Internatskola

skola där flera av eleverna även bor under stora delar av läsåret
(Omdirigerad från Internat)

En internatskola är en skola där vissa eller alla elever bor på skolan. Många internatskolor har även ett antal elever från skolans närområde som bor kvar hemma, så kallad externat-undervisning.

Internatskolar i olika länder

redigera

Schweiz

redigera

Storbritannien

redigera

I Storbritannien och många andra engelskspråkiga länder är det vanligt med internatskolor. Många internatskolor tar endast emot elever av endera könet, men det finns också samskolor.

Sverige

redigera

De första svenska internatskolorna kom under 1800-talet och i början av 1900-talet. I takt med att grundskolor och gymnasieskolor infördes i Sverige försvann de flesta internatskolorna. Idag förekommer skolformen i huvudsak vid riksidrottsgymnasier, friskolor med riksintag och många folkhögskolors längre kurser.

Mellan 1970 och 2015 fanns speciella riksinternat. Som internatelever intogs enligt bestämmelserna barn och ungdom ur någon tre kategorier: barn och ungdomar med utlandssvenska föräldrar, som har behov av miljöbyte eller är från glesbygd och icke kan beredas tillfredsställande inackordering.

Före detta riksinternat

redigera

Exempel på andra internatskolor i Sverige

redigera

Böcker om livet på internatskolor

redigera

Inom barn- och ungdomslitteraturen har böcker som utspelas på internatskolor, speciellt i Storbritannien, blivit så vanliga att de kan betecknas som en särskild litterär genre, se Internatskoleböcker.

Referenser

redigera