Fotogen är en flytande petroleumprodukt, som består av kolväten (naftener eller paraffinkolväten) med mellan tio och sexton kolatomer.[1] Fotogen är en tyngre fraktion än bensin, men lättare än dieselolja. Det är liksom andra petroleumprodukter ett fossilt bränsle.

Fotogenlampa
Högtryckstyp med glödstrumpa

Fotogen användes ursprungligen till belysning (se fotogenlampa) och var den viktigaste av petroleumfraktionerna. I dag används fotogen mest som bränsle för flygplan som drivs med jetmotorer. Då krävs det fotogen av hög kvalitet, som kallas för jetbränsle eller flygfotogen. I sin mest högraffinerade form kan fotogen även användas som raketbränsle, RP-1.

Fotogen säljs i stora delar av världen under det engelska namnet kerosene, ursprungligen ett varumärke.

Se även redigera

Källhänvisningar redigera

  1. ^ "fotogen". NE.se. Läst 6 november 2014.