Anisol, metylfenyleter eller metoxibensen, C6H5·O·CH3, är en organisk kemisk förening.

Strukturformel för anisol.