Examen

skriftligt och/eller muntligt slutprov som prövar kunskaper inhämtade under en utbildning
(Omdirigerad från Akademisk examen)

En examen (plural examina) är ett skriftligt och/eller muntligt slutprov för att pröva en persons kunskaper i ett enskilt ämne eller kunskaper inhämtade under en hel utbildning.[1][2] Examen kan numera också beteckna det utbildningsbevis som erhålls efter en genomgången utbildning, oavsett om denna avslutas med ett slutprov eller inte.[3]

Examina kan förekomma på olika nivåer i ett utbildningssystem. Exempelvis förekom i Sverige tidigare realexamen som avslutning på studier vid realskola och studentexamen som avslutning på studier vid gymnasium.[4][5] Dessa slutprov förekom fram till och med 1972 respektive 1968.[6][7][8]

Svenska akademiska examina

redigera

Akademiska examina vid svenska statliga universitet och högskolor regleras i högskoleförordningen. Dessa examina kan efter tillstånd av regeringen också utdelas av privata universitet och högskolor. Det finns dock inget hinder för privata lärosäten att dela ut egna examina, men det akademiska erkännandet av sådana examina är begränsat.[9]

Inom den så kallade Bolognaprocessen pågår ett arbete för att minska skillnaderna och öka jämförbarheten mellan olika länders examina. Syftet är att öka möjligheterna för studenter och arbetstagare att röra sig över gränserna i Europa. Detta kommer att innebära att den svenska examenstrukturen förändras av regeringen under den närmaste femårsperioden. Det nya systemet trädde i kraft 1 juli 2007. I det nya systemet kommer vissa yrkesexamina att utgå och ersättas med generella examina. En ny masterexamen införs och en ny kategori examina kallade konstnärliga examina införs.[10]

Till examensbeviset skall alltid fogas ett så kallat diploma supplement utfärdat på engelska eller något annat stort europeiskt språk.[11]

Den första blinda person som tog en akademisk examen i Sverige var Seth Lönnegren (1882–1956)[12] som den 8 mars 1924 avlade filosofie kandidatexamen i historia, geografi och pedagogik. Detta var möjligt tack vare "De blindas bokfond" som instiftades 1916 av C. A. Thulin. Lönnegren hade även legat en termin i Marburg, där det största blindbiblioteket fanns.[13]

Svenska statliga akademiska examina (enligt högskoleförordningen)[14]
Grundnivå Avancerad nivå Forskarnivå
Generella examina Högskoleexamen
Kandidatexamen
Magisterexamen
Masterexamen
Licentiatexamen
Doktorsexamen
Konstnärliga examina Konstnärlig högskoleexamen
Konstnärlig kandidatexamen
Konstnärlig magisterexamen
Konstnärlig masterexamen
Konstnärlig licentiatexamen
Konstnärlig doktorsexamen
Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen
Audionomexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
Brandingenjörexamen
Dietistexamen
Folkhögskollärarexamen
Förskollärarexamen
Högskoleingenjörsexamen
Optikerexamen
Ortopedingenjörexamen
Receptarieexamen
Röntgensjuksköterskeexamen
Sjukgymnastexamen
Sjuksköterskeexamen
Sjöingenjörsexamen
Sjökaptensexamen
Socionomexamen
Studie- och yrkesvägledarexamen
Tandhygienistexamen
Tandteknikerexamen
Yrkeslärarexamen
Apotekarexamen
Arkitektexamen
Barnmorskeexamen
Civilekonomexamen
Civilingenjörsexamen
Juristexamen
Logopedexamen
Läkarexamen
Psykologexamen
Psykoterapeutexamen
Sjukhusfysikerexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
Speciallärarexamen
Specialpedagogexamen
Tandläkarexamen
Examina på grundnivå
eller avancerad nivå
Grundlärarexamen
Ämneslärarexamen
Övriga examina
(ej nivåindelade)
Lärarexamen
Sjukhusfysikerexamen

Andra examina

redigera
SLU:s examina (enligt Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet)[15]
Grundnivå Avancerad nivå Forskarnivå
Generella examina Högskoleexamen
Kandidatexamen
Magisterexamen
Masterexamen
Licentiatexamen
Doktorsexamen
Yrkesexamina Djursjukskötarexamen

Hippologexamen

Landskapsingenjörsexamen

Lantmästarexamen

Skogsmästarexamen

Skogsteknikerexamen

Trädgårdsingenjörsexamen

Agronomexamen

Hortonomexamen

Jägmästarexamen

Landskapsarkitektexamen

Veterinärexamen

Se även

redigera

Källor

redigera
 1. ^ ”Examen – Uppslagsverk”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/examen. Läst 22 januari 2018. 
 2. ^ Svenska Akademiens ordlista: Elfte upplagan, sjätte tryckningen. Stockholm. 1991. sid. 131. ISBN 91-1-863722-1. https://runeberg.org/saol/11-6/0131.html. Läst 22 januari 2018 
 3. ^ ”Examensbevis och utbildningsbevis – Yrkeshögskoleutbildning”. Myndigheten för yrkeshögskolan. https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/For-utbildningsanordnare/Examen/Examensbevis-och-utbildningsbevis/. Läst 22 januari 2018. 
 4. ^ ”Realexamen – Uppslagsverk”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/realexamen. Läst 22 januari 2018. 
 5. ^ [https://web.archive.org/web/20180123131529/http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/90245ceb-37c0-4f07-b893-87b67a57323f/download/wB_Lararhistoria_0065.pdf ”Läroverk, högre kommunala och enskilda skolor”]. Arkiverad från originalet den 23 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180123131529/http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/90245ceb-37c0-4f07-b893-87b67a57323f/download/wB_Lararhistoria_0065.pdf. Läst 22 januari 2018. 
 6. ^ Marklund, Sixten: i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 2 februari 2016.
 7. ^ ”Historien år för år: 1960-talet”. Lärarnas historia. Arkiverad från originalet den 23 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180123072535/http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1960-talet. Läst 22 januari 2018. 
 8. ^ ”Historien år för år: 1970-talet”. Lärarnas historia. Arkiverad från originalet den 23 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180123073005/http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1970-talet. Läst 22 januari 2018. 
 9. ^ ”Högskoleförordning (1993:100) Svensk författningssamling 1993:1993:100 t.o.m. SFS 2017:1326”. Riksdagen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100. Läst 22 januari 2018. 
 10. ^ ”Bolognaprocessen”. Universitetskanslersämbetet. Arkiverad från originalet den 23 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180123072404/http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/bolognaprocessen.html. Läst 22 januari 2018. 
 11. ^ ”Diploma Supplement”. Universitets- och högskolerådet. https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Examina-pa-universitet-och-hogskola/Diploma-Supplement/. Läst 22 januari 2018. 
 12. ^ Sveriges dödbok 1901–2009 — Swedish death index 1901–2009 (Version 5.0). Solna: Sveriges släktforskarförbund. 2010. Libris 11931231. ISBN 978-91-87676-59-8 
 13. ^ Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 10 mars 1924, s. 5.
 14. ^ ”Examina på forskarnivå”. Universitets- och högskolerådet. https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Examina-pa-universitet-och-hogskola/Examina-pa-forskarniva/. Läst 22 januari 2018. 
 15. ^ ”Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1993221-for-sveriges_sfs-1993-221/. Läst 1 maj 2024. 

Externa länkar

redigera