von Platen

är en uradlig ätt från Rügen och Pommern av vilken en gren invandrade till Sverige.
Uppslagsordet ”Platen” leder hit. För orten i Luxemburg, se Platen, Luxemburg.

von Platen är en uradlig ätt från Rügen och Pommern. Ättemedlemmar har naturaliserats i flera länder, däribland Sverige, där flera medlemmar varit verksamma i olika tider, ibland under namnet Plata eller Plate. Stamfader för ätten är Otto "cum Plate" som var rådsherre vid hovet på Rügen 1255.

von Platen
UrsprungRügen och Pommern i Tyskland
AdladNaturaliserad av Adolf Fredrik
Utgrenad iFriherrliga ätten nr: 313
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1752
Gradadlig ätt nr 1922
Länk URLSida på riddarhuset.se
Sverige Ointroducerad adel i Sverige
Värdighetadlig ätt von Platen
Finland Finlands riddarhus
Introducerad1818
Värdighetadlig ätt nr: 130
Länk URLSida på riddarhuset.fi
† Utslocknad i Finland
Utslocknad1877
Svärdssidan1868
Spinnsidan1877
SverigeRiddarhuset i Pommern och Rügen
Introducerad1806
Värdighetadlig, andra klassen, riddare ätt nr: 1
Tysk-romerska riket Adel i Tyskland
NaturaliseradUradlig
Värdighetadlig, en gren grevlig
Friherrliga ätten von Platen
Förgrenad uradliga ätten von Platen
StamfarPhilip von Platen
Adlad1797
Utgrenad iGrevliga ätten von Platen
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1797
GradFriherrlig ätt nr 313
SverigeRiddarhuset i Pommern och Rügen
Namnvon Platen
Introducerad1806
Värdighetfriherrlig ätt nr: 10
Grevliga ätten von Platen
Förgrenad urfriherrliga ätten von Platen
StamfarBaltzar von Platen
Adlad1815
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1815
GradGrevlig ätt nr 126
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1888
SvärdssidanCarl von Platen
Sverige Ointroducerad adel i Sverige
VärdighetGrevlig ätt von Platen zu Hallermund

Under medeltiden var flera personer ur ätten som förde vapnet och använde namnet verksamma i Sverige. Först ut var Claus Plate (även Plata), död tidigast 1408, troligen far till Magnus Plata, som sist dyker upp i svenska källor 1422 och sedan möjligen flyttade till Rügen. Han har tidigare felaktigt identifierats med ätten Brahes stamfar Magnus Laurensson. Magnus bror Claus deltog i Engelbrektsupproret och utnämndes sedermera till riksråd av Erik av Pommern, men erkändes inte som sådant av de senare kungarna Kristoffer av Bayern eller Karl Knutsson (Bonde). Han beseglade även ett brev tillsammans med Henric Plata, annars endast känd från senare brev. Deras närmare släktskap, liksom det med den Stötzleff Plata som var kung karls fogde i Östhammar, är okänt.[1]

Två personer vid namn Erengisel Plata, den ena känd från Erikskrönikan, den andre död tidigast 1410 och kopplad till Hjortsberga socken i Småland, har inget påvisbart samband med släkten. Den senare förde i vapnet tre bjälkar.[1]

En gren av släkten naturaliserades i Sverige 1751 under namnet von Platen med nummer 1922 och blev friherrlig enligt paragraf 37 1815 med nummer 364.[2] En annan gren naturaliserades i Sverige 1778 under namnet von Platen med nummer 2128 och blev friherrlig 1797 med nummer 313.[3] Baltzar von Platen från den senare grenen upphöjdes 1815 enligt paragraf 37 till grevlig ätt nummer 126. Den grevliga ätten dog ut 1888 med sonsonen Carl von Platen.[4] Det finns flera medlemmar i släkten von Platen vilkas förfäder sedan 1700-talet varit bosatta i Sverige som inte introducerats på Riddarhuset. En gren von Platen zu Hallermund i Tyskland är grevlig.

Personer med efternamnet von Platen

redigera

Alfabetiskt ordnade

redigera

Kronologiskt ordnade (inte komplett)

redigera

Se även

redigera

Källor

redigera