Amos Anderson

finländsk tidningsägare och riksdagsman

Amos Valentin Anderson, född 3 september 1878 i Kimito, död 2 april 1961 i Dragsfjärd, var en finländsk tidningsägare och riksdagsman för Svenska Folkpartiet.

Amos Anderson.

BiografiRedigera

Amos Anderson växte upp i ett jordbrukarhem i byn Brokärr på västra delen av Kimitoön. Han utbildade sig till merkonom och arbetade sig från enkla förhållanden upp till att bli en av de mest inflytelserika industriledarna i Finland under första hälften av 1900-talet.

Anderson var verksam i styrelserna för flera banker och försäkringsbolag, men utförde sin främsta gärning som tidningsman, framför allt som förläggare för Hufvudstadsbladet där han även var chefredaktör 1928–36 och som konstmecenat. Han tilldelades också en hedersdoktorstitel av Åbo Akademi 1948.

Hans kvarlåtenskap omfattar främst hans konstsamling som förvaltas av Amos Andersons konstmuseum och hans lantställe, Söderlångviks gård, vilka är öppna för allmänheten. Anderson var inte gift och efterlämnade inga arvingar, utan testamenterade sin förmögenhet till Föreningen Konstsamfundet, som alltså äger hans affärsimperium med fastigheter, förlag och museum.

Mona Mårtenson tillbringade under en lång följd av år somrarna tillsammans med Amos Anderson på Söderlångvik. Monastigen på Söderlångvik är namngiven efter henne.

Se ävenRedigera

BibliografiRedigera

 • Den svenska Ålandsexpeditionen och förhållandena i Stockholm under frihetskriget: Anteckningar och referat. Helsingfors. 1919. Libris länk 
 • Vårt ekonomiska och politiska läge: Valtal hållet i Åbo den 14 juni 1922. Helsingfors. 1922. Libris länk 
 • Vallis Gratiae: Ett legendspel i åtta tablåer. Prolog av Hjalmar Procopé. Musiken sammanställd och bearbetad av Heikki Klemetti. Helsingfors. 1923. Libris länk 
 • Den svenska folkstammens ställning i Finland: Föredrag hållet i Åbo den 26 januari 1924. Helsingfors. 1924. Libris länk 
 • Våra politiska och ekonomiska förhållanden: Tre föredrag. Den svenska folkstammens ställning i Finland. Vårt ekonomiska och politiska läge. Penningvärdets försämring. Helsingfors: Söderström. 1930. Libris länk 
 • Bilder från kampen mellan Rom och Byzans i Finland: Föredrag hållet i Stockholm och Uppsala 1928.. Helsingfors. 1931. Libris länk 
 • Depressionstider och samhällskriser i forntiden: Föredrag hållet vid Finlands tidningsförläggareförbunds årsmöte i Tammerfors den 10 augusti 1931. Hfors. 1931. Libris länk 
 • Ärkebiskop Nathan Söderblom i Finland 1927. Helsingfors. 1931. Libris länk 
 • Val av president och presidentens befogenheter i olika länder: Valföredrag hållet i Kimito den 11 januari 1937. Hfors. 1941. Libris länk 
 • Tal i Kimito kyrka vid kyrkokörernas sångtävlan den 1 juli 1945 och Festtal vid de åboländska sångkörernas sommarfest i Dragsfjärd den 8 juli 1945. Hfors. 1945. Libris länk 
 • Några synpunkter på jordöverlåtelsen: Ett diskussionsinlägg. Hfors. 1945. Libris länk 
 • Hufvudstadsbladet under ett kvartsekel. Hfors. 1946. Libris länk 
 • Ett kvartsekels erfarenhet om opinion och press. Hfors. 1946. Libris länk 
 • En åbolännings intryck av svenska Österbotten. Hfors. 1947. Libris länk 
 • Vår kungsväg till Europa. Hfors. 1949. Libris länk 
 • Guss-Mattsson och dagens tidning. Helsingfors. 1954. Libris länk 
 • Krisernas kretslopp: Två artiklar och ett föredrag kring ett tidlöst tema. Helsingfors. 1954. Libris länk 
 • Minnen och meditationer. Föreningen Konstsamfundets publikationsserie, 1. Helsingfors: Föreningen Konstsamfundet. 1962. ISSN 0357-9026 Libris länk 

Vidare läsningRedigera

 • Amos 50: Minnesbilder från Georgsgatan. Amos Andersons konstmuseums publikationer. Nya serien, 100. Helsingfors: Amos Andersons konsmuseum. 2015. ISSN 0788-0138 Libris länk. ISBN 978-952-7148-05-1 
 • Laurent, Lina & Lindström, Annica (2016). Amos arv. Grävgruppens reportagemagasin. Helsingfors: Lina Laurent. Libris länk. ISBN 978-952-93-7419-9 
 • Andersson, Otto (1965). Den unge Amos Anderson: Några minnen. Åbo: Författaren. Libris länk 
 • Bergman, Torsten (1976). Allas vår Amos. Helsingfors: Boklaget. Libris länk. ISBN 951-95255-8-0 
 • Festskrift tillägnad Amos Anderson den 3 sept. 1948. Helsingfors. 1948. Libris länk 
 • Kring konst och kultur: Studier tillägnade Amos Anderson 3.9.1948. Helsingfors. 1948. Libris länk 
 • Melin, Olav S. & Malmström, Synnöve & Kristensson Uggla, Bengt (2020). Den ensamme mecenaten: Tron och mystiken, Amos Andersons drivkrafter. Esbo: Vidi-Press. ISBN 978-952-94-2843-4 
 • Steinby, Torsten (1992). Elva uppsatser om Amos Anderson, HBL, Villa Lante m m. Föreningen Konstsamfundets publikationsserie, 14. Helsingfors: Konstsamfundet. ISSN 0357-9026 Libris länk. ISBN 951-95948-8-4 

Externa länkarRedigera