Bör notiser om tydligt deklarerade vita veckor/månader läggas in även av andra än användaren själv? redigera

@MagnusA, Allexim: Att döma av era redigeringar har ni olika uppfattningar om hur man skall göra, när användare tydligt deklarerar att de tar en vit vecka, men inte följt anvisningen att också informera om detta på den här sidan. Texten överst på sidan ger ingen egentlig vägledning; den verkar att förutsätta att varje sådan användare faktiskt har listat sig själv.

Ett exempel: Här deklarerar en användare tydligt att vederbörandes drygt månadslånga frånvaro var en "vit månad". Här lägger Allexim in uppgiften om den vita månaden. Här tar MagnusA bort informationen.

Jag kan föreställa mig hur MagnusA resonerat, när han gått igenom de senaste årens historik och sedan gjort dessa borttagningar; men de innebär synbarligen en rätt stor ändring av praxis för sidan. Jag skulle därför föreslå att ni resonerar om vad som är rimligast här – givetvis den 10 augusti eller senare, efter Allexims nuvarande vita vecka – och därefter, om ni kommer överens om vad praxis bör vara, förtydligar texten överst på sidan. Med vänlig hälsning, Jörgen B (diskussion) 6 augusti 2015 kl. 20.26 (CEST)Svara