Yxtaholm är ett slott i Mellösa socken i Flens kommun. Slottet har ett dominerande läge på en udde i den lilla långsmala Yxtasjön. Det är ett avlångt vitt tvåvåningshus med vindsvåning, framspringande mittparti med pilastrar samt bred gavel med klocktorn. Taket är täckt med plåt och svartglaserad tegel. Längs gårdssidan löper en låg terrass, och uppfarten flankeras av två flyglar med brutet tak. Gårdens corps-de-logi omges av en liten park, och utmed Yxtasjöns södra strand är en naturpark anlagd.

Yxtaholm

Slottet är idag hotell med restaurang och konferensverksamhet.

HistoriaRedigera

Yxtaholm omtalas under namnet Yxta 1329. Det tillhörde då en Lars Knutsson (Johan Björnssons ätt). På 1400-talet ägdes det av Yxtaätten och Gerasläkten och var senare en del av Nyköpings slottslän. I slutet av 1500-talet tillhörde det Forstenaätten, varunder det 1584 blev sätesgård. Det tillhörde sedan omväxlande släkterna Ulfsparre af Broxvik och Liljesparre. 1676 pantskrevs godset till landshövding Jakob Fleming (död 1689), som 1680 blev Yxtaholms ägare. Genom gifte kom Yxtaholm sedan till överintendenten Gustaf Nils Clodt (född 1712, död 1770). Han lät uppföra både den nuvarande huvudgården (1752) och dess ekonomihus samt utgårdar. Efter hans död kom Yxtaholm till grosshandlaren Anders Tottie (1736-1816). Det köptes 1830 av greve Carl De Geer (1781–1861) och var änkesäte för hans maka, född Sprengtporten (död 1869). Sedan har Yxtaholm ofta bytt ägare och tillhört släkterna von Platen, Hamilton, Brehmer och Rettig, af Ugglas, Bielke, von Rosen, Hoffman och Braunerhielm.

1948 köpte Svenska Arbetsgivareföreningen Yxtaholm och rustade upp slottet, som var ganska förfallet. Yxtaholm användes som internat och kursgård. Slottet renoverades och fick hotellrum med bad, konferenslokaler och matsalar.

Våren 2010 beslutade Svenskt Näringsliv (tidigare Svenska Arbetsgivareföreningen) att sälja Yxtaholm. Slottet och ett omgivande markområde på omkring 110 hektar har därefter sålts till Wonna I de Jong. [1]

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera