Acetoacetat är en keton som bland annat bildas av kroppen vid ketos. Denna kan användas som substrat för att bilda ATP under omständigheter med låga glukosnivåer i blodet, som vid ketoacidos eller ketogen diet.