Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Kommentarer om administrationen av Wikipedia (KAW) är en diskussionssida ägnad åt svenskspråkiga Wikipedias administration, till exempel ärenden från Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll. En diskussion kan inledas direkt här på sidan eller flyttas hit från annan plats.

Ännu en mall?Redigera

Det sker återkommande redigeringar med omotiverat eller oönskat införande av etnicitet. Jag har under en längre tid använt en privat mall Användare:Anhn/Admin/Ras för att förtydliga vad som gäller, samt ge motivering till de blockeringar som kan göras vid upprepat beteende. Jag har nu från en annan admin fått ett förslag om att lägga den i stora mallrymden. Ett namnförslag kunde vara "Mall:KRas", där "K" antyder att den hör till "familjen" av varnings- och blockeringsmeddelanden. Jag är medveten om att det kan bli rörigt att hitta på mallar för allt möjligt och omöjligt och väljer därför att ta upp frågan här. Den som är nyfiken att se användningsområdet för den nuvarande privata mallen kan kolla denna länk. / Malliga hälsningar Anhn 19 mars 2023 kl. 05.07 (CET)Svara[svara]

Jag uppskattar dedikationen, och det här kan säkert vara bra i vissa specifika fall, men i allmänhet tycker jag att sådana redigeringar kan behandlas som vilket klotter som helst. Alla välvilliga borde förstå att det inte är seriöst att skriva in sådan information i dagens tid och jag antar starkt att det är en och samma användare som ständigt återkommer med detta under olika adresser, eller möjligtvis ett par olika.
Tycker det du skrivit är väldigt bra, men nog bara värt besväret om det är en användare/IP som i övrigt eller tidigare bidragit med gott. I annat fall kan man nog bara blockera omedelbart, en vanlig k3 och max en vecka då det verkar röra sig om IP-hoppare och dynamiska adresser. EstrellaSuecia (diskussion) 19 mars 2023 kl. 06.43 (CET)Svara[svara]
Nej, det är inte bara ip-hoppare. Nyligen hade vi ett fall med en bredbandsadress som upprepat lade in omotiverad etnicitet i artiklar. Och nej, sådant händer alldeles för ofta för att jag skall tro att det bara är en enda användare. Jag tycker tvärtom att mallen kan vara bra för att visa mlm ideologiskt motiverade klottrare att deras tilltag noterats och inte accepteras. Jag planerar att använda mallen i fortsättningen, och då hade det varit praktiskt att ha den i WP-namnrymden. / TernariusDisk 19 mars 2023 kl. 10.13 (CET)Svara[svara]
Jag kan förstå syftet med att ha en mer specifik mall som denna, men vill bara påpeka att vi redan har en liknande mall (Mall:Nlp0). Jag motsäger mig inte alls att skapa mallen, men den kanske bör vara mer kort och koncis än den är just nu isåfall? --Adjoka diskussion 19 mars 2023 kl. 10.21 (CET)Svara[svara]
Nlp0 är en väldigt generellt hållen mall. Jag tror det många gånger kan vara en stor skillnad mellan sådana som bara blir litet väl personliga när de skriver om en levande, känd person, och sådana som helt omotiverat ändrar "svensk" (ex.vis "NN är en svensk författare") till etniciteten i fråga. Då anser jag det behövs en mer utförlig mall. / TernariusDisk 19 mars 2023 kl. 10.38 (CET)Svara[svara]
Anhn:s mall är mycket tydlig och beskriver exakt vad som behöver framföras i sådana här fall. Jag stödjer förslaget att introducera denna mall. Stigfinnare (diskussion) 19 mars 2023 kl. 10.53 (CET)Svara[svara]
Instämmer. Enda kommentar är att WP:BLP bör bytas till Wikipedia:Artiklar om nu levande personer. Vår internslang bör inte förekomma i mallar. Kitayama (diskussion) 19 mars 2023 kl. 11.32 (CET)Svara[svara]
Ordet "riktlinjer" bör ändras till "policy", se Wikipedia:Policy och riktlinjer. Larske (diskussion) 19 mars 2023 kl. 11.42 (CET)Svara[svara]
Jag håller med om att texten bör flyttas till en mall i den vanliga mallnamnrymden, Mall:, med en placering i kategoriträdet Kategori:Användardiskussionsmallar, om den är tänkt att användas av fler personer eftersom användarundersidor, Användare:, normalt endast får redigeras av användaren själv.
Om texten enbart är tänkt att användas av Anhn själv kan texten ligga kvar som en undersida i användarnamnrymden, men då bör den inkluderas på andras (mottagarna av meddelandet) användardiskussionssidor med subst (se Wikipedia:Substitution), eller med Copy-Paste, så att kopplingen till källan/användarsidan försvinner.
Angående texten som sådan håller jag med Adjoka om att den gärna kunde vara lite "kortare". Länkarna till de mer utförliga texterna ska förstås finnas kvar, men bra om det går att få in hela meddelandet på en "skärmsida" på en mobiltelefon, som jag gissar är ett vanligt verktyg för berörda IP-användare. Larske (diskussion) 19 mars 2023 kl. 11.34 (CET)Svara[svara]
Tack för synpunkter o inspel. Jag har nu förkortat texten något, samt tagit bort "internslang". Jag tolkar inläggen ovan som överlag positiva, och om inga allvarliga invändningar inkommer avser jag lägga upp mallen i mall-rymden inom, säg, 1 vecka. / Anhn 19 mars 2023 kl. 22.53 (CET)Svara[svara]
Det har nu gått en vecka utan invändningar, och jag har därför skapat mallen {{KRas}}. Tekniska justeringar av dok-sida m.m. välkomnas. / Anhn 26 mars 2023 kl. 23.35 (CEST)Svara[svara]

PolitikerartiklarRedigera

Tournesol (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats) har, utan att själv ha deltagit i diskussionen, återställt mina redigeringar i artiklarna Ida Karkiainen och Oscar Sjöstedt trots att det finns uttalat stöd för dem av ett slag som jag inte kan uppfatta som något annat än konsensus. Det är inte själva sakfrågan som skall diskuteras här utan endast lämpligheten i det agerandet. Jag förespråkar en kortare blockering. Tostarpadius (diskussion) 23 mars 2023 kl. 17.22 (CET)Svara[svara]

"Lämpligheten i agerandet" är naturligtvis relaterad till sakfrågan. Ska vi acceptera att en enskild användare vidtar en kontroversiell åtgärd (i dessa fall att radera information om uppmärksammade händelser som präglar bilden av en politiker) innan debatten (som tyder på oenighet om viktiga principer) har svalnat? Eller är en radering olämplig, sett i förhållande till respekten för WPs trovärdighet och diskussionklimat? Jag anser att raderingen var felaktig och stöder (naturligtvis) Tournesols åtgärd. Janders (diskussion) 23 mars 2023 kl. 17.48 (CET)Svara[svara]
Du återställdes i morse av mig då diskussionen fortfarande pågick. Nu i eftermiddag raderade du det igen med motiveringen att inga inlägg kommit under dagen - fast många kanske jobbat under dagen och inte sett att jag under förmiddagen bad de som skrivit i den allmäna diskussionen om dessa skulle yttra sig i artikeldiskussionerna istället (och du hade hållit med om det). Att vänta mindre än 6 timmar innan du raderar igen är i kortaste laget. Därför stödjer jag Tournesols återställning. Adville (diskussion) 23 mars 2023 kl. 17.52 (CET)Svara[svara]
De båda som hittills uttalat sig här är de enda som yttrat sig mot min första borttagning av informationen, så deras stöd för Tournesol är väntat. Det jag nu önskar är att sådana som inte varit inblandade på det sättet kommer med synpunkter. Je ne regrette rien – i just detta fall. Tostarpadius (diskussion) 23 mars 2023 kl. 18.02 (CET)Svara[svara]
@Tostarpadius: Om du är trygg med din uppfattning om konsensus kan du lugnt lämna diskussionen och ägna dig åt någon annan del av uppslagsverket, eller litar du inte på att ändringen då blir utförd?
Om din uppfattning om konsensus delas av flera användare, annars är det knappast konsensus, kan du väl låta någon annan ta bort avsnittet. Att ingen har gjort något inlägg i en diskussion mellan klockan 8 och klockan 15 en torsdag, kan du inte ta som inteckning för att upprepa samma radering som tidigare har återställts även av Adville med en tydlig uppmaning om att ta det lugnt och att "det finns användare som jobbar på dagarna". Du brukar hävda att "Rom inte byggdes på en dag" och att "Vi har inte bråttom", varför har du själv så bråttom? Hur skulle du själv se på ett sådan agerande i en diskussion som du själv inte har möjlighet att kontinuerligt (24/7) bevaka?
Att Tournesol inte har deltagit i diskussionen om sakfrågan ser jag inte som något problem, snarare tvärtom, när återställningen inte gäller sakfrågan utan ditt agerande.
Om jag fick önska något vore det:
  1. att någon, till exempel du, gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
  2. att ett aktivt stöd för sammanfattningen inväntas, ett par dagar är inte någon evighet
  3. att exekveringen av det som blivit konsensus görs av någon annan än den som gjort sammanfattningen
Larske (diskussion) 23 mars 2023 kl. 18.23 (CET)Svara[svara]
Som jag skrivit bland annat på min diskussionssida anser jag att de båda avsnitten skadar Wikipedias anseende. Med den typen av texter framstår vi inte som ett seriöst uppslagsverk. Därför är det bråttom i just detta fall. Tostarpadius (diskussion) 23 mars 2023 kl. 19.47 (CET)Svara[svara]
I fallet Ida Karkiainen har FWIlkens redan gjort en sammanfattning. I fallet Oscar Sjöstedt har minst en användare uttalat sig till stöd för min åtgärd efter att den utfördes första gången. Tostarpadius (diskussion) 23 mars 2023 kl. 19.49 (CET)Svara[svara]
Jag instämmer med Tostarpadius angående återställningen av raderingen av Karkiainens Hitlerhälsning. Där hade jag (senare förvirring till trots) gjort en sammanfattning av diskussionen och det fanns en tydlig konsensus för att radera informationen.
I fallet med Sjöstedt upplever jag att diskussionen spretar och att vi behöver vänta in en tydligare konsensus. WP:s trovärdighet försvinner inte på några timmar. Det är knepiga frågor med många viljor, så ju fler som deltar i och fördjupar diskussionen, desto bättre är min åsikt.
Att både jag och Tostarpadius upplever att konsensus inte uppvisar likvärdighet i relevansbedömning mellan de båda artiklarna är en fråga vi nog behöver fundera på hur vi kan ta upp på annan plats. FWIlkens (diskussion) 23 mars 2023 kl. 23.36 (CET)Svara[svara]
Det känns som denna fråga cirkulerar på flera platser nu eller rentav i omgångar. Det fanns ingen konsensus för att ändra i relevansbedömningen generellt. Trots det pågår det just nu två diskussioner som kopplar ihop två politikerartiklar, på det sätt som inte stöd uppnåddes för, för att få till en "likvärdig" rensning av information i de båda. Det är inte en hållbar diskussion och den uttröttar.
Varje artikel ska bedömas för sig och information segra eller gå under på egna meriter, då att säga. Likvärdighet är inte målet och kan heller inte bli eller villkoras. Encyklopedisk relevans är det som ska avgöra, enligt mig. dnm (d | b) 24 mars 2023 kl. 00.41 (CET)Svara[svara]
Tre, eftersom jag tog upp Skon som exempel. Dock är det ingen annan som sagt något om den, men den började på grund av försöket att likställa alla. Ingen ville sko sig på Lööf... Adville (diskussion) 24 mars 2023 kl. 06.49 (CET)Svara[svara]
Jag har uttalat mig om Lööfs sko också. Tostarpadius (diskussion) 24 mars 2023 kl. 08.57 (CET)Svara[svara]

Jag upplever denna diskussion, som startat i en vanlig god saklig ton, övergått till mer känslomässig argumentation men minskande respekt för andras synpunkter. Det vill säga jag tycker inte diskussionen just nu får något framåt. Jag rekommenderar därför streck i debatten en tid, åtminstone för de tre som nu är mest aktiva, som här i denna tråd.Yger (diskussion) 24 mars 2023 kl. 06.57 (CET)Svara[svara]

Jag tar tillbaka förslaget om blockering då det inte vunnit stöd inom rimlig tid. Därmed kan denna tråd betraktas som avslutad. Tostarpadius (diskussion) 24 mars 2023 kl. 08.59 (CET)Svara[svara]
Jag noterar att du inte tar tillbaka förslaget på grund av att du ändrat åsikt i frågan utan för att du inte fick din vilja igenom. Jag kan även nämna att jag återställde redigeringarna då jag fick intrycket att du redigeringskrigade lågintensivt mot flera andra personer snarare än på grund av redigeringarnas innehåll. - Tournesol (diskussion) 24 mars 2023 kl. 21.46 (CET)Svara[svara]
Jag måste säga att jag finner det anmärkningsvärt att du föreslog en ”kortare blockering” till att början med Tostarpadius. I övrigt instämmer jag med Yger. / Lucie Manette (Diskussion) 26 mars 2023 kl. 10.40 (CEST)Svara[svara]
Jag har inte ändrat uppfattning utan anser alltjämt att mina åtgärder var korrekta. Tostarpadius (diskussion) 26 mars 2023 kl. 10.52 (CEST)Svara[svara]

Hantering av olämpliga användarnamnRedigera

När någon har skapat ett användarnamn som inte uppfyller våra regler för sådana, blockeras tydligen för närvarande användaren, och mallen Mall:Olämpligt lägga upp på användardiskussionen. (Märk att detta gäller "snälla" olämpliga användarnamn. Namn med avsiktligt stötande/vulgärt innehåll, illvilliga förvillarnamn och liknande behandlas som vandalisering/trolleri, något som jag inte har några som helst invändningar mot.) Texten i mallen lyder:

Användarnamn är ett olämpligt användarnamn enligt en av Wikipedias riktlinjer, och därför har användarkontot blivit avstängt. Om dina avsikter är seriösa är du naturligtvis välkommen att registrera dig igen med ett annat användarnamn. Eventuellt är du tvungen att använda en annan internetuppkoppling, alternativt vänta i 24 timmar för att kunna göra det. [...engelsk översättning följer]

Det normala på resten av Wikipedia, speciellt i de fall då användaren varit aktiv en tid och hunnit med att skapa en hyfsad redigeringshistorik, är inte att bara överge det gamla namnet, utan att byta det. Av säkerhetsskäl krävs det hos oss på svwp att användaren som begär namnbyte gör så inloggad, för att förhindra att något troll byter namn på en intet ont anande användare. Det hade varit en fördel att ha alla namnbytena samlade på Wikipedia:Byte av användarnamn; i så fall kan inte användaren vara blockerad. På många andra Wikipediainstanser är detta inte heller fallet; först får användaren en varning om att namnet är olämpligt och snart kommer att blockeras om det inte byts. Först om detta inte hörsammas inom en viss tid blockeras användaren. Det hade varit praktiskt om rutinerna hade varit likartade över hela fältet. Se gärna diskussionen på Användardiskussion:Lunkande (som tidigare hade det mindre lämpliga, men nog ändå rätt oskyldiga namnet "Det där var fel, nu är det rätt.")

En alternativ, men bökigare, lösning hade naturligtvis kunnat vara att uppmana användaren att begära ett namnbyte på sin egen användardiskussion, vilket kräver någon form av logganrop för att bli uppmärksammat. Kanske inte helt enkelt för en i de flesta fall nybliven användare? Under alla omständigheter måste "olämpligt"-mallen då ändras.

Jag förordar i alla fall den globalt vanligaste lösningen med ett två-stegsförfarande: 1) Varning + uppmaning till namnbyte. 2) Blockering om så inte sker. / TernariusDisk 26 mars 2023 kl. 17.37 (CEST)Svara[svara]

Tycker jag låter som en bra ide. Det måste vara lätt både för namnbytarna och för de nya att kunna kommunicera. Adville (diskussion) 26 mars 2023 kl. 17.42 (CEST)Svara[svara]
Håller med om att det borde finnas en "snällare" version så som Ternarius beskriver. Jag har på eget initiativ inlett en sådan process på Användardiskussion:Svenska akademin för några dagar sedan. En annan lösning (som kan användas redan idag för blockerade användare om jag inte misstar mig) är att begära avblockering med nytt namnförslag som motivering, vartefter användaren avblockeras och får chansen att begära bytet den riktiga vägen.
Om man vill ha en mall för varningen bör den lämpligen även kategorisera sidan (t.ex. [[Kategori:Wikipedia:Varnade användare med problematiska användarnamn]]) för att man med enkelhet ska kunna följa upp varningarna. --Adjoka diskussion 26 mars 2023 kl. 18.41 (CEST)Svara[svara]
Det kan hända att jag har gjort någon av de adminåtgärder som triggat denna tråd. Visst, vi ska vara snälla mot nybörjare osv, men tveksamt användarnamn, och säg < 10 redigeringar - vad är det för redigeringshistorik att bevara? I dagens internet skapas användarkonton/anvID snabbare än någon nånsin bytt en skjorta. Get A Life, skapa ett nytt användarnamn, kom igen med mer seriös attityd. Jag motsätter mig inte någon slags mjukbemötande, men jag vill ändå bara säga att jag tycker det är överdriven välvilja att lulla med användarnamn som inte följer reglerna. / Mina två procent Anhn 26 mars 2023 kl. 23.19 (CEST)Svara[svara]
Medhåll med @Anhn:. Wikipedia är tillräckligt etablerat för att inte acceptera trams. Riggwelter (diskussion) 26 mars 2023 kl. 23.22 (CEST)Svara[svara]
Jag kan tycka att det är viktigt att hitta en avvägning mellan att kasta ett och samma nät över alla med mer eller mindre passande användarnamn, och WP:BIN. Min gissning är att den uteslutande majoriteten av personerna som skapar ett användarkonto inte har koll på att policy och riktlinjer existerar, än mindre WP:SUL#Olämpliga namn. Jag tror det skulle vara tragiskt och mer skadligt att utfärda blockeringar vid det minsta lilla, än att förutsätta goda avsikter. --Adjoka diskussion 26 mars 2023 kl. 23.46 (CEST)Svara[svara]
Vi bör skilja på de som skapar ett olämpligt användarnamn med vett och vilja - och de som skapar det i god tro. Den senare gruppen är visserligen liten jämfört med den första, men vi bör ta hand om dem på ett snyggare sätt. Stödjer därför förslaget. För det förstnämnda gruppen gäller direkt blockering som tidigare. Kitayama (diskussion) 26 mars 2023 kl. 23.53 (CEST)Svara[svara]
Alldeles riktigt – ett namn som "Det där var fel, nu är det rätt." ser jag inte som ett avsiktligt oseriöst namn, utan snarare som ett litet missriktat försök att skämta med sitt namnval. Det är emm orimligt att begära att helt nytillkomna användare skall kunna känna av vår internkultur in i minsta detalj, och veta precis hur mycket skämtsamhet som är tillåtet. Adjoka hänvisar fullt motiverat till Wikipedia:Förutsätt att andra har goda avsikter – törs jag påpeka att det faktiskt är en officiell policy? Jag tycker det är tråkigt att Anhn intar en så uppenbar försvarsattityd, och hävdar att jag visar "överdriven välvilja [som] lullar med användarnamn som inte följer reglerna." Jag har alltid sett Anhn som en skicklig administratör och en tillgång till communityn, och min hänvisning tidigare i den här tråden till Användardiskussion:Lunkande var inte avsett som ett angrepp på honom, utan därför att ett embryo till det här förslaget utgjordes av en kommentar till bl.a. Anhn på den diskussionen. Kan vi inte fortsätta den här diskussionen konstruktivt, utan att angripa varandra? / TernariusDisk 27 mars 2023 kl. 00.36 (CEST)Svara[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag upprepar att jag "inte motsätter mig någon slags mjukbemötande" och hoppas diskussionen leder fram till en lämplig avvägning. / Anhn 27 mars 2023 kl. 01.02 (CEST)Svara[svara]

Det som jag upplever som ett problem med ovanstående förslag, är att det är bökigt att byta namn. Det är en tröskel som många nya användare kommer att få svårt att kliva över. Jag tror därför att många nya välmenande användare med olämpligt namn helt enkelt kommer att ignorera uppmaningen, om de ens ser den. När vi då höjer rösten och blockerar kontot, kanske efter att många bidrag har gjorts, kan reaktionen från användaren bli ännu mer negativ än om man blockerar direkt. (Hur gör vi i sådana fall med redan gjorda bidrag? Rullar tillbaka dem?) Jag menar då att det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Sedan tycker jag i och för sig att man bör kunna se över formuleringen av texten i mallen. Stigfinnare (diskussion) 27 mars 2023 kl. 09.58 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker Stigfinnare har en poäng. det är mycket som blir krångligt för nya, och även för erfara är det svårt hänga med om och när vi ändrar våra rutiner. Bättre med mer generella texter i de få mallar vi vill ha kvar. OCh inga varningar, antingen bara mall följt av blockering eller mall med blockering Yger (diskussion) 27 mars 2023 kl. 10.24 (CEST)Svara[svara]
Det är väldigt många antaganden som görs här. Att många användare skulle tycka det vore för bökigt att byta namn och därför hellre skulle göra ingenting? Det framstår inte som självklart för mig. Vad grundar ni de antagandena på? Jag kan konstatera att det är väldigt många användare från wp:er som har "varningssystemet" som begär namnbyten för att inte bli blockerade, fler än sådana som begär namnbyten efter blockering (flera wp:er har ett system med mallar som möjliggör namnbytesansökningar även från blockerade). Det är givetvis statistik med många felkällor, jag ser t.ex. inte hur många det är som bara lägger av, men det visar i alla fall att varningarna har viss effekt. Om vi "hellre stämmer i bäcken än i ån" riskerar vi att förlora många användare som skulle kunna ha blivit produktiva medarbetare, bara för att de visat litet för mycket skämtlynne vid namnvalet. Är det bättre? Och att vi ändrar våra rutiner påverkar väl ändå inte nyblivna användare, de känner ju inte till något annat? Det verkar mer som allmänt missnöje över att vi över huvud taget inför ändringar. Det känns onekligen litet ironiskt, när samtidigt Wikidata, som vanligen brukar höjas till skyarna, verkligen har ändrat våra rutiner (fast det är egentligen litet off the record). / TernariusDisk 27 mars 2023 kl. 10.38 (CEST)Svara[svara]
Jag vill inte var emot din idé, men du bad om synpunkter. Det är OK för mig att göra som du föreslår Yger (diskussion) 27 mars 2023 kl. 10.49 (CEST)Svara[svara]
Och tycker man ett formellt namnbyte är för jobbigt kan man välja att skapa ett nytt konto. Tycker varning är rimligt, det kan trots allt finnas namn som där kanske inte alla håller med om var gränsen skall dras, eller fall där någon av misstag råkar välja något som kan bli förvirrande. Seriösa användare kommer vilja göra något i sådana fall och troligen uppskatta att få saken påtalad istället för att blockeras.
andejons (diskussion) 27 mars 2023 kl. 10.59 (CEST)Svara[svara]
Här har jag gjort ett litet förslag till en varningsmall för olämpligt användarnamn. Mallnamn - kanske "Mindre lämpligt" eller "Tveksamt användarnamn". I mallen rekommenderar jag att ansöka om byte av användarnamn. Jag övervägde att som ett alternativ ange att helt enkelt skapa ett nytt användarnamn, dock kanske det implicit innebär en promotion av att ha flera användarnamn samtidigt vilket kan vara olämpligt eller rent av bedrägligt om bägge används, och jag utelämnade därför sådan text. Den nuvarande mallen avser ju när blockering redan gjorts och då är ju befintligt anvid redan blockerat, och ett nyskapat innebär ingen potentiell marionett. / Anhn 27 mars 2023 kl. 13.22 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker det OK att vi tar i bruk den föreslagna mallen, under två förutsättningar: 1. Den nya mallen ges ett nytt namn och den gamla behålls, möjligen med museimärkning. 2. Vi måste bestämma vad som ska göras om ett konto med olämpligt namn har hunnit bidra med redigeringar, i synnerhet om uppmaningen att byta namn inte hörsammas. Stigfinnare (diskussion) 27 mars 2023 kl. 14.28 (CEST)Svara[svara]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Jag ser gärna att båda kan användas parallellt utan att behöva museimärka den gamla. Den nya för de med mindre passande användarnamn, och den gamla för de som är direkt olämpliga. Förslagsvis heter den nya {{Opassande}} och den gamla behåller {{Olämpligt}}.
Förslaget till den nya mallen som Anhn tagit fram tycker jag ser bra ut. Vill dock lyfta det jag påtalade om tidigare, om att inkludera en kategori i mallen så att man med enkelhet kan följa upp vilka användare som fått uppmaningen. Sidinkluderingsverktyget skulle kunna fungera för det syftet, men om mallen substitueras försvinner den spårbarheten.
För att bemöta Stigfinnares tanke under punkt 2 har vi som jag ser det endast 2 alternativ då bidragen är släppta under CC-BY-SA;

  1. Återställ och ev dölj.
  2. Låt vara.

Blockering lär ändå behöva utfärdas för ohörsamhet. --Adjoka diskussion 27 mars 2023 kl. 15.09 (CEST)Svara[svara]

Jag tycker att Anhn:s mallförslag är bra. Möjligtvis skulle det kunna vara lämpligt att lägga till en rad om att kontot riskerar att blockeras om inte namnet byts, ev. uttryckt strängare, att det kommer att blockeras om inte namnet byts inom en viss tid. Jag ansluter mig även till Adjoka:s tanke om en kategori för spårbarhet.
Vad det gäller den gamla mallen ser jag inte ens att den behöver museimärkas – den nya, "snälla" mallen är ju endast tänkt att användas mot olämpliga namn som inte är upplagda i ont syfte, sådana som globalt ofta när de blockeras görs så med en "mjuk" blockering. Grova vulgariteter, namn som utgör personangrepp, och andra illvilligheter blockeras ju redan utan någon mall alls – ju mindre en märker av sådant i loggar och historik desto bättre. Men det kommer säkert att finnas mellanfall, namn som är (misstänkt) avsiktliga utan att vara vulgära eller personangrepp, problemanvändare som av princip/trolleri vägrar att åtlyda regler och av ren envishet skapar flera olämpliga namn (ex.vis Admin1, Admin2, osv.), m.m, m.m. Det finns ingen anledning att dölja sådana tilltag, tvärtom kan informationen vara bra att ha inför kommande marionettutredningar o.dyl. Då kommer den gamla mallen bra till pass.
Givetvis skall redigeringar av den värsta kategorin, vulgariteter, personangrepp och liknande, alltid döljas, det är ju en etablerad praxis och det finns väl ingen anledning att frångå den. Om de övriga redigeringarna skall döljas är väl främst en fråga om kvaliteten och seriositeten på dem. Att dölja en vettig redigering bara för att den som lade upp den kallat sig för "Platschefen" finns det väl ingen anledning till? I det sammanhanget kanske det kan vara lämpligt att nämna att ett namn som "Nalle&Lisa" inte är tillåtet enligt metas regler – ett användarnamn får inte ge intrycket av att det är mer än en person bakom ett namn. Jag har självfallet inte för avsikt att åtgärda "olämpligheten", personligen anser jag paragrafen idiotisk, men om någon begär att få byta sitt namn till den typen av dubbelnamn avvisas alltså begäran. Så fullständigt oskyldigt kan faktiskt ett "olämpligt" användarnamn vara. / TernariusDisk 27 mars 2023 kl. 16.11 (CEST)Svara[svara]
@Ternarius: Sunda iakttagelser kring hanteringen av olika "nivåer" av olämplighet. Själv skulle jag förespråka den mjukare versionen, "riskerar att blockeras", då det handlar om en varning till de med den lägsta nivån av olämplighet. Alternativt skulle man kunna gå ett steg mjukare, då mallen är tänkt att användas mot troligen seriösa användare, med en formulering i stil med "riskerar att begränsas från redigering" och på så sätt undvika ordet "blockera". Av min erfarenhet tycks det ordet i sig kunna vara avskräckande för nya användare. --Adjoka diskussion 27 mars 2023 kl. 21.02 (CEST)Svara[svara]
Inspirerad av diskussionen ovan har vissa justeringar gjorts i mallförslaget på Användare:Anhn/sandlåda/Box34. Det är Ok att "putsa lite" i mallen på sin plats i min sandlåda. Och namnen (som inte framgår av förslaget) "Opassande" respektive "Olämpligt" var väl väldigt passande och lämpliga, tycker jag  . / Anhn 27 mars 2023 kl. 21.12 (CEST)Svara[svara]

Baronen igen…Redigera

Hej. Jag vill bara informera om att jag återigen blockerat 2a02:1406::/40 (diskraderade bidragloggar omwhois) för trolleri, den här gången i 3 månader. Det är väldigt tydligt att det är ett kärt gammalt troll som är i farten igen, de insatta vet vilket jag menar. Ser även att Tegel (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats) blockerat ett mindre intervall (2a02:1406:66:6d3c::/64 (diskraderade bidragloggar omwhois)) i en månad. I slutet av februari såg jag även att det fanns trollklotter i en artikel som hade legat orört i nästan en månad. Det verkar som att det kära återseendet numera för det mesta använder olika ip-nummer spridda över 2a02:1406::/40, dvs 2a02:1406:0:0:0:0:0:0 -> 2a02:1406:FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF. Kan eventuellt justeras till 2a02:1406::/41 (diskraderade bidragloggar omwhois). Bra att hålla koll på. MVH Papper (✎📄) (@) 26 mars 2023 kl. 23.02 (CEST)Svara[svara]

Vid en närmare granskning verkar det som att trollet använder sig av 2a02:1406:60::/44 (diskraderade bidragloggar omwhois), dvs 2a02:1406:60:0:0:0:0:0 -> 2a02:1406:6F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF. Har justerat så alltför många oskylda inte behöver drabbas. MVH Papper (✎📄) (@) 26 mars 2023 kl. 23.19 (CEST)Svara[svara]
Tack, @Papper. Olyckligt om vi missar trollets klotter så länge. Vi brukar lyckas bra att köra ÅBG, eller hellre BÅG då det annars hinner klottra mer innan Å... men är det intensivt kan man råka missa något eller bara rulla tillbaka till "andra" klottrets borttagande. Mvh Adville (diskussion) 26 mars 2023 kl. 23.23 (CEST)Svara[svara]
Hittade ett till klotterintervall som trollet har använt sig av vid ett tillfälle 2a02:1406:10::/44 (diskraderade bidragloggar omwhois). Kommer klotter från detta rekommenderar jag en längre blockering alternativt i värsta fall en blockering av hela 2a02:1406::/41 om det skulle dyka upp klotter från ännu fler IP-nummer spridda över detta intervall. Det är väldigt tråkigt att man ska behöva stänga av så pass många oskyldiga i jakten på detta troll, men som det verkar nu finns tyvärr inte så mycket annat man kan göra. Papper (✎📄) (@) 27 mars 2023 kl. 18.57 (CEST)Svara[svara]
Har nu gjort en justering, har blockerat hela 2102:1406::/41 men kortat ner till en månad samt tagit bort blockeringen på 2a02:1406:60::/44. Detta på grund av återkommande klotter från det förstnämnda intervallet samt att trollet tidigare använt adresser utanför det sistnämnda. Således till stor del en preventiv åtgärd, och om någon har några synpunkter om detta, ta dem gärna här. Papper (✎📄) (@) 28 mars 2023 kl. 21.34 (CEST)Svara[svara]