Antipatros (olika betydelser)

Wikimedia-förgreningssida

Antipatros, Antipater eller Antipas (grekiska: Αντίπατρος/latin: Antipater) är ett mansnamn, vilket bokstavligen betyder "lik sin fader" och som under antiken bars av många framstående personer. Namnet Antipas är en härledning från Antipater. Antipas fanns i den svenska almanackan den 11 april fram till 1901 till minne av martyren Antipas av Pergamon.

Hellenska ledare redigera

Herodianer redigera

Filosofer redigera

Pseudonymer redigera