Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Kommentarer om administrationen av Wikipedia (KAW) är en diskussionssida ägnad åt svenskspråkiga Wikipedias administration, till exempel ärenden från Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll. En diskussion kan inledas direkt här på sidan eller flyttas hit från annan plats.

Denna sida arkiveras av en robot efter 7 dygn.

Blockering av användare som inte kan svenskaRedigera

Jag blockerade Red Winged Duck (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats) som flyttade artiklar om östeuropeiska orter till namn enligt någon annan transkriberingskonvention än den vi brukar använda. Kanske var det förhastat, men inga av bidragen visade att användare behärskar svenska. Edaen (diskussion) 10 november 2020 kl. 22.49 (CET)

Oj, här behövs det städas, men jag har inte kunskapen att ställa det till rätta. Nu är blockeringen utan tidsbegränsning, men eftersom användaren har reagerat på tilltal, behöver vi fundera på hur vi ska göra. Jag har ingen bestämd åsikt just nu. Stigfinnare (diskussion) 11 november 2020 kl. 13.02 (CET)
Har vi några klara direktiv på om vi ska transkribera från ryska eller belarusiska namn gällande platser i Belarus? Finns det några språkvårdande instanser vi kan få hjälp av? Och om vi väljer belarusiska, finns det någon bra transkriberings-tabell? Om vi bara hittar svar på de frågorna kan förmodligen "Red Winged Duck" hjälpa till med att städa upp efter LsjBots (och andras) kanske inte helt konsekventa namngivning. Boⅰⅵᴇ (🖉) 11 november 2020 kl. 13.29 (CET)
Jag var djärv och lyfte blockeringen då användaren kommunicerar. EstrellaSueciadiskussion, 11 november 2020 kl. 13.35 (CET)
Helt ok. Så brukar vi göra. Adville (diskussion) 11 november 2020 kl. 14.28 (CET)
Hej. För kännedom: Red Winged Duck (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats) är föredetta administratör och byråkrat på Belarusiska (Taraškievica) Wikipedia. Belarusiska har inte bara ett kyrilliskt, utan även ett latiskt alfabet, så att det finns ingen anledning att transkribera det från ett tredje språk (jämför hur brukar ni transkribera t ex från serbiska).--Lesnas ättling (diskussion) 13 november 2020 kl. 10.51 (CET)
Den sista upplysningen är mycket värdefull. Frågan kompliceras den av att ryska både är officiellt språk och dominerande majoritetsspråk i Belarus. Ytterligare en komplikation med det kyrilliska alfabetet är att passmyndigheter i kyilliskskrivande länder transkriberar personnamn efter andra regler än de svenska. Min privata åsikt är att den speciella svenska transkriptionen närmar sig ett "bäst före-datum", och att de kyrilliskskrivande språken eller länderna själva bestämmer hur det skall vara. Liksom med kinesisk pinyin blir man då tvungen att lära sig vilka ljud bokstäverna representerar. Roufu (diskussion) 13 november 2020 kl. 19.00 (CET)
Självklart skall vi följa i svenskan vedertagna principer för transkription. Jag hoppas att jag aldrig under min livstid kommer att tvingas åse hur detta förändras. Något bäst-före-datum existerar definitivt inte i detta fall. Tostarpadius (diskussion) 17 november 2020 kl. 14.21 (CET)
Nu kan jag inte uttala mig om "bäst-före-datumet". Dock är det inte Wikipedia som ska sätta en ny standard för detta. Vi får nöja oss att observera och se hur praxis utvecklas och se om språkvårdande myndigheter kommer med något inspel i frågan. Rent personligen tycker jag det är rent stolligt att vi transkriberar kyrillisk text på olika sätt i olika språk. Det är dock inte min eller Wikipedias uppgift att driva på för en förändring. Stigfinnare (diskussion) 17 november 2020 kl. 22.01 (CET)
Det är inte så att det finns ett sätt att transkribera för varje språk. Det är snarare så att det finns flera sätt att transkribera från ett "kyrilliskt språk". Vad den heter och vilken vi föredrar kan variera över tid. Kiruna är i princip transkriberat från finska eller samiska Giron. 62 osv (diskussion) 18 november 2020 kl. 07.28 (CET)
Eftersom ljud uttalas på olika sätt i olika språk anser jag det vara alldeles utmärkt att vi använder en till svenskan anpassad transkription, medan tyskarna har en egen. Det jag fruktar mest är att det på grund av ren lättja blir den engelska som segrar. Den är inte mer vetenskaplig än någon annan. Tostarpadius (diskussion) 18 november 2020 kl. 09.06 (CET)
Om man strikt skulle följa ditt resonemang, skulle ju artiklarna om USA:s presidentkandidater heta Djo Bajden respektive Dånald Tramp. Så gör vi inte med engelskspråkiga namn, och det är rent korkat och orsakar massor av missförstånd när vi gör så med exempelvis ryskspråkiga namn. Men, som sagt, det är inte Wikipedias sak att förändra detta. Stigfinnare (diskussion) 18 november 2020 kl. 16.59 (CET)
Jag tycker det är självklart att vi inte transkriberar namn som är skrivna med latinskt alfabet. Det enda korkade när det gäller återgivning av kyrillisk skrift är att följa engelskan. Att följa vedertagen svensk praxis är aldrig korkat utan snarare bevis på intelligens och bildning. Tostarpadius (diskussion) 18 november 2020 kl. 17.05 (CET)
Det rimliga är väl att man skulle följa ryska transkriberingsregler, om man skulle försöka sig på en standardisering. Jag har inte hört talas om att någon driver tesen att engelska transkriberingsregler skulle gälla i svenskan. Stigfinnare (diskussion) 18 november 2020 kl. 17.50 (CET)
Det finns en vetenskaplig standard för translitteration av kyrilliska alfabeten, ISO 9, som jag tror används av finskspråkiga Wikipedia och möjligen vissa svenska bibliotek. Edaen (diskussion) 18 november 2020 kl. 18.38 (CET)
Jag minns någon gammal diskussion på Wikidata om detta så var det någon som hänvisade just till någon form av biblioteksstandard. Jag vill minnas att även den var unik för varje par av språk. Och nej, vi enades inte då om att använda den. 62 osv (diskussion) 18 november 2020 kl. 19.32 (CET)
Det är vanligt att artiklar flyttas över från enwp. Även när det inte handlar om rena översättningar används engelskspråkiga källor. Så om de svenska överges blir det förmodligen till förmån för dessa. De flesta verkar tro att anglosaxiskt och internationellt är synonymer. Tostarpadius (diskussion) 18 november 2020 kl. 19.48 (CET)
Jag tror de flesta inte ens vet om att det finns mer än ett sätt att transkribera kyrilliska tecken. Det var inte förrän jag började bli aktiv på Wikidata jag lärde mig att det finns mer än ett sätt att transkribera mellan svenska och ryska. 62 osv (diskussion) 19 november 2020 kl. 08.52 (CET)
Jo, men det där lider vi av redan idag. De som behärskar transkriberingsreglerna (jag är inte en av dem) får titt som tätt rätta upp artiklar. Det blir nog ingen skillnad, om vi i en framtid skulle finna skäl för att ändra på vilka transkriberingsregler som ska tillämpas. Stigfinnare (diskussion) 18 november 2020 kl. 22.18 (CET)
Det är inte alltid vi ska följa EU, men i detta fall anser jag att EU:s translitteringsregler från belarusiska till svenska är de vi ska följa. Det är alltså det regelverk som vi följt i många år och det finns ingen anledning att ändra det. Sid 28-29 i denna kan den intresserade läsa. --北山 Kitayama (diskussion) 18 november 2020 kl. 22.39 (CET)
Först måste det fastställas i det enskilda fallet om det är den vitryska namnformen som skall användas. Tostarpadius (diskussion) 18 november 2020 kl. 22.51 (CET)

Hello! As my edits were the reason to start this discussion, I decided to add my point of view. At first I should mention that Belarusian language has tradition of usage of Latin script alphabet since 19 century, that makes difference to Russian and Ukrainian languages as they do not have such tradition. And this makes situation more similar to Serbian language as mentioned above by Lesnas ättling. As I can see from Kategori:Orter i Serbien Swedish Wikipedia uses Serbian Latin alphabet and not transliterates names from Cyrillic. That's why I assumed that this example can be used for Belarusian names. Also geographical names in Belarus included in official catalog at maps.by, where you can find every name in Latin script (for example Suraž from my last edit). Need to mention that all geographical names in Belarus according to the law transliterated from Belarusian language not from Russian. As it's the only Latin script alphabet used in Belarus (you can see modern day examples here), I'm sure that it will be consistent to use it Swedish Wikipedia (and also for every Latin based script wiki), so I can clean up and fix all Belarus-related articles mostly created by LsjBots as mentioned above by Boⅰⅵᴇ. Best regards. --Red Winged Duck (diskussion) 24 november 2020 kl. 13.26 (CET)

According to the Wikipedia articles Łacinka has rarely been used the last 100 years, while in Serbian the latin script seems to be used as much as the cyrillic. But it really doesn't matter. The main thing is how Belarusian place names usually are written in the Swedish language. And for that it seems like the best source found in this thread is the link Kitayama provided. Boⅰⅵᴇ (🖉) 24 november 2020 kl. 15.18 (CET)

Användare Micheller8888 och judarRedigera

Jag reagerade idag på Micheller8888 (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats), och dennes förkärlek att lägga in i artiklar vilka personer som är judar. Jag reagerade och skrev på användarsidan, här, men förväntar mig inget svar på ett tag då användaren gör någon redigering i veckan. Ibland är det ok att skriva en person är/var jude, ex här, då det förtydligas varför personen satt i koncentrationsläger, men oftasst inte. Här är några exempel jag inte anser är så bra: "född i judisk familj" med källa, här utan källa, "som är judar", och ett sista exempel där det påpekas att en nobelpristagare föddes i en judisk familj, vilket inte passade i första meningen utan flyttades sist av någon annan (är man ny så vågar man kanske inte ta bort sådant om det har källa). Alla tre redigeringar på enwp handlar också om judar. Jag skulle vilja ha andras ögon på detta, då jag inte hunnit idag pga för mycket jobb, och i helgen hinner jag inte heller så mycket analys. Återställning av mycket tycker jag, sedan är frågan om det är varning, visa på riktlinjer mm Bra om gemenskapen ger sitt input. Adville (diskussion) 28 november 2020 kl. 00.47 (CET)

@Adville: Lägg märke till nicket: 88=HH (H är den 8:e bokstaven), dvs Heil H*tler. En vanlig nummersymbol inom nynazismen. Sammanträffande? Användaren påstår själv att hen är jude, men jag är knappast övertygad. Hen låter litet för förorättad vid tillfället. Litet grand av "anfall är bästa försvar", om du förstår vad jag menar. / TernariusDisk 28 november 2020 kl. 06.49 (CET)
Jag reagerade med på siffrorna. Vad personen tycker eller säger sig vara spelar ingen roll, eller vad de gör på enwp heller för den delen. Vi har som policy att inte göra bok över religiositet. Vi vet ju inte ’’om’’ de är praktiserande judar eller bara födda och inte bryr sig. Då skal det inte skrivas ut. Det är en privat sak. Vi skriver ju inte om alla andra: ”född i en kristen familj”. Personen får känna sig ”kränkt” om den vill, eller läsa vår policy. Adville (diskussion) 28 november 2020 kl. 10.38 (CET)
Etniciteten kan anges om den har anknytning till den övriga texten.I övrigt skall den inte skrivas ut eftersom den är en privatsak./Wvs (diskussion) 28 november 2020 kl. 11.08 (CET)
(Redigeringskonflikt) Det finns sammanhang där det är rimligt att skriva "född i en kristen familj". Exempelvis kan det ha stor betydelse för personer som kommer från Mellanöstern. Men inte heller då skall det nämnas slentrianmässigt. Man får bedöma från fall till fall när just denna kontext har betydelse för en biografi. Tostarpadius (diskussion) 28 november 2020 kl. 11.10 (CET)
Det blir ett problem, dock, om inläggen är en del av en agenda. Vi må vara neutrala, men det bör väl ändå inte urarta till ren flathet? Jag vill minnas att vi hade en användare för en hel del år sedan, som lade in information om svenska judar och antinazistiska journalister. Vad jag minns var det flera som opponerade sig mot den sortens katalogisering. Ett argument för att vi har den restriktiva linje rörande etnicitet som vi har (i motsats till enwp, som mlm regelmässigt lägger in etnicitet i nästan alla sina personartiklar, ibland till den grad att det snarast kräver ett icke obetydligt mått av genealogi) brukar just vara att vi vill undvika att Wikipedia används för etnisk katalogisering. / TernariusDisk 28 november 2020 kl. 11.47 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag tycker det är bra formulerat i WP:BLP, och har då och då återställt/varnat/blockerat personer med följande förtydligande:


Nationalitet, etnicitet och religionRedigera

Wikipedia har följande riktlinjer för enligt lag känsliga personuppgifter:

-- citat, utdrag från WP:BLP --


Uppgifter om
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • politiska åsikter
 • medlemskap i fackförening eller annan politiskt organisation
 • sexuell läggning
 • sexualliv
 • hälsa
 • könsöverskridande identitet eller uttryck

kan finnas med i artikeln då

 1. informationen ifråga har påverkat folks omdöme om personen, i fråga om den verksamhet personen är känd för OCH
 2. personen själv har bekräftat uppgifterna offentligt.
Uppgifter om
 • Etniskt ursprung eller etnisk tillhörighet

kan finnas med i artikeln då

 1. det etniska ursprunget är relevant i sammanhanget OCH
 2. personen själv har bekräftat uppgifterna offentligt.

Rasbegreppet bör inte användas för att beskriva personer.


-- slut citat --

Att ange någon av ovanstående uppgifter utan lämpliga källor och utan motivering av relevans är ett brott mot ovanstående konsensusbeslut i wikipediagemenskapen och kan ge en kortare tids blockering. Skulle denna typ av redigeringar upprepas kommer längre blockeringar att övervägas.


Jag menar Micheller8888:s redigeringar bör gås igenom, och grundregeln är således att _inte_ ha med etnicitet/religion enligt texten ovan. / Anhn (diskussion) 28 november 2020 kl. 12.40 (CET)

Jag har påbörjat rensa nu. Är nere vid oktober 2018. Mycket källöst om ”föddes i en känd judisk familj” som sedan ligger kvar till nu. Ibland rensat av andra. Användaren gör många bra redigeringar blandat med att lägga in om judar där det går. Därför har detta kunnat gå under radarn. Adville (diskussion) 28 november 2020 kl. 14.46 (CET)