Strukturformel, formiat Molekylmodell, formiat
Formiatjonen (HCO2 )

Formiat eller metanoat är salter och estrar av myrsyra. Formiatjonen är den enklaste karboxylatjonen och består av en aldehydgrupp med en extra syreatom som ger jonen laddningen -1. De flesta formiater är vattenlösliga.

SalterRedigera

Formiatsalter är jonföreningar som innehåller formiatjoner (HCO2), till exempel ammoniumformiat (NH4HCO2).

EstrarRedigera

Formiatestrar har den generella formeln HCOOR, där R är en organylgrupp, till exempel etylformiat (C2H5OCHO).

Se ävenRedigera