Etlich Christlich Lieder är ett litet häfte med åtta psalmer och kallas därför ofta Achtliederbuch. Det gavs ut av Martin Luther 1524 och var den första psalmboken på tyska inom reformationen. Samma år kom de utökade psalmböckerna Erfurter Enchiridion och das Geystliche gesangk Buchleyn. Achtliederbuch är tryckt 1524 i Nürnberg av Jobst Gutknecht även om det står Wittenberg på omslaget som kamouflage.

Etlich Christlich Lieder
Den första samlingen där Luthers psalmer ingick, Achtliederbuch från 1524.
Den första samlingen där Luthers psalmer ingick, Achtliederbuch från 1524.
FörfattareMartin Luther, Paul Speratus
GenreKoralbok
Utgivningsår1524

Fyra av psalmerna är av Martin Luther, tre av Paul Speratus och en är anonym men brukar tillskrivas Justus Jonas. Boken innehåller även fyra melodier och är därmed även ett slags koralbok.

Innehåll redigera

Nr Titel Titel på svenska Författare Övrigt
1 Nun freut euch, lieben Christen g’mein Var man må nu väl glädja sig Martin Luther
2 Es ist das Heil uns kommen her O Gud, du av barmhärtighet Paul Speratus
3 In Gott gelaub ich, das er hat Paul Speratus
4 Hilf Gott, wie ist der Menschen Not Paul Speratus
5 Ach Gott, vom Himmel sieh darein O Herre Gud af Himmelrik, vi må det alle klaga Martin Luther
6 Es spricht der Unweisen Mund wohl Then ogudachtige säger så Martin Luther
7 Aus tiefer Not schrei ich zu dir Ur djupen ropar jag till dig Martin Luther
8 In Jesu Namen wir heben an Okänd (eventuellt Justus Jonas)

Melodier redigera

Psalmerna 1, 2, 3, 5 och 8 är tryckta tillsammans med en melodi. Psalmerna 2 och 5 har identisk melodi.

Den första melodin Nun freut euch, lieben Christen g’mein har Luther troligen omarbetat från en folkmelodi. Melodin användes inte i 1695 års psalmbok enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer, men infördes då via J.C.F. Haeffners koralbok från Uppsala 1821, för psalm nr 46, 227 och 401.

Den andra melodin Es ist das Heil uns kommen her användes enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer till flera psalmer (nr 144, 228, 370 och 411 som 1695 troligen hade annan melodi). Enligt koralboken anges det vara samma som för 1695 års psalm O Gud, du av barmhärtighet (1695 nr 220 och därmed även dess nr 65)


Psalmer med melodier ur Achtliederbuch redigera

Se även redigera

Externa länkar redigera