Ortopedingenjörer arbetar med kombinationen människa-teknik och hjälper människor med funktionsnedsättningar genom att applicera olika typer av hjälpmedel. De hjälpmedel som tillhandahålls av ortopedingenjörer brukar indelas i ortoser och proteser. En ortos är ett kroppsburet hjälpmedel medan en protes är en ersättning för en förlorad kroppsdel.

Grundutbildningen till ortopedingenjör omfattar 180 högskolepoäng (bolognaprocessen) och sker vid Hälsohögskolan i Jönköping.[när?] Genomgången utbildning leder till en ortopedingenjörsexamen med en kandidatexamen i ortopedteknik samt yrkeslegitimation utfärdat av Socialstyrelsen. Yrket har många aspekter som hantverk, vetenskapligt tänkande och bemötande av människor. I utbildningen avspeglas detta genom att man läser ämnen inom vitt skilda områden som anatomi, psykologi, matematik, mekanik, rehabilitering, med mera. Huvudämnet är dock ortopedteknik och mycket betoning läggs på förståelsen av människokroppens egen mekanik (biomekanik).

Externa länkarRedigera