Den här artikeln handlar om salter och estrar av ättiksyra. För textilfibrer av acetatsilke, se acetat (textilfibrer).
Strukturformel, acetat Molekylmodell, acetat
Acetatjonen (CH3CO2 )

Acetat eller etanoat är salter och estrar av ättiksyra. Acetatjonen består av en acetylgrupp med en extra syreatom som ger jonen dess laddning -1.

Inom kemi brukar acetat förkortas AcO där Ac står för acetylgruppen och O för den extra syreatomen. Vanligtvis skrivs den CH3CO2 eller CH3COO

Salter redigera

Acetatsalter är jonföreningar som innehåller acetatjoner (CH3CO2), till exempel ammoniumacetat (NH4CH3CO2).

Acetatjonen är en karboxylatjon och är den korresponderande basen till ättiksyra.

Estrar redigera

Acetatestrar har den generella formeln CH3COOR, där R är en organylgrupp. Den viktigaste är cellulosaacetat.

Se även redigera