Asks landskommun, Skåne

Skåne

Asks landskommun var en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län.

Asks landskommun
Före detta kommun
LandSverige
LandskapSkåne
LänMalmöhus län
Kommun, nuSvalövs kommun
Inrättad1 januari 1863
 urAsks socken
Upphörd31 december 1951
Uppgått iRöstånga landskommun
Läge
Koordinater55°57′51″N 13°14′55″Ö / 55.964166944444°N 13.248611111111°Ö / 55.964166944444; 13.248611111111
Domkretstillhörighet
TingslagRönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagas tingslag (–)
Onsjö härads tingslag (–)
Koder och länkar
Redigera Wikidata

Administrativ historikRedigera

Kommunen bildades i Asks socken i Onsjö härad i Skåne när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft.

Vid kommunreformen 1952 uppgick kommunen i Röstånga landskommun som upplöstes 1969, då denna del uppgick 1967 i Svalövs landskommun som ombildades 1971 till Svalövs kommun.[1]

Kommunbeskrivning 1932Redigera

Kommun i Onsjö härad, tillhör Röstånga landsf.-distr., Eslövs fögderi. Onsjö härads väghållningsdistrikt samt ingår som annexförsamling i Konga och Asks församlingars pastorat. i Lunds stift, Ask är rätt högt beläget på Söderåsens sluttning mot sydost. Marken är starkt kuperad och jordmånen av växlande beskaffenhet. Talrika lövskogsbestånd finnas. Befolkningen lever huvudsakligen av jordbruk med binäringar. Busslinjer 1932 Röstånga—Teckomatorp och Eslöv—Ask.

SkatteuppgifterRedigera

Taxeringsvärde å skattepliktig fastighet 1930 för jordbruksfastigheter 2 182 400 kr., varav 2 065 300 jordbruksvärde och 117 100 skogsvärde samt för andra fastigheter. 203 000.Taxeringsvärde å skattefri fastighet 1930för andra fastigheter tillhörig kommuner med flera 71000 kr, varav kyrka 30 000 och 2 folkskolor 31000. Till kommunal inkomstskatt taxerad inkomst 1930 av svenska aktiebolag och solidariska bankbolag 480 kr., andra skattskyldiga 278 510. Antal skattekronor år 1931 2 738. Kommunalskatt 1931 6,20 kr., varav borgerlig. kommun 3,00, kyrkan 2,20 och skolan 1,00. Landstingsskatt 1931: 2,20 kr. Vägskatt 1931 0,25 kr. per fyrk.

Jordbruket i kommunenRedigera

Totala areal i kommunen 1931 var 2 420 har, varav 2 407 land. Kommunen hade enligt jordbruksräkning 1927 122 brukningsdelar. Ägoslag 1927 års jordbruksräkning: åker 1574 har, trädgård 10, slåtteräng 10, ordnad betesäng 6, annan betesäng 124, skogsmark 476 och övrig mark 207.

Åkerjordens fördelning 1927: vall 465 hektar, blandsäd 308, havre 153, vete 152, foderrotfrukter 122 grönfoder 109, råg 97, korn 43, potatis 31, andra växtslag 5 sockerbetor 3, baljväxter 1, och träda 85. Husdjur 1927: hästar 274, nötkreatur 1145, får 101, svin 1296, fjäderfän 6 390 och bisamhällen 20.[2]

FattigvårdenRedigera

Uppdraget för de gamla landskommunerna var mycket koncentrerat till skolor och fattigvården och därför lämnas särskild redogörelse för dessa områden.

1847 kom en ny fattigvårdslag i Sverige. Den 31 december antog Ask församling en ny fattigstadga på sockenstämma. Alla mantalsskrivna manspersoner skulle erlägga 8 skilling banco, kvinnor 4 skilling. Fattigkassan fick också inkomster av donationer, kollekter, böter osv.

Fattigvården i mitten av 1800-taletRedigera

Fattighjonen indelades i tre klasser: i första klassen utgamla och bräckliga som inte kan försörja sig. I andra klassen fanns de som i någon mån kunde bidra till sin försörjning. I tredje klassen fanns försörjningsduktiga vars inkomst inte räckte till barnens lämpliga uppfostran. Första klassens hjon utan bostad kunde fä plats i fattigstugan, eller inhysas i socknen. Understöd lämnas i kläder, spannmål matvaror eller penningar efter behov. Till fattighusen lämnades nödig eldbrand. Andra klassen fick understödet i spannmål och penningar. Det gällde även tredje klassen men fattigvårdsstyrelsen skulle övervaka att bidraget kom barnen tillgodo.

1859 uttaxerades i bevillning 261 riksdaler 62 skilling och i avgifter 161 25 skilling. Dessa 425 kr räckte till alla cirka 50 personer i Ask som behövde understöd så penningvärdet var högt.1862 kom en ny fattigvårdslag där en persons hemortsrätt spelade roll för rätten till bistånd. Lagen ledde till dyra processer om rätten till fattigvård som blev dryga för fattigvården. En process i Ask 1885 kostade Ask kommun 457:50, alltså en stor summa pengar. Socknen höll auktioner om vem som skulle stå för brödet till fattighusen och de fattiga och lägsta budet vann. Bröd för 2 månader kostade 1 riksdaler 57 öre 1868. Kostnaden i kommunen för bröd till de fattiga blev 613 kr nödåret 1868.

Personer som inte kunde vårda sig själv auktionerades ut till lägstbjudande, och så även barn. Hjälpbehövande var många 1875 hade 46 vuxna och 24 barn behov av fattigvård i Ask kommun. Siffrorna var liknande andra år. 1882 nådde antalet toppen 53 vuxna och 28 barn behövde då fattigunderstöd.

Fattiggården i AllarpRedigera

Olof Nilsson på Backagården var initiativtagaren till att kommunen beslutade att skaffa en gård för fattigvården. Den 17 december 1891 beslöt kommunalstämman att för 23 000 kr inköpa Anders Andreassons gård i Allarp för att användas till fattiggård. De utjänta fattighusen försåldes av kommunen för 278 kr. Per Olsson och hans hustru från Västra Strö antogs som föreståndare för gården med 350 kr i lön med fri bostad, kost och vedbrand. Makarna Olsson stannade på platsen i 15 år. Till gården inköptes sedan hästar, kor, oxar, gris och höns, vagnar och utsäde. Fattiggården drev aktivt lantbruk. Särskilt kommunalstämmans ordförande Måns Ohlsson lade ner ett stort arbete för fattiggården. Gården försåldes för 34 000 kr till Alfred Andersson från Gillastig.

Nytt ålderdomshem i Röstånga 1930Redigera

Införandet av folkpension 1913 och allmän rösträtt ändrade förutsättningarna i det kommunala arbetet. 1928 kom ett förslag att Ask, Konga, Röstånga, Billinge och Stehag i ett kommunalförbund skulle bygga nytt ålderdomshem. På hösten 1930 stod ett nytt hem för Ask, Konga och Röstånga, där hemmet låg, klart för de gamla. Föreståndare för hemmet blev Helga Kristersson som fortsatte sin tjänst till åtminstone 1952. Ålderdomshemmet har lämnat "fattighus" stämpeln bakom sig[3]

Befolkningsökning, torpare och utvandringRedigera

Folkmängden i Ask ökade från 624 personer 1805, 1865 var den 1066, och till det dubbla mot 1805 år 1880. 1904 hade den minskat till 907. Sedan fortsatte minskningen till till 839 personer 1921, men sen förblev den stabil till 1931 då den var 844. Möjligheten för försörjning för de jordlösa blev ofta ett torpkontrakt.. På fäladsmarken bröts ny mark upp och en enkel bostad av ofta av backstuga ingrävd i en backe med som kallmurades med gråsten. Friliggande väggar timrades oftast med begagnat timmer. Man hade också lerlineväggar flätade av ris och halm med lera. Husen indelades i stuga, kök och på ena sidan några kobås. Ofta skaffade sig torparna mer mark men ofta med dryga dagsverken som betalning som följd. Den siste i backen ingrävda stugan revs i Ask 1918. Den tillhörde Nils Åkesson i Berga. Från dessa små ställen utvandrade1881-1900 de flesta av Asks cirka 90 emigranter. Efter massemigrationen blev det istället städernas industrier som drog dessa personer till sig.[4]

SkolväsendetRedigera

Äldsta skolanRedigera

När laga skiftet i Asks by genomfördes 1830 reserverades en bit mark för skola. På denna tomt låg byns fattigstuga men innan nytt skolhus byggdes fick fattigstugan tjänstgöra som skola. Beslut om skolbygge fattades 1838 och det föll på Ola Pettersson i Ask att bygga skolan som blev 28 alnar lång och 12,5 alnar brett. Väggarna i gråsten, allt trävirke av ek, med tak av halm. Skolan stod färdig 1840. I byggnaden fanns den så kallade kyrkstugan också, som inledningsvis fick duga till fattigstuga åt de två fattighjon som fanns i socknen. Förste läraren i skolan blev 1841 Nils Andreasson från Tarstad. 1847 slutade han och 1847 valdes Hans Persson från Billeberga till ny lärare i socknen. Han skulle verka i Ask folkskola under många år och blev genom att 1873 förverkliga Fridhems folkhögskola i Ask en av Ask mera kända personer.

Ny folkskola 1856Redigera

1856 byggdes en ny folkskola i Ask på initiativ av P F du Rietz som bland annat donerade 200 riksdaler banco till bygget.

1866 hade församlingen 1020 innevånare och antalet skolbarn var ca 150 som skulle undervisas av en lärare. Skolrådet bestämda att först vid 9 års ålder skulle barnen inskrivas i folkskolan. Då skulle barnen redan kunna läsa och skriva. Det lärde de yngsta barnen i på nytt inrättade ambulerande småskolor på fyra platser i Ask församling. I Allarp, pånummer 8 i Ask samt i Ask skola då mellan terminerna och slutligen i Röks rote i sydöstligaste delen av församlingen.

Ny småskola 1886 - tillbyggd redan 1893Redigera

1871 börjar man därför diskutera en fast småskola men ingenting hände förrän 1880 då en skola inrättades i en sal hos faktor S Olsson, här hyrde kommunen i 7 år. Den 1 november 1886 tog småskolan i bruk och där inskrevs 50 barn. Snart förstad man att skolan som kostat 3500 kr var för liten.1893 beslutade man sig för att inrätta en mellanskola, och då tillbyggdes småskolan med en vinkelbyggnad. Lärare blev Hans Persson dotter Elise Persson som förut varit småskollärare. 1906 blev småskolan uppdelad i två klassavdelningar, man fick alltså a-form i småskolan. Orsaken var att folkskoleinspektören inte vill godkänna Elise Persson som lärare i mellanskolan då hon bara var utbildad småskollärare. en tjänst det var ovanligt många elever i småskolan inrättades för Elise Persson. Mellanskoletjänsten kunde ändå inte besättas med någon folkskollärare utan fick ändå skötas av extra ordinarie småskollärarinna. Men man hade fyra klasser - men bara tre klassrum. Det löste man genom att första årskursen undervisades i kommunalrummet

Folkskolan i Ask byggdes 1908Redigera

Den fjäre skolsalen tillbyggdes slutligen vid västra gaveln av folkskolan under sommaren 1908. 1908 fick mellanskolan ordinarie folkskolläraren Anna Karlberg som innehavare. Anordningen med 4 klasser stod sig till 1943 i Ask skolor. Då hade antalet skolbarn minskat drastiskt och en avdelning måste indragas. 1943 pensionerades Anna Karlberg och mellanskolan fick åter en småskollärare i katedern.

Ny småskola och slöjdsal 1938Redigera

1938 hade Ask kommun byggt ny småskola på folkskoletomten och den 1 januari 1939 flyttade småskolan dit. I den nya småskolan inrättades också träslöjdsal. 1927 blev det en sjunde årskurs i skolan i Ask. Från samma år startade en fortsättningsskola. Från 1942 blev fortsättningsskolan för pojkar mer inriktad på träslöjd medan flickorna fick fortsättningsskola med hushållsgöromål i församlingshemmet där också flickor från Konga gick. Då Röstånga storkommun bildades 1952 lades Konga skolas övre folkskola ner. Kongaeleverna i klass 5-6 överfördes till Ask. Årskurs 7 i Konga och Ask överfördes till Röstånga. 1966 då grundskolan infördes i Röstånga lades skolan i Konga ner, de yngre eleverna i Ask överfördes till Röstånga medan två av de övre klasser fortsatte i Ask ännu några år.[5]

PolitikRedigera

Mandatfördelning i Asks landskommun 1938-1946Redigera

ValårSÖVRCGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
1938775
775
19
18
194219
19
19
19
194619
19
19
19
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

LitteraturRedigera

  • Ask förr och nu --Minnesskrift med anledning av kommunens upphörande 1952. Skånska Dagbladet Tryckeri 1952[6]

ReferenserRedigera

Noter

  1. ^ Andersson, Per (1993). Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris 7766806. ISBN 91-87784-05-X 
  2. ^ ”Svenska orter : atlas över Sverige med ortbeskrivning”. Runeberg org. 15 april 1932. http://runeberg.org/svorter/sydbesk/0066.html. Läst 15 juni 2020. 
  3. ^ Nilsson, Per (1952). ”Glimtar ur fattigvården”. Ask förr och nu. sid. 124-135 
  4. ^ Karlsson, Arvid (1952). ”Torpare och småbruk”. Ask förr och nu. sid. 120-123 
  5. ^ Andersson, Gösta (1952). ”Något om skolorna i Ask”. Ask förr och nu. sid. 59-73 
  6. ^ Ask förr och nu. Ask Landskommun. 1952. Libris 1434121