Öppna huvudmenyn
Edward Smith, befälhavare på Titanic.

Sjökapten är en titel på den som avlagt sjökaptensexamen samt erhållit sjökaptensbrev. En sjökapten har rätt att tjänstgöra som befälhavare på alla fartyg i geografiskt obegränsad fart. Ordet kapten används i dagligt tal också om befälhavaren för ett större fartyg, jämför skeppare. Behörigheten regleras av nationella bestämmelser i enlighet med STCW-konventionen (internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning).

SverigeRedigera

Det svenska certifikatet utställs av Transportstyrelsen efter att en person tagit godkänd sjökaptensexamen vid högskola (Sjöbefälsskolan i Göteborg vid Chalmers tekniska högskola) eller universitet (Sjöfartshögskolan i Kalmar, del av Linnéuniversitetet) och har dokumenterad sjötid som vakthavande befäl under minst 36 månader på fartyg med bruttodräktighet minst 500. Kaptensexamen förutsätter 12 månader sjötid, som ingår i ett fyraårigt program och förutsätts i ett treårigt program.

Kofferdikapten, befälhavare på ett kofferdifartyg, var tidigare officiell benämning på sjökapten vid handelsflottan.

FinlandRedigera

I Finland ges sjökaptensutbildning vid yrkeshögskola (i Åbo och Mariehamn på svenska ock Kotka och Rauma på Finska). Utbildningen räcker 4½ år inräknat kravet på 1 års sjöpraktik. För sjökaptensbrev krävs dessutom 36 månader sjötjänst som vaktstyrman på fartyg i utrikesfart vars bruttodräktighet är minst 500. Certifikaten utställs av Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

TriviaRedigera

Det finns en gammal uppfattning om att sjökaptener skulle ha vigselrätt. Denna uppfattning verkar inte ha stöd i lag (annat än såtillvida att kaptener liksom andra kan beviljas vigselrätt), men kan grunda sig på en äldre tradition.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Bröllop”. Faktoider. http://www.faktoider.nu/matrimonii.html. Läst 13 februari 2012. , med hänvisning till New York Times, 18 juli (eller 17 juli?) 1926, "Sea weddings held to be unauthorized" (AP)

Externa länkarRedigera