Mekanisk energi är summan av kinetisk energi och potentiell energi för ett system. Den mekaniska energin för ett system behandlas ofta med en hamiltonian, ett slag av funktion som ofta används inom kvantmekaniken.

Potentiell och kinetisk energi för en pendel

Se även redigera