Adiabatisk flamtemperatur vid konstant tryck är den temperatur som blir resultatet av förbränning där ingen värmeenergi eller mekanisk energi utväxlas med omgivningen. För vanliga bränslen i luft ligger denna temperatur i ett snävt område kring 1950 °C. Vid förbränning i rent syre eller för ett bränsle som acetylen är den adiabatiska flamtemperaturen avsevärt högre.