von Platen

är en uradlig ätt från Rügen och Pommern av vilken en gren invandrade till Sverige.
Uppslagsordet ”Platen” leder hit. För orten i Luxemburg, se Platen, Luxemburg.

von Platen är en uradlig ätt från Rügen och Pommern av vilken en gren invandrade till Sverige. Ättemedlemmar har naturaliserats i flera länder. Stamfader för ätten är Otto "cum Plate" som var rådsherre vid hovet på Rügen 1255. En gren i Sverige naturaliserades 1751 och fick nummer 1922. Från denna har två grenar upphöjts i friherrlig värdighet, men det finns flera ättemedlemmar vilkas förfäder sedan 1700-talet varit bosatta i Sverige som inte introducerats på Riddarhuset. En gren i Tyskland är grevlig.

von Platen
UrsprungRügen och Pommern i Tyskland
AdladNaturaliserad av Adolf Fredrik
Utgrenad iFriherrliga ätten nr: 313
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1752
Gradadlig ätt nr 1922
Länk URLSida på riddarhuset.se
Sverige Ointroducerad adel i Sverige
Värdighetadlig ätt von Platen
Finland Finlands riddarhus
Introducerad1818
Värdighetadlig ätt nr: 130
Länk URLSida på riddarhuset.fi
† Utslocknad i Finland
Utslocknad1877
Svärdssidan1868
Spinnsidan1877
SverigeRiddarhuset i Pommern och Rügen
Introducerad1806
Värdighetadlig, andra klassen, riddare ätt nr: 1
Tysk-romerska riket Adel i Tyskland
NaturaliseradUradlig
Värdighetadlig, en gren grevlig
Friherrliga ätten von Platen
Förgrenad uradliga ätten von Platen
StamfarPhilip von Platen
Adlad1797
Utgrenad iGrevliga ätten von Platen
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1797
GradFriherrlig ätt nr 313
SverigeRiddarhuset i Pommern och Rügen
Namnvon Platen
Introducerad1806
Värdighetfriherrlig ätt nr: 10
Grevliga ätten von Platen
Förgrenad urfriherrliga ätten von Platen
StamfarBaltzar von Platen
Adlad1815
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1815
GradGrevlig ätt nr 126
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1888
SvärdssidanCarl von Platen
Sverige Ointroducerad adel i Sverige
VärdighetGrevlig ätt von Platen zu Hallermund

Personer med efternamnet von PlatenRedigera

Alfabetiskt ordnadeRedigera

Kronologiskt ordnade (inte komplett)Redigera

Se ävenRedigera