En vit vecka är på Wikipedia en hel vecka under vilken en användare inte gör några redigeringar eller läser på någon Wikimediaplats, använder Wikipedias IRC-kanal eller de maillistor som hör till projekten. Givetvis kan en användare vara frånvarande under kortare eller längre tid utan att behöva skriva upp det på någon särskild sida; den vita veckan är ett specialfall som lanserades som ett sätt att motverka wikiholism. Om man känner att wikipediandet breder ut sig och det är svårt att skriva lagom mycket, kan det vara lättare att bestämma sig för att inte skriva alls under en vecka.

Den vita veckan har i realiteten kommit att användas på ett flertal sätt. Ett av dem, snuddande till missbruk, är att i pressade lägen när en användare vill slippa kritik ta en vit vecka och vid återkomsten raskt arkivera sin diskussionssida för att det inte ska synas att man duckar för frågor.

Riktlinjer

redigera
  • Varje användare bestämmer själv när han/hon ska ta en vit vecka. Veckan kan påbörjas eller avslutas vilken dag och vilket klockslag som helst, men det kan vara lämpligt att sätta gränsen vid midnatt.
  • En användare som har en vit vecka anmäler detta på sidan, och lägger in {{Vit vecka}} högst upp på sin användar- och diskussionssidor.
  • Man kan lämna meddelanden till användare som har vit vecka, men bör inte förvänta sig svar innan veckan är slut. Numera finns även mallen {{Vit månad}}.
  • Användare som planerat en vit vecka bör avstå från stora/kontroversiella redigeringar och från att starta diskussioner under dygnet före den vita veckan; att ta vit vecka när det stormar ses lätt som "fusk-vit vecka" i syfte att undslippa kritik.
  • Den vita veckan bör gälla alla Wikimedias wikier inklusive metasidor.

Att råda andra att ta vita veckor

redigera

Välmenande råd om vita veckor kan vara bra. Man bör dock fråga sig en smula vilket ens syfte är, när man står i begrepp att råda andra att ta vita veckor. "Du borde nog ta en vit vecka" eller "hur länge är det sen du tog en vit vecka" kan vara ett sätt att göra luddiga inlindande angrepp utan att vilja stå för det.

Hjälp att klara en vit vecka

redigera

Om man vill ha stöd att klara av sin vita vecka, finns ett skript på Wikipedia:Personliga stilmallar och skript/Hjälp att klara en vit vecka. Notera dock att skriptet på intet sätt hindrar användaren från att läsa och redigera oinloggad, men tröskeln borde ändå för de flesta bli högre.

Se även

redigera