Öppna huvudmenyn

Gåva eller donation är något som en person, donator, överlåter till någon annans ägo utan att ta betalt eller kräva en ersättning. En gåva till kulturinstitutioner, till välgörenhet eller till annan ideell verksamhet kallas ofta för donation, särskilt om beloppet är större.

Sociala spelreglerRedigera

Enligt den franske sociologen Marcel Mauss karaktäriseras gåvan av reciprocitetsprincipen (gåvans normer):

  • Plikten att ge.
  • Plikten att ta emot.
  • Plikten att återgälda.

Följs inte reciprocitetsprincip kan detta (enligt Mauss) ses som en krigsförklaring.

I sin kända bok Gåvan skriver Mauss:

”I denna bok avser vi att isolera och närmare gå in på en viktig grupp fenomen: Gåvor, som i teorin är frivilliga, spontana och osjälviska men som i själva verket är påtvingade och i allra högsta grad själviska.” (Mauss 1972 s.16)

Svensk gåvojuridikRedigera

I juridiken är en gåva ur givarens synvinkel gods som överlämnas utan vederlag. Ur mottagarens synvinkel är gåvan ett förvärv. En gåva är en benefik rättshandling, till skillnad från onerösa rättshandlingar.

Sedan 1 januari 2005 är gåvor ej längre belagda med gåvoskatt i Sverige.

Gåvor till bröstarvingar anses som förskottarv, om ej annat anges i gåvobrevet.

Se ävenRedigera