För musikgruppen, se Audionom (musikgrupp).

Audionom är ett yrke som innebär en integrerad tillämpning av tekniska, beteendevetenskapliga och medicinska kunskaper inom hörselområdet. Ämnesområdet involverar både människa och teknik och audionomen arbetar med både tekniska och pedagogiska lösningar för ett bättre hörande hos hörselskadade personer.

I arbetet ingår bland annat att göra hörselutredningar, prova ut hjälpmedel samt att undersöka hur man kan förebygga hörselskador på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer.

Arbetet innefattar i huvudsak utredning av hörseln genom hörselmätningar i diagnostiserande syfte eller som underlag för rehabilitering, intervju samt habilitering/rehabilitering av hörselskadade där moment som behovsutredning, audiologisk counseling, hjälpmedelsförskrivning och utvärdering ingår.

Audionom i SverigeRedigera

I Sverige är audionom ett yrke som omfattar yrkesexamen och yrkeslegitimation[1]. Audionomer i Sverige har förskrivningsrätt för hjälpmedel inom hörselområdet. Legitimerad audionom är en skyddad yrkestitel.

Akademisk examenRedigera

Grundutbildningen är idag (2018) 180 hp och innebär tre års heltidsstudier. Grundutbildningen leder till yrkesexamen och ansökan om legitimation sker hos Socialstyrelsen. Samtidigt erhålls en akademisk kandidatexamen. Studier därefter leder till magister-/masterexamen i audiologi och även vidare möjlighet att söka forskarutbildning. Audionomyrket är tvärvetenskapligt och i utbildningen ingår bland annat audiologi (läran om hörseln), medicin, teknik och pedagogik.

Audionomutbildning finns på Karolinska Institutet, Örebro Universitet, Sahlgrenska Akademien - Göteborgs Universitet samt Lunds universitet. Det finns ca 1 000 audionomer sysselsatta i Sverige[2].

ReferenserRedigera

NoterRedigera