyllt. På sockeln kan man läsa:

CARL OXENSTIERNA
FRIHERRE TILL HARG
ÖFVER-HOF.STALLMÄSTARE HOS DROTTNINGEN
COMMEND.MED ST.K. AF WASA ORDEN
FÖDD DEN 9 IANUARI 1737
DÖD DEN 15 MAI 1795.
TÅRAR OCH WÄLSIGNELSER
WID HANS GRIFT
WITTNA TILL HANS ÄRA
ATT DEN RIKES MINNE
KAN VARA KIÄRT FÖR DEN TORFTIGE.

[1]

Övrigt redigera

Carl Oxenstierna skänkte 1771 fyra timglas samt tillhörande förgylld träställning till Lohärads kyrka[2] och Hargs kyrka skänkte han nattvardskärl såsom kalk och vinkanna samt även sockenbudstyg och brudkrona, allt i silver.[3]

Carl Oxenstierna ritade altaruppsatsen samt predikstolen för Stuguns gamla kyrka 1791.[4]

Utmärkelser redigera

Källor redigera