16. arméfördelningen

en svensk arméfördelning

16. arméfördelningen (16. förd), var en arméfördelning inom svenska armén som verkade i olika former åren 1941–1978. Förbandsledningen var förlagd i Karlstads garnison i Karlstad.[1][2]

16. arméfördelningen
(16. förd)
Information
Officiellt namn16. fördelningen
Datum1941–1978
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypInfanteriet
RollKrigsförband
Del avBergslagens militärområde [a]
StorlekArméfördelning
HögkvarterKarlstads garnison
FörläggningsortKarlstad
Befälhavare
FördelningschefÖv.1 Iwan Hörnquist [b]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Historik redigera

16. arméfördelningen bildades den 1 augusti 1941 som XVI. fördelningen, och var direkt underställd militärbefälhavaren för V. militärområdet, medan Värmlands regemente ansvarade för uppsättandet och mobilisering av fördelningsstaben. Den 1 oktober 1966 kom beteckningen att ändrades från att anges i romerska siffror till arabiska siffror, det vill säga fördelningen kom att benämnas som 16. arméfördelningen. Genom försvarsbeslutet 1977 beslutades att armén skulle reduceras, vilket bland annat innebar att två arméfördelningar kom att upplösas. De två arméfördelningar som beslutades att upplösas var 2. fördelningen och 16. fördelningen, vilka utgick och upplöstes den 30 juni 1978.[2][1] Bakgrunden till att just de två fördelningar utgick, kan ses i att de båda utgjorde en strategisk reserv.[3]

Verksamhet redigera

16. arméfördelningens främsta uppgift var att utveckla, leda och samordna markstridskrafterna inom Bergslagens militärområde. Arméfördelningschefen lede den taktiska verksamheten och var direkt underställd militärbefälhavaren. Arméfördelningen utgjorde ursprungligen en strategisk reserv vid ett anfall mot Övre Norrland (krigsfall 2 N). I försvarsplanen från 1962 planlades enbart tvåfrontsalternativ, och arméfördelningen kom att utgöra en strategisk reserv vid ett anfall mot norra Sverige och samtidigt mot södra Sverige (krigsfall 2 S), eller vid ett anfall mot norra Sverige och samtidigt mot östra Sverige (krigsfall 2 Ö).[4]

Brigader redigera

Åren 1962–1978 mobiliserade fördelningen av nedan brigader.[3]

Förläggningar och övningsplatser redigera

Även om fördelningen mobiliserades av Värmlands regemente, var den fredsgrupperad tillsammans med militärområdesstaben vid Kaserngatan 4/Sandbäcksgatan 29 i Karlstads garnison.

Förbandschefer redigera

  • 1941–1972: ?
  • 1972–1978: Öv.1 Iwan Hörnquist [2][5]

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
XVI. fördelningen 1941-08-01 1966-09-30
16. arméfördelningen 1966-10-01 1978-06-30
Beteckningar
XVI. förd 1941-08-01 1966-09-30
16. förd 1966-10-01 1978-06-30
Förläggningsorter
Karlstads garnison (F) 1941-08-01 1978-06-30

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ Åren 1941–1978 var arméfördelningsstaben underställd militärbefälhavaren för Bergslagens militärområde.
  2. ^ Hörnquist var den sista verksamma chefen vid 16. arméfördelningen

Noter redigera

Tryckta källor redigera

Vidare läsning redigera

  • Gustafsson, Kjell, red (1991). Bergslagens militärområde, Milo B, 1942–1991: en minnesbok. Karlstad: Bergslagens militärområde. Libris 1285430