Assman

vattendrag i Västergötland, Sverige
Denna artikel handlar om Assman i Västergötland. Ett annat vattendrag med samma namn är biflöde till Fylleån i Halland.

Assman, även kallad Lillån är ett vattendrag i södra Västergötland, i Tranemo och Svenljunga kommuner. Vattendraget är ett vänsterbiflöde till Ätran. Assman är omkring 20 kilometer lång, med källflöden omkring 60 kilometer. Assman bildas i Tranemosjön av källflödena Jälmån, Månstadsån (längre uppströms benämnd Sämån) och Toddebäcken. Strax nedanför sjön ansluter även Musån. Den flyter sedan i huvudsak västerut, förbi Uddebo och Strömsfors, utom de sista kilometerna, efter Assmabro, då ån går mer åt sydväst. Assman mynnar i Ätran vid Bullsäng, några kilometer söder om Svenljunga.

Kring Assmans flöde före och efter Uddebo finns bra exempel på så kallade korvsjöar.