Idumeen är ett område mellan Israel och Jordanien. Herodes den store och hans ätt härstammade därifrån.

Den mindre och mörkare röda ytan visar den klassiska utbredningen av Iduméen.

Se ävenRedigera