Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Skrivskydd på användardiskussionssidorRedigera

Jag blev aningen konfunderad över en begäran på WP:BOÅ där Disembodied Soul begärde och fick beviljat en trekvartslåsning av hans användardiskussionssida. Jag kan förstå syftet med skrivskydd för att förhindra vandalism och återkommande klotter, men jag har svårt att se proportionaliteten i att trekvartslåsa det huvudsakliga diskussionssättet för användare att kontakta en annan användare. I skrivande stund är endast arkiverade sidor trekvartslåsta, utöver diskussionssidan i fråga.
Disembodied Soul är en flitig skribent och bland annat patrullerar SÄ, vilket kan leda till att flera (inklusive oregistrerade) ifrågasätter varför deras redigeringar återställs. Utifrån min egen erfarenhet det är inte allt för sällan som dessa användare vänder sig till diskussionssidan tillhörande den som utförde återställningen, något som inte går med en nedlåst diskussionssida (vilket även EstrellaSuecia nämner på BOÅ).
Enl. vägledande tabellen på WP:Skrivskydd kan man utläsa olika föreslagna nivåer på skydd för artiklar, i detta fall "halvlås 1 vecka"(?). Disembodied Soul är inte ensam om att få sin diskussionssida utsatt för klotter/vandalism; bör då samtliga administratörers och tillbakarullares användardiskussionssidor vara trekvartslåsta tills vidare?
Hur ser övriga (ping Edaen & Adville) involverade i konversationen på saken? --Adjoka diskussion 3 juli 2022 kl. 03.33 (CEST)

Jag kan hålla med om att åtgärden är ovanlig (vilket framgår av bifogad länk/lista), men menar att angreppen mot DS haft ovanlig omfattning och absolut obefintlig verkshöjd. När rimligt seriösa redigeringar återställs är det lämpligt att föra diskussionen på artikelns disk-sida, där det går bra att pinga in den som gjorde återställning. Jag beklagar att den aktuella åtgärden har behövt vidtagas, men menar att den inte på något väsentligt sätt begränsar möjligheten att sakligt diskutera artikelinnehåll. Det är EMM ett oskick att ge sig på person (anvdisksida) istället för sak (artikeldisksida).
För den som vill bidra seriöst på svwp är trekvartslåsning ingen oöverstiglig tröskel - 30 dar o 500 redigeringar - snabbt uppnått för den som ägnar sig åt väsentligheter. /Anhn 3 juli 2022 kl. 06.07 (CEST)
Jag blev också förvånad när jag såg det här. Precis som Adjoka (och Anhn) kan jag givetvis förstå skälen för det, men graden av skrivskydd (trekvart) och tiden det ska pågå (2 månader) tycker jag ger en något för långtgående åtgärd hos en encyklopedi där samarbetet bygger på god kommunikation. 30 dagar och 500 redigeringar kanske inte låter mycket för världen, men vi har en hel del välmenande användare som inte nått dit än. Som ny användare kan det vara knepigt nog att förstå hur plattformen fungerar, varför jag inte är säker på att alternativet att diskutera på artikelns diskussionssida är givet för alla som är nya. Dessutom har EstrellaSueciaWP:BOÅ redan tagit upp att ett en lägre grad av skydd skulle träffa (de flesta) vandalerna. Allt väl / Lucie Manette (Diskussion) 3 juli 2022 kl. 07.37 (CEST)
ok det var kanske overkill. Åtgärder ska vara avpassade efter det inträffade, och enl vad som nämnts på WP:BOÅ så skulle halvlåst varit tillräckligt för att spärra de som varit aktiva denna gång. Men om det sätts i system att skapa nya användarid, vänta 4 dar och sedan attackera halvlåsta sidor så tvekar inte jag med trekvartslåsning. Kolla gärna newuserlogg - otroligt många anvid skapas där en kan undra över seriositeten i en del. /Anhn 3 juli 2022 kl. 09.05 (CEST)
Nej, men då hamnar vi i ett annat läge. Då vore det lättare att argumentera för proportionaliteten i en trekvartslåsning. Allt väl / Lucie Manette (Diskussion) 3 juli 2022 kl. 09.28 (CEST)
Som admin bör man vara tillgänglig för frågor m.m. efter åtgärder och det är därför lämpligt om ens disk.sida är helt oskyddad. Kortare tider kan det finnas skäl för att skydda sidan mot troll och klottrande. Redan en halvlåsning är en inskränkning i nåbarheten. Trollkonton kan ha skapats tillräckligt långt tillbaka i tiden för att kunna redigera på halvlåsta sidor. Sammantaget tycker jag en kort trekvartslåsning är lämplig vid attacker. Edaen (diskussion) 3 juli 2022 kl. 10.04 (CEST)
I normala fall halvlåser jag bara. Detta var ett extremfall där återkommande trolleri kommer, och den hade redan trekvartslåsts (enligt begäran). Därför utförde jag det samtidigt som EstrellaSuecia skrev sitt diskussionsiinlägg. Vi ska vara tillgängliga för alla att diskutera. Att hitta rätt när man är ny är en labyrint, och de flesta skriver på utförarens diskussion. Rätt är egentligen att skriva artikeldiskussioner på just artikeldiskussionen som inte är låst, alltså är påverkan inte så stor. Vi skall även komma ihåg att vi diskuterar en privatpersons integritet att inte bli mobbad av idioter för att han värnar om sin hobby och att den nya code of conduct vill vi skall jobba hårt mot mobbing. Dock gör det mig inget om blockeringen ändras och blir kortare eller halvlåst om någon vill ändra tillbaka. Adville (diskussion) 3 juli 2022 kl. 11.26 (CEST)