Indianreservat

områden i USA som styrs av indianstammar

Indianreservat (Indian Reservations) är i Förenta staterna områden som styrs av amerikanska urfolkstammar.[1] I Kanada är Indian Reserves mark som avsatts för bruk av First Nations.

BIA-karta över reservat i USA.
De flesta reservaten finns i västra USA. Här Lagunareservatet i New Mexico i mars 1943.

Det finns cirka 300 indianreservat i USA, vilket innebär att inte samtliga över 500 urfolkstammar har egna reservat: vissa stammar har fler än ett reservat medan andra inte har något. Dessutom är vissa reservat, på grund av försäljning och fördelning av landområdena, väldigt fragmenterade, och varje landområde utgör en separat enklav. Detta kan medföra stora administrativa svårigheter. Reservaten är ojämnt spridda över USA; i vissa stater finns det inte några reservat. Av alla dessa reservat har endast tolv en yta ungefär motsvarande Gotlands, och endast nio närmar sig Stockholms läns yta. Navajofolket förfogar över den största markytan, 67 339 kvadratkilometer, eller mer än tio gånger så stort som Stockholms län. Jurisdiktion över indianreservaten utövas av stamrådet.[1] Indianreservaten har ofta egna former av regering, varav endast vissa efterliknar styrelseformen utanför reservatet. För närvarande bor en knapp majoritet av urfolk på andra ställen än i reservaten, ofta i stora städer i västra USA så som Phoenix, Arizona och Los Angeles.

Det finns cirka 200 indianreservat i Kanada.

USA redigera

Historia redigera

USA:s policy att skapa reservat för Amerikas ursprungsbefolkning etablerades av Ulysses S. Grants administration under det sena 1860-talet som lösning av problemet med växande konflikter mellan nybyggare och urfolkstammarna i västra USA. Förhållandet mellan nybyggarna och ursprungsbefolkningen hade blivit sämre då nybyggarna slog sig ned på urfolkstammarnas jaktmarker och tog över naturresurser som dessa tidigare hade använt.

Grant följde en påstådd "fredspolitik" som en möjlig lösning av konflikten. Den innehöll bland annat en förflyttning av olika stammar från deras ursprungshem till landområden som etablerades specifikt för att bosättas av dem. Den innebar även ett byte av regeringsrepresentanter mot religiösa män nominerade av kyrkorna, för att ha uppsikt över urfolkbyråerna på reservaten och för att kunna lära ut kristendom till stammarna. Kväkarna var speciellt aktiva inom den här politiken. Det slutliga målet var att förbereda stammarna inför ett medborgarskap i USA.

Eftersom stammarna inte längre hade tillåtelse att jaga på det sätt som de tidigare hade gjort, skulle de läras rudimentärt jordbruk för att kunna livnära sig av sitt nya land. I många fall var dock inte landområdena lämpliga för, och i vissa fall var de direkt olämpliga för, jordbruk, vilket innebar att många stammar som godtog policyn hamnade på gränsen till svält.

Överenskommelserna inkluderade ibland att den federala regeringen årligen gav en stam en viss mängd gods. Genomförandet av politiken var dock ojämn, och i många fall levererades inte detta.

Tvister redigera

Politiken var kontroversiell redan från början. Reservaten etablerades oftast genom beordring från staten, och i många fall minskades landområdens storlek efter att vita nybyggare hade protesterat mot den. En rapport från USA:s kongress 1868 påpekade vida spridd korruption bland de federala urfolkbyråerna, och allmänt dåliga villkor för de förflyttade stammarna.

Många stammar ignorerade förflyttningsordern först, och tvingades till sina nya förminskade områden. I många fall krävdes stöd från USA:s armé för att begränsa olika stammars förflyttningar. Förföljelsen av stammarna för att tvinga dem tillbaka till reservaten ledde till ett antal "Indian Wars". Det mest kända är konflikten med Siouxstammen på de norra stora slättlanden, mellan 1876 och 1881, som inkluderade Slaget vid Little Bighorn. Ett annat krig var det mellan USA:s armé och Nez Perce.

Vid det sena 1870-talet ansågs Grants politik som ett misslyckande, framför allt eftersom den hade lett till några av de blodigaste krigen mellan USA:s urinvånare och USA. 1877 började president Rutherford B. Hayes fasa ut politiken, och 1882 hade alla religiösa organisationer avstått sin myndighet till den federala urfolkbyrån.

1887 slog USA:s kongress in på en markant annorlunda reservatpolitik, då den antog Dawes Act, eller "General Allotment (Severalty)) Act" (ungefär: allmänna fördelningspolitik). Akten avbröt den allmänna politiken av att bevilja landområden till stammar som en helhet genom att bevilja små landområden till enskilda stammedlemmar. I vissa fall, till exempel Umatillas indianreservat, minskades reservatets storlek efter att de individuella områdena delats ut genom att överskottet tilldelades vita nybyggare. Individuella tilldelningen pågick ända fram till 1934, då den avslutades genom antagandet av Wheeler-Howard Act.

Dobbel redigera

1979 påbörjade Seminolestammen i Florida bingospelande på sitt reservat. Staten försökte förmå dem av avsluta verksamheten men blev hindrade i rätten. På 1980-talet fastslogs sedan i en rättegång att reservaten får ha olika former av dobbel. 1988 antog USA:s kongress Indian Gaming Regulatory Act (ungefär Akten om reglering av indianers dobbelverksamhet) vilken erkänner urfolkstammarnas rätt att ha spel och dobbelinrättningar på sina reservat, under förutsättning att den stat som reservatet ligger i har någon form av laglig dobbel.

Urfolkpolis redigera

Polisverksamheten på indianreservaten är ett komplicerat nätverk av överlappande befogenheter. Brottets svårighetsgrad, förövarens ras och var brottet har begåtts bestämmer vilken polismyndighet eller vilka polismyndigheter, på federal, delstatlig, lokal, eller urfolk-nivå, som har befogenhet att ingripa.[2] Huvudregeln är att brott begångna av icke-urfolk mot urfolk på ett reservat faller under federal jurisdiktion, grova brott av en urfolk-individ mot en annan urfolk-individ på ett reservat är också ett federalt brott, medan mindre grova brott av en urfolk-individ mot en annan urfolk-individ på ett reservat faller under urfolk-jurisdiktion och brott begångna av icke-urfolk mot icke-urfolkpå ett reservat faller under delstatlig jurisdiktion.[3]

 • urfolknationernas egen polis kan bara ingripa mot urfolk och utreda brott som urfolk har begått mot urfolk-lagstiftning.[4] Dessa befogenheter omfattar sådana urfolk som tillhör den stam eller nation som bor på reservatet. Urfolk från andra nationer som vistas på reservatet är sedan 1990 åter underkastade denna jurisdiktion.[2]Det fanns ca 3 000 poliser i 178 indianska polismyndigheter år 2008.[5]
 • Indianbyrån (BIA) handhar den grundläggande polisverksamheten på reservaten och har tillsammans med FBI huvudansvaret för att utreda federala brott begångna på dessa.[6] Ordningspolisen lyder under indianagenten på varje reservat, medan brottsutredningr genomförs av kriminalpoliser tillhöriga BIA:s Office of Law Enforcement Services.[7]
 • FBI utreder, genom sin Indian Country Unit, framförallt mord, övergrepp mot barn, grov misshandel, narkotika- och gängrelaterade brott, korruption och bedrägeri mot federala eller urfolk-myndigheter, brott mot spellagstiftningen samt egendomsbrott.[8]
 • Andra federala polismyndigheter, som DEA och ATF med flera, utreder även federala brott begångna på indianreservaten.[6]
 • Alaska, Kalifornien, Minnesota, Nebraska, Oregon och Wisconsin har genom kongresslagstiftning, med undantag för vissa reservat, fått jurisdiktion över brott som begås av urfolk på indianreservaten inom dessa delstaters områden.[3]

Förteckning över reservat inom Förenta staterna redigera

 1. Absentee Shawnee
 2. Acoma
 3. Agua Caliente
 4. Alabama-Coushatta
 5. Alabama-Quassarte Creeks
 6. Allegany
 7. Apache
 8. Bad River
 9. Barona Ranch
 10. Battle Mountain
 11. Bay Mills
 12. Benton Paiute
 13. Berry Creek
 14. Big Bend
 15. Big Cypress
 16. Big Lagoon
 17. Big Pine
 18. Big Valley
 19. Bishop
 20. Blackfeet
 21. Bridgeport
 22. Brighton
 23. Burns Paiute Colony
 24. Cabezon
 25. Caddo
 26. Cahuilla
 27. Campo
 28. Camp Verde
 29. Canoncito
 30. Capitan Grande
 31. Carson
 32. Catawba
 33. Cattaraugus
 34. Cayuga
 35. Cedarville
 36. Chehalis
 37. Chemehuevi
 38. Cherokee
 39. Cheyenne-Arapahoe
 40. Cheyenne River
 41. Chickasaw
 42. Chitimacha
 43. Choctaw
 44. Citizen Band Of Potawatomi
 45. Cochiti
 46. Coeur D'alene
 47. Cold Springs
 48. Colorado River
 49. Colville
 50. Comanche
 51. Coos, Lower Umpqua & Siuslaw
 52. Coquille
 53. Cortina
 54. Coushatta
 55. Cow Creek
 56. Creek
 57. Crow
 58. Crow Creek
 59. Cuyapaipe
 60. Deer Creek
 61. Delaware
 62. Devils Lake
 63. Dresslerville Colony
 64. Dry Creek
 65. Duckwater
 66. Duck Valley
 67. Eastern Shawnee
 68. East Cocopah
 69. Ely Colony
 70. Enterprise
 71. Fallon
 72. Flandreau Indian School
 73. Flathead
 74. Fond Du Lac
 75. Fort Apache
 76. Fort Belknap
 77. Fort Berthold
 78. Fort Bidwell
 79. Fort Hall
 80. Fort Independence
 81. Fort Mcdermitt
 82. Fort Mcdowell
 83. Fort Mohave
 84. Fort Peck
 85. Fort Yuma
 86. Ft. Sill Apache
 87. Gila Bend
 88. Gila River
 89. Goshute
 90. Grande Ronde
 91. Grand Portage
 92. Grand Traverse
 93. Greater Leech Lake
 94. Grindstone
 95. Hannahville
 96. Havasupai
 97. Hoh
 98. Hollywood
 99. Hoopa Valley
 100. Hopi
 101. Houlton Maliseets
 102. Hualapai
 103. Inaja
 104. Iowa
 105. Isabella
 106. Isleta
 107. Jackson
 108. Jemez
 109. Jicarilla
 110. Kaibab
 111. Kalispel
 112. Kaw
 113. Kialegee Creek
 114. Kickapoo
 115. Kiowa
 116. Klamath
 117. Kootenai
 118. L'anse
 119. Lac Courte Oreilles
 120. Lac Du Flambeau
 121. Lac Vieux Desert
 122. Laguna
 123. Las Vegas
 124. Laytonville
 125. La Jolla
 126. La Posta
 127. Likely
 128. Lone Pine
 129. Lookout
 130. Los Coyotes
 131. Lovelock Colony
 132. Lower Brule
 133. Lower Elwah
 134. Lower Sioux
 135. Lummi
 136. Makah
 137. Manchester
 138. Manzanita
 139. Maricopa
 140. Mashantucket Pequot
 141. Mattaponi
 142. Menominee
 143. Mescalero
 144. Miami
 145. Miccosukee
 146. Middletown
 147. Mille Lacs
 148. Mission
 149. Moapa
 150. Modoc
 151. Mole Lake
 152. Montgomery Creek
 153. Morongo
 154. Muckleshoot
 155. Nambe
 156. Narragansett
 157. Navajo
 158. Nett Lake
 159. Nez Perce
 160. Nipmoc-Hassanamisco
 161. Nisqually
 162. Nooksack
 163. Northern Cheyenne
 164. Northwestern Shoshone
 165. Oil Springs
 166. Omaha
 167. Oneida
 168. Onondaga
 169. Ontonagon
 170. Osage
 171. Otoe-Missouri
 172. Ottawa
 173. Out
 174. Ozette
 175. Paiute
 176. Pala
 177. Pamunkey
 178. Pascua Yaqui
 179. Passamaquoddy
 180. Paucatauk Pequot
 181. Paugusett
 182. Pawnee
 183. Pechanga
 184. Penobscot
 185. Peoria
 186. Picuris
 187. Pine Ridge
 188. Poarch Creek
 189. Pojoaque
 190. Ponca
 191. Poosepatuck
 192. Port Gamble
 193. Port Madison
 194. Potawatomi
 195. Prairie Isle
 196. Puertocito
 197. Puyallup
 198. Pyramid Lake
 199. Quapaw
 200. Quillayute
 201. Quinault
 202. Ramah
 203. Ramona
 204. Red Cliff
 205. Red Lake
 206. Reno-Sparks
 207. Rincon
 208. Roaring Creek
 209. Rocky Boys
 210. Rosebud
 211. Round Valley
 212. Rumsey
 213. Sac And Fox
 214. Salt River
 215. Sandia
 216. Sandy Lake
 217. Santa Ana
 218. Santa Clara
 219. Santa Domingo
 220. Santa Rosa
 221. Santa Rosa (North)
 222. Santa Ynez
 223. Santa Ysabel
 224. Santee
 225. San Carlos
 226. San Felipe
 227. San Ildefonso
 228. San Juan
 229. San Manual
 230. San Pasqual
 231. San Xavier
 232. Sauk Suiattle
 233. Seminole
 234. Seneca-Cayuga
 235. Sequan
 236. Shagticoke
 237. Shakopee
 238. Sheep Ranch
 239. Sherwood Valley
 240. Shingle Spring
 241. Shinnecock
 242. Shoalwater
 243. Shoshone
 244. Siletz
 245. Sisseton
 246. Skokomish
 247. Skull Valley
 248. Soboba
 249. Southern Ute
 250. Spokane
 251. Squaxon Island
 252. St. Croix
 253. St. Regis
 254. Standing Rock
 255. Stewarts Point
 256. Stockbridge Munsee
 257. Summit Lake
 258. Susanville
 259. Swinomish
 260. Taos
 261. Te-Moak
 262. Tesuque
 263. Texas Kickapoo
 264. Tohono O'odham
 265. Tonawanda
 266. Tonikawa
 267. Torres Martinez
 268. Toulumne
 269. Trindad
 270. Tulalip
 271. Tule River
 272. Tunica-Biloxi
 273. Turtle Mountains
 274. Tuscarora
 275. Twentynine Palms
 276. Umatilla
 277. Uintah And Ouray
 278. United Keetoowah Band Of Cherokee
 279. Upper Sioux
 280. Upper Skagit
 281. Ute Mountain
 282. Vermilion Lake
 283. Viejas
 284. Walker River
 285. Warm Springs
 286. Washoe
 287. West Cocopah
 288. White Earth
 289. Wichita
 290. Wind River
 291. Winnebago
 292. Winnemucca
 293. Woodford Indian Community
 294. Wyandotte
 295. Xl Ranch
 296. Yakama
 297. Yankton
 298. Yavapai
 299. Yerington
 300. Yomba
 301. Ysleta Del Sur
 302. Yurok
 303. Zia
 304. Zuni

Kanada redigera

Förteckning över reservat i Kanada redigera

Rangordnat efter befolkningsstorlek.

 1. Blood 148, Alberta: 4 177
 2. Norway House 17, Manitoba: 4 071
 3. Samson 137, Alberta: 3 295
 4. Eskasoni 3, Nova Scotia: 2 952
 5. Siksika 146, Alberta: 2 767
 6. St. Theresa Point, Manitoba: 2 632
 7. Stoney 142, 143, 144, Alberta: 2 529
 8. Sandy Bay 5, Manitoba: 2 518
 9. Peguis 1B, Manitoba: 2 513
 10. Capilano 5, British Columbia: 2 495
 11. Wikwemikong Unceded, Ontario: 2 387
 12. Betsiamites, Québec: 2 357
 13. Okanagan 1, British Columbia (del): 2 192 — Okanagan Indian Band, Okanagan people, Vernon
 14. Opaskwayak Cree Nation 21E, Manitoba: 2 187
 15. Fort Alexander 3, Manitoba: 2 121
 16. Pikangikum 14, Ontario: 2 100
 17. Nelson House 170, Manitoba: 2 096
 18. Oxford House 24, Manitoba: 1 947
 19. Duck Lake 7, British Columbia: 1 925
 20. Garden Hill First Nation, Manitoba: 1 898
 21. Richibucto 15, New Brunswick: 1 897
 22. Walpole Island 46, Québec: 1 878
 23. Manawan, Québec: 1 843
 24. Sandy Lake 88, Ontario: 1 843
 25. Split Lake 17, Manitoba (del): 1 819
 26. Fort Albany 67, Ontario (del): 1 805
 27. Kamloops 1, British Columbia: 1 785
 28. Obedjiwan, Québec: 1 782
 29. Cowichan 1, British Columbia: 1 805
 30. Fox Lake 162, Alberta: 1 753
 31. Seekaskootch 119, Saskatchewan: 1 752
 32. Mashteuiatsh, Québec: 1 749
 33. Cross Lake 19A, Manitoba: 1 663
 34. New Songhees 1A, British Columbia: 1 643
 35. East Saanich 2, British Columbia: 1 637
 36. Cross Lake 19, Manitoba: 1 586
 37. Lac La Ronge 156, Saskatchewan: 1 534
 38. Pukatawagan 198, Manitoba: 1 478
 39. Listuguj, Québec: 1 475
 40. Penticton 1, British Columbia: 1 470
 41. Stanley 157, Saskatchewan: 1 467
 42. Ermineskin 138, Alberta: 1 464
 43. Big River 118, Saskatchewan: 1 437
 44. Stony Plain 135, Alberta: 1 418
 45. Nipissing 10, Ontario: 1 413
 46. Burrard Inlet 3, British Columbia: 1 405
 47. Musqueam 2, British Columbia: 1 370
 48. Pelican Narrows 184B, Saskatchewan: 1 342
 49. Piikani 147, Alberta: 1 300
 50. White Fish Lake 128, Alberta: 1 237
 51. Uashat, Québec: 1 190
 52. Ebb and Flow 52, Manitoba: 1 189
 53. Tzeachten 13, British Columbia: 1 165
 54. Louis Bull 138B, Québec: 1 180
 55. Lac-Simon, Québec: 1 165
 56. Kitigan Zibi, Québec: 1 165
 57. Beardy's 97 och Okemasis 96, Saskatchewan: 1 161
 58. Wasagamack, Manitoba: 1 160
 59. Fort Hope 64, Ontario: 1 144
 60. Fisher River 44, Ontario: 1 129
 61. Waywayseecappo First Nation, Manitoba: 1 127
 62. Maliotenam, Québec: 1 123
 63. Burnt Church 14, New Brunswick: 1 120
 64. Sturgeon Lake 101, Saskatchewan: 1 116
 65. Chicken 224, Saskatchewan: 1 109
 66. God's Lake 23, Manitoba: 1 105
 67. Ahtahkakoop 104, Saskatchewan: 1 101
 68. Wabamun 133A, Alberta: 1 088
 69. Sioux Valley Dakota Nation, Manitoba: 1 079
 70. Wemotaci, Québec: 1 073
 71. Bella Bella 1, British Columbia: 1 066
 72. Curve Lake First Nation 35, Ontario: 1 060
 73. Sturgeon Lake 154, Alberta: 1 051
 74. Tsinstikeptum 10, British Columbia: 1 040
 75. John D'Or Prairie 215, Alberta: 1 025
 76. Kettle Point 44, Ontario: 1 020
 77. Indian Brook 14, Nova Scotia: 1 014
 78. Kehewin 123, Alberta: 1 007
 79. Garden River 14, Ontario: 985
 80. Chemawawin 2, Manitoba: 983
 81. Mistawasis 103, Saskatchewan: 968
 82. Alexander 134, Alberta: 962
 83. Lac La Hache 220, Saskatchewan: 953
 84. Hay Lake 209, Alberta: 951
 85. La Romaine, Québec: 926
 86. Shamattawa 1, Manitoba: 920
 87. Kitchenuhmaykoosib Aaki 84, Ontario: 916
 88. Southend 200, Saskatchewan: 910
 89. Fort William 52, Ontario: 909
 90. Fairford 50, Manitoba (del): 904
 91. Sagamok, Ontario: 884
 92. Montreal Lake 106, Saskatchewan: 880
 93. Tobique 20, New Brunswick: 878
 94. Gordon 86, Saskatchewan: 866
 95. Wabasca 166D, Alberta: 863
 96. Mnjikaning First Nation 32, Ontario: 846
 97. Red Sucker Lake 1976, Manitoba: 845
 98. Canoe Lake 165, Saskatchewan: 822
 99. Lac Seul 28, Ontario: 821
 100. Kimosom Pwatinahk 203, Saskatchewan: 821
 101. Thunderchild First Nation 115B, Saskatchewan: 819
 102. Chitek Lake 191, Saskatchewan: 818
 103. Natashquan, Québec: 810
 104. Fond du Lac 227, Saskatchewan: 801
 105. Makwa Lake 129B, Saskatchewan: 800
 106. Mount Currie 6, British Columbia: 799
 107. Little Grand Rapids 14, Manitoba: 796
 108. White Bear 70, Saskatchewan: 796
 109. Bella Coola 1, British Columbia: 788
 110. Wabaseemoong, Ontario: 786
 111. Utikoomak Lake 155, Alberta: 786
 112. Skidegate 1, British Columbia: 781
 113. Devon 30, New Brunswick: 767
 114. M'Chigeeng 22, Ontario: 766
 115. Saugeen 29, Ontario: 758
 116. Long Plain 6, Manitoba (del): 752
 117. Unipouheos 121, Alberta: 749
 118. Chippewas of the Thames First Nation 42, Ontario: 747
 119. Buffalo River Dene Nation 193, Ontario: 741
 120. Berens River 13, Manitoba: 739
 121. Alexis 133, Alberta: 734
 122. Waterhen 130, Saskatchewan: 727
 123. Membertou 28B, Nova Scotia: 726
 124. Gitanmaax 1, British Columbia: 723
 125. Gitsegukla 1, British Columbia: 721
 126. Drift Pile River 150, Alberta: 720
 127. James Smith 100, Saskatchewan: 708
 128. Natuashish 2, Newfoundland and Labrador: 706
 129. Sarnia 45, Ontario: 706
 130. Millbrook 27, Nova Scotia: 703
 131. Constance Lake 92, Ontario: 702
 132. Weagamow Lake 87, Ontario: 700
 133. Moose Lake 31A, Manitoba: 698
 134. Masset 1, British Columbia: 694
 135. Couchiching 16A, Ontario: 691
 136. Poorman 88, Saskatchewan: 688
 137. Chemainus 13, British Columbia: 684
 138. Sliammon 1, British Columbia: 682
 139. Kasabonika Lake, Ontario: 681
 140. Deer Lake, Ontario: 681
 141. Lax Kw'alaams 1, British Columbia: 679
 142. Assiniboine 76, Saskatchewan: 671
 143. Kitsakie 156B, Saskatchewan: 671
 144. Marktosis 15, British Columbia: 661
 145. Clearwater River Dene 222, Saskatchewan: 658
 146. Red Pheasant 108, Saskatchewan: 656
 147. Priest's Valley 6, British Columbia: 655
 148. Grand Rapids 33, Manitoba: 651
 149. Wabasca 166A, Alberta: 648
 150. Poplar River 16, Manitoba: 643
 151. Montana 139, Alberta: 635
 152. English River 21, Ontario: 633
 153. Whycocomagh 2, Nova Scotia: 623
 154. Whitefish Bay 32A , Ontario: 622
 155. Hole or Hollow Water 10, Ontario: 619
 156. Flying Dust First Nation 105, Saskatchewan: 619
 157. Dog Creek 46, Ontario: 617
 158. Kispiox 1, British Columbia: 617
 159. Webequie, Ontario: 614
 160. Pine Creek 66A, Manitoba: 614
 161. Woyenne 27, British Columbia: 614
 162. Cote 64, Saskatchewan: 607
 163. Cross Lake 19E, Manitoba: 605
 164. Lac Brochet 197A, Manitoba: 604
 165. Shoal River Indian Reserve 65A, Manitoba: 603
 166. Osoyoos 1, British Columbia: 600
 167. Cumberland House Cree Nation 20, Saskatchewan: 595
 168. Sucker Creek 150A, Alberta: 594
 169. Neyaashiinigmiing 27, Ontario: 591
 170. Carrot River 29A, Saskatchewan: 590
 171. Christian Island 30, Ontario: 584
 172. Little Pine 116, Saskatchewan: 577
 173. Bloodvein 12, Manitoba: 576
 174. South Saanich 1, British Columbia: 571
 175. Mission 1, British Columbia: 569 — Esla7an/Squamish Nation, Skwxwu7mesh people, North Vancouver
 176. Roseau River 2, Manitoba: 568
 177. Rankin Location 15D, Ontario: 566
 178. Chehalis 5, British Columbia: 560
 179. God's River 86A, Manitoba: 556
 180. Muskoday First Nation, Saskatchewan: 553
 181. Seabird Island, British Columbia: 548
 182. Shoal Lake 28A, Saskatchewan: 545
 183. Ministikwan 161, Saskatchewan: 533
 184. Matimekosh, Québec: 528
 185. Wapachewunak 192D, Saskatchewan: 526
 186. Anahim's Flat 1, British Columbia: 526
 187. Kitamaat 2, British Columbia: 514
 188. Cowessess 73, Saskatchewan: 513
 189. Alderville First Nation, Ontario: 506
 190. Kahkewistahaw 72, Saskatchewan: 506
 191. Timiskaming, Québec: 505
 192. The Narrows 49, Manitoba: 505
 193. Eel Ground 2, New Brunswick: 503
 194. Keeseekoose 66, Saskatchewan: 500

Se även redigera

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Indian reservation, 19 juli 2011.

Externa länkar redigera