Aritmetisk logisk enhet (ALU från engelskans Arithmetic Logic Unit) eller räkneenhet är en viktig del i CPU:n i en dator som utför logiska operationer som AND och OR samt enklare aritmetiska operationer såsom addition och subtraktion.

Schematisk bild av en ALU. A och B är operanderna och R resultatet. F är en styrsignal som bestämmer vilken operation som ska utföras och D är en utgång för statusflaggor.

KällorRedigera