Ketosyror är organiska syror som innehåller både en karbonyl- och en karboxylgrupp.

Vanliga typer av ketosyror är:

Se ävenRedigera