Butylhydroxianisol eller BHA är en antioxidant med E-numret E320.

Butylhydroxianisol
Butylhydroxianisol
Systematiskt namn2-(1,1-Dimetyletyl)-4-metoxifenol och 3-(1,1-Dimetyletyl)-4-metoxifenol (blandning)
Övriga namntert-Butyl-4-methoxyphenol
BHA
E320
Kemisk formelC11H16O2
Molmassa180,244 g/mol
Utseendevaxartad fast
CAS-nummer25013-16-5
SMILESO(c1ccc(O)cc1C(C)(C)C)C.O(c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C)C
Egenskaper
Densitet1.0587 g/cm³
Löslighet (vatten)Olöslig i vatten. Fritt löslig i etanol, metanol, propylenglykol; löslig i fett och oljor
Smältpunkt48 til 55 °C
Kokpunkt264 till 270 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

ReferenserRedigera