Autonoma regioner är områden med inre självstyre, som finns i många stater. Graden av autonomi varierar, de mest autonoma har befogenhet att besluta om allt utom utrikespolitik och försvar. Associerade stater, liksom de ingående enheterna i konfederationer samt federationer, det vill säga delstater eller förbundsländer, har alla självstyre. Flertalet avhängiga territorier har även de inre självstyre.

Autonom region
Typ av administrativ indelning Redigera
Undertyp avsjälvstyrande administrativ enhet, autonomous community Redigera

Också många enhetsstater har regioner med självstyre, det är dessa som är listade nedan.

De regioner som har egen lagstiftande makt inom Europeiska unionens (EU) medlemsstater är sammanslutna i Nätverket för regionala lagstiftande församlingar (CALRE).

Lista över autonoma regioner Redigera

Listan innehåller enskilda autonoma regioner i enhetsstater enligt respektive stats konstitution. Listan innehåller även områden med särskild autonom status i federationer.

  Azerbajdzjan Redigera

  Danmark Redigera

  Finland Redigera

  Fiji Redigera

  Filippinerna Redigera

  Georgien Redigera

  Indonesien Redigera

  Irak Redigera

  Italien Redigera

Italien har fem regioner med särskilda statuter för utökat självstyre, femton övriga regioner som även de har lagstiftande makt, och två autonoma provinser, som båda ingår i regionen Trentino-Alto Adige.

Regioner med särskilda statuter

Övriga regioner

Autonoma provinser

  Kanada Redigera

  Kina Redigera

Inre Mongoliet, Xinjiang, Tibet, Ningxia och Guangxi är autonoma regioner för det minoritetsfolkslag som är störst i respektive region. I flera andra kinesiska provinser finns mindre autonoma områden för icke-hanfolk. Hongkong och Macau är Särskilda administrativa regioner (SAR) med långtgående självstyre.

  Mauritius Redigera

  Moldavien Redigera

  Nederländerna Redigera

  Pakistan Redigera

  Papua Nya Guinea Redigera

  Portugal Redigera

Portugals autonoma regioner

  Serbien Redigera

  Spanien Redigera

Spaniens autonoma regioner och autonoma städer

  Storbritannien Redigera

  Sydafrika Redigera

  Sydkorea Redigera

  Tadzjikistan Redigera

  Tanzania Redigera

  Trinidad och Tobago Redigera

  Ukraina Redigera

  USA Redigera

  Uzbekistan Redigera

Se även Redigera

Källor Redigera