Musån ligger strax öster om Ekshärad i Värmland. Musån är en skogs- och myrå som tidigare varit flottningsled, nu används den som sportfiskevatten med regelbunden inplantering av regnbåge. I ån finns även ett naturligt bestånd med öring.

Musån är även namnet på en å som rinner upp i Ätranbiflödet Assman i södra Västergötland.