Öppna huvudmenyn

En pantbank är en bank som lånar ut pengar mot ett föremål som säkerhet. Denna pant lämnas in till och förvaras på pantbanken. Lånet sträcker sig över en förutbestämd tid, men låntagaren kan när som helst under tiden hämta sin pant eller förlänga lånet. En vanlig löptid är 4 månader och att omsätta/förlänga lånet gör man genom att betala upplupen ränta samt expeditionsavgift. I Sverige skiljer sig räntan mellan bolagen och ligger för närvarande mellan 0,95%-4% per månad (11,4%-48% per år). Om låntagaren inte förmår att lösa in panten säljs den på offentlig auktion och pantbanken reglerar lånets fordran. Om det vid försäljningen uppstår ett överskott så tillfaller det lånekunden, om det däremot uppstår ett underskott blir denne aldrig betalningsansvarig.

Pantbankstillstånd utfärdas av länsstyrelsen i aktuellt län.[1] I Sverige finns det idag (2014) drygt 60 pantbankskontor fördelat på 20 företag, från Malmö i söder till Umeå i norr.[2] Flera pantbanksföretag organiseras i Svenska Pantbanksföreningen och över 90% av alla pantbanker är anslutna till Svenska Pantbanksföreningen där Peter Sundström är ordförande.

En pantbank på Södermalm i Stockholm. 
En pantbank i USA. 

ReferenserRedigera

Vidare läsningRedigera