Högskoleförordningen

svensk lag från 1993

Högskoleförordningen är en av Sveriges regering beslutad förordning. Den är underordnad högskolelagen från 1977 som är stiftad av Sveriges riksdag. Till högskoleförordningen hör fyra bilagor[1]. Bilaga 1 är en förteckning över de universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras benämningar. Bilaga 2 innehåller examensordningen som anger vilka examina som får avläggas och vilka krav studenterna ska uppfylla för respektive examen. Bilaga 3 behandlar platsfördelning på grundval av betyg och meritvärdering av betyg. Bilaga 4 innehåller vilka ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen.[2]

Källor redigera

Externa länkar redigera