Zibetska priset är ett litteraturpris som delas ut av Svenska Akademien vartannat år "till uppmuntran åt någon förtjent witterhetsidkare". Prissumman är på 70 000 kr (2009). Priset är till sitt namn ett av Svenska Akademiens äldsta. Det utgick ursprungligen ur donationsmedel efter Svenska Akademiens ledamot Christoffer Zibet (1740–1809).[1]

Zibetska priset
UtdelareSvenska Akademien
Pris70 000 svenska kronor
LandSverige
Första utdelning1815
ÅterkommandeVartannat år

Från början var det fråga om två priser, ett för bästa äreminne över Gustaf III ("för ett wärdigt lof åt Konung Gustaf III:s sällsynta egenskaper") och ett för den äldsta skriften i allmänt patriotisk och samhällsbevarande anda ("att wäcka Patriotisme, bibehålla Samhälls-Ordning och Laglydnad, att befrämja Medborgerliga och Moraliska Dygder och att förekomma och qwäfwa willo-meningar, ledande till Samhälls-Ordningens upplösande, till anarchie, oreda och folkyra").

Priset utdelades första gången 1815 och var aktivt till och med 1893. År 1924[2] återupplivades priset och utdelas alltså numera vartannat år, inte sällan som belöning för insatser som har anknytning till 1700-talet.[3]

Pristagare (urval)Redigera

KällorRedigera