Transaminering är en biokemisk process, där en aminogrupp överförs från en aminosyra till en ketosyraanalog. Det är en reversibel reaktion.

I cytoplasman processeras även aminosyror. Nedbrytningen innebär att aminogruppen avlägsnas från α-kolatomen. I transamineringen sker detta genom att aminogruppen från aminosyran övergår till en ketosyra, som innehåller både en karbonyl- och karboxylgrupp. Om det däremot finns överskott av aminosyror hanteras det av kroppen genom att aminogruppen tas bort och bildar ammoniak. Vilket därefter tillsätts koldioxid i ureacykeln och utsöndras med urinen som urea.

Se ävenRedigera