Sjökapten

befälhavare för skepp eller annat sjögående fartyg

Sjökapten är en titel på den som avlagt sjökaptensexamen samt erhållit sjökaptensbrev. En sjökapten har rätt att tjänstgöra som befälhavare på alla fartyg i geografiskt obegränsad fart. Ordet kapten används i dagligt tal också om befälhavaren för ett större fartyg, jämför skeppare. Behörigheten regleras av nationella bestämmelser i enlighet med STCW-konventionen (internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning).

Edward Smith, befälhavare på Titanic.

SverigeRedigera

Det svenska certifikatet utställs av Transportstyrelsen efter att en person tagit godkänd sjökaptensexamen vid högskola (Sjöbefälsskolan i Göteborg vid Chalmers tekniska högskola) eller universitet (Sjöfartshögskolan i Kalmar, del av Linnéuniversitetet) och har dokumenterad sjötid som vakthavande befäl under minst 36 månader på fartyg med bruttodräktighet minst 500. Kaptensexamen förutsätter 12 månader sjötid, som ingår i ett fyraårigt program och förutsätts i ett treårigt program.

Kofferdikapten, befälhavare på ett kofferdifartyg, var tidigare officiell benämning på sjökapten vid handelsflottan.

FinlandRedigera

I Finland ges sjökaptensutbildning vid yrkeshögskola (i Åbo och Mariehamn på svenska samt Kotka och Rauma på Finska). Utbildningen räcker 4½ år inräknat kravet på 1 års sjöpraktik. För sjökaptensbrev krävs dessutom 36 månader sjötjänst som vaktstyrman på fartyg i utrikesfart vars bruttodräktighet är minst 500. Certifikaten utställs av Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

TriviaRedigera

Det finns en gammal uppfattning om att sjökaptener skulle ha vigselrätt. Denna uppfattning verkar inte ha stöd i lag (annat än såtillvida att kaptener liksom andra kan beviljas vigselrätt), men kan grunda sig på en äldre tradition.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Bröllop”. Faktoider. http://www.faktoider.nu/matrimonii.html. Läst 13 februari 2012. , med hänvisning till New York Times, 18 juli (eller 17 juli?) 1926, "Sea weddings held to be unauthorized" (AP)

Externa länkarRedigera


  •   Wikimedia Commons har media som rör sjökapten.