Wikipedia:Tredje åsikt

Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Konflikthantering
Andras synpunkter
Skaffa åsikter från flera
Att söka samförstånd
Medling
Sidor
Kommentarer om administrationen av Wikipedia
Begäran om åtgärder
Bybrunnen

Tredje åsikt () är en metod för att begära en opartisk åsikt i en diskussion om artikelinnehåll där två användare är inblandade. När två användare inte kan komma överens, kan den ena eller den andra sätta upp en diskussion på listan här för att söka en tredje åsikt. I proceduren tredje åsikt behöver båda användarna i diskussionen iaktta god tro och hövlighet.

Den här sidan är till för att hitta lösningar när endast två användare har skilda åsikter. Den mindre formella karaktären hos proceduren tredje åsikt har stora fördelar över andra metoder för konfliktlösning. För mer invecklade dispyter som berör fler än två användare, eller som inte kan lösas genom debatter på diskussionssidor, bör användarna försöka följa vad som anges på Wikipedias sidor om en mer regelrätt konflikthantering.

Hur man anmäler dispytenRedigera

Innan man sätter upp en begäran här ska man vara säker på att saken har diskuterats ordentligt på artikelns diskussionssida. 3Å är bara till för hjälp med att hitta en lösning när en meningsskiljaktighet inte längre rör sig framåt. Om ingen lösning kan uppnås på diskussionssidan och bara två användare är inblandade, följ instruktionerna nedan för att sätta upp dispyten här.

Om fler än två användare är inblandade är 3Å inte lämpligt. Då ska du följa andra metoder i konflikthanteringsproceduren. Mer hjälp ska du kunna få på en sida med vanliga frågor om tredje åsikt och på Wikipedia:Konflikthantering#Skaffa åsikter från flera.

För att efterfråga en tredje åsikt:

{{3Å|beskrivning=''Sammanfatta konflikten (se nedan)}''} 
  • Invänta åsikt från en tredje användare.

Sammanfatta konflikten i mallen bara med en kortfattad neutral beskrivning av dispyten - inte mer än en rad eller två, och utan argument för eller emot någon av synpunkterna. Försök så gott du kan så att det ser ut som att din begäran om en tredje åsikt framförs av båda diskussionsparterna gemensamt.

Ingen diskussion av ärendet ska äga rum på den här sidan - den här sidan är bara till för att få in en mall med begäran om en tredje åsikt där konflikten är aktuell. Begränsa alltså diskussionen till diskussionssidan där debatten äger rum!


Att lämna en tredje åsiktRedigera

Du kan alltid titta i kategorin Artiklar som behöver en tredje åsikt efter dispyter där en tredje åsikt är efterfrågad. Lämna din åsikt direkt på den debatterade artikelns diskussionssida.

  • Din tredje åsikt måste vara neutral. Om du har haft med artikeln att göra eller med någon av användarna som är oense, så att du inte kan anses vara helt neutral, ska du inte lämna en tredje åsikt i den dispyten.
  • Läs igenom de två meningsmotståndarnas argument!
  • Kom inte med obetänksamma åsikter! Kom ihåg att Wikipedia fungerar genom konsensus, inte genom omröstning. I vissa fall kan båda parter ha angett giltiga argument, eller så kan det hända att du inte håller med någon av dem. Ange en saklig motivering för ditt argument.
  • Skriv din åsikt på ett hövligt och icke utdömande sätt!
  • Betänk att du kan ta upp sidor där du har gett din tredje åsikt på din bevakningslista i några dagar. Ofta bevakas sidor som finns på den här listan av ytterst få personer.
  • När du givit din tredje åsikt, så tar du även bort mallen {{}} från diskussionssidan.
  • Om du ska begära en tredje åsikt kan du kanske också tänka dig att ge en sådan; den sortens ömsesidighet kallas för god wikikarma.
  • Om du stödjer det här projektet och vill bidra med tredje åsikter så är du välkommen att lägga till Kategori:Tredje åsikts wikipedianer på din användarsida.