Wikipedia:Ting två om kategorisering av artiklar om personer

Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Wikipedia:Ting två om kategorisering av artiklar om personer

 • Se även Wikipedia:Ting ett om kategorisering av artiklar om personer, där det bestämdes att artiklar om personer ska kategoriseras med efternamn först och förnamn sedan.
 • I denna omröstning föreslås det att artiklar om personer inte ska inordnas i kategorier med personens födelse- och dödsår.
 • Om omröstningen slutar med seger för de som vill kategorisera personartiklarna med födelse- och dödsår föreslås att den exakta utformningen lämnas utanför detta ting.
 • Det föreslås att tinget pågår till 13 november kl. 12.00 (d.v.s. i tre veckor)

I enlighet med den rätt jag har enligt Wikipedia:Ting om omröstningsregler utlyses följande ting. För rösträtt fordras enligt Wikipedia:Ting om begränsningar av rösträtt i omröstningar att "användaren ska ha varit registrerad användare under en månad, eller ha redigerat artiklar under en månad med statisk IP-adress".

Debatt har flyttats till denna sida från Wikipedia:Bybrunnen#Kategorier för folk födda och avlidna vissa årtal.

Användare som utlyst tinget: Rudolf 23 oktober 2005 kl.10.37 (CEST)

DebattRedigera

Jag startade några kategorier för personer födda och avlidna vissa år. Till min förvåning fick jag veta att detta avvisats för över ett år sedan. Kategoridiskussion:Födslar Kan någon berätta argumenten för att inte ha sådana kategorier? Allt som hjälper folk att hitta artiklar är IMO bra. I framtiden kommer man (enligt E23) att kunna söker efter en artikel som ligger i två olika kategorier... och om jag har informationen "norsk sångerska född 1945 eller möjligen 1946" kommar man lätt hitta fram till rätt person. Fram till dess är det lite bökigare, men kan ändå vara en hjälp.

Enwiki har sådana här kategorier, no: har det. De övriga har jag inte kollat. Kanske det är dags att införa det nu? / Habj 21 oktober 2005 kl.00.20 (CEST)

Allt som kan underlätta artikelsökning är bra. Dock blir det ju ett jättearbete att infoga nämnda kategorier i alla befintliga biografiska artiklar.  Torvindus    21 oktober 2005 kl.00.56 (CEST)
All kategorisering är ett jättearbete. All kategorisering är ett ständigt förbättringsarbete... om man tar det lite pö om pö är till slut det mesta vettigt kategoriserat. Det är ju en wiki. / Habj 21 oktober 2005 kl.01.09 (CEST)
Jag tycker att det i allmänhet är bra om svenska Wikipedia har liknande kategoriindelning som andra språkversioner. Tyska och franska WP har också denna sorts kategorier./Nicke 21 oktober 2005 kl.01.48 (CEST)
Jag har satt igång redan, med Kategori:Födda 1940. // Fred Chess 21 oktober 2005 kl.02.00 (CEST)

En riktigt dålig idé. Om någon vill sätta igång med ett jättearbete utan mening, det säger jag inget om. Jag är mer intresserad av argumentet att detta skulle kunna underlätta sökning. Om man vill hitta en person som man har glömt namnet på, använder man isåfall födelseår som sökparameter? Snarare är det så att människor använder associationer för att leta sig fram. Om någon har glömt namnet på Svenska kyrkans första kvinnliga biskop, då använder man i första hand sökord som "Svenska kyrkan" eller "biskop". Thuresson 21 oktober 2005 kl.02.27 (CEST)

Man använder den information som man har. Vilken info man har, kan variera. Personeligen ser jag det inte som jättejobbigt att lägga in en kategori till när jag ändå håller på med en artikel. / Habj 21 oktober 2005 kl.02.35 (CEST)
Jag tycker också det känns onödigt. Det tar bara upp plats i kategorifältet, och medför en massa extrajobb. Men det är ju upp till var och en vad de orkar och vill göra. /Grillo 21 oktober 2005 kl.12.05 (CEST)

Jag började med kategorier för födda och döda för något år sedan eller när det nu var, men de röstades bort på "Sidor som bör raderas". Jag anser dock fortfarande att det är bra med kategorier för födda och döda. Förstår inte rädslan för att det ska finnas "för många" kategorier. På engelska Wikipedia finns det många artiklar med 10-15 kategorier. Så mycket utrymme tar de inte upp. De ligger ju trots allt längst ner, och är därför inte i vägen för artikeltexten. Lika lite som språklänkarna är det. Den fjättrade ankan 21 oktober 2005 kl.14.16 (CEST)

Men om man använder utseede standard (och det gör jag) presenteras kategorierna överst, vilket är mycket bra om de inte är för många. RomanNose 29 oktober 2005 kl.08.32 (CEST)
Jag tycker inte att det är något problem. Den som vill lägger in personer i de här kategorierna. De som inte vill gör det inte. Det är väl precis som med alla andra nya förslag. Ett plus för att ta upp det här till diskussion först dock. Hannibal 21 oktober 2005 kl.14.21 (CEST)
Självfallet är det upp till personen som lägger in kataloger att återställa om idén röstas ner. Det är något jag accepterar. Men som ni ser är det inte så oerhört mycket arbete: födda 1940 blev klara igår om man utgår från listan på 1940.
Det är lite diskussioner kring kategori-namnen. Om ni stödjer kategori-namnet "Döda XXXX" , eller anser att kategorin "Avlidna XXXX" är bättre , eller har ett annat förslag, gå då in på Kategoridiskussion:Döda. Annars kommer jag omdöpa katalogerna till "Avlidna XXXX". // Fred Chess 21 oktober 2005 kl.14.30 (CEST)
Bra att de ska ändras. / Elinnea 21 oktober 2005 kl.16.34 (CEST)

Vad är skälet att skriva "1920-tal" istället för "1920-talet"? Det finns ju ingen som säger "Jo, jag är född på 1920-tal" utan man använder ju 1920-talet, liksom det är gjort i årtalskategorerna redan, liksom i artiklarna, det finns en artikel för 1920-talet, men ingen för 1920-tal. Det blir oreda om man blandar, så detta måste fixas innan fler sätter igång på detta vis. Om man ändrar till dem till "Kategori:Födda 1920-talet" så har vi samstämmighet med såväl "[:Kategori:1920-talet]]" och artikeln 1920-talet. / Elinnea 22 oktober 2005 kl.15.12 (CEST)

Ett argument för Kategori:Född XXXX är att det ofta kan underlätta sökandet, du söker en skådespelare du minns från några gamla filner du sett, nu minns du inte riktigt vad han hette, men av någon anledning minns du att han var född i början av 1880-talet, då kan du lätt söka igenom några år, och finna honom där, alternativet är att leta på Kategori:Amerikanska skådespelare där det hitintills finns 1190 namn att gå igenom, trots det kan du inte finna honom där kanske av den anledningen, att han står bland brittiska eller kanadensiska skådespelare, visst kan du leda på de åren som finns exempelvis 1880, 1881 och framåt, men många av dom som finns på wikipedia har inte blivit inskrivna där, och om du redigerar en artikel kan du inte se om dom har missat personen där, men du kan direkt se om han fattas på Kategori:Födda XXXX, vidare att det skulle ta tid ifrån andra insatser anser jag inte heller att det behöver göra, om du tar en stund ibland när inspirationen till artiklar tryter och skriver över från respetive årtal, för övrigt om jag skriver en artikel om exempelvis en politiker, går det betydligt fortare, om jag skriver in Kategori:Födda XXXX eller Kategori:Avlidna XXXX längst ner på sidan, än om jag sedan skall leta upp födelseåret, och skriva in honom som född där, och sedan dödsåret och skriva in honom som död under det året. / Saltus 22 oktober 2005 kl.15.12 (CEST)

Boivie 23 oktober 2005 kl.21.42 (CEST)Om det här hade varit en opinionsundersökning så hade jag röstat på "ja", för att nejargumenten inte håller:
 • Onödigt extraarbete, var och en gör det man själv tycker är viktigt. Ingen behöver fylla i kategorier mot sin vilja.
 • Hierarkiska strukturer, kan gott ha numeriska kategorier också.
 • mera oöverskådligt, nej det försvårar inte för någon att hitta det den söker.
 • Samlingar finns redan. Är inte kategorier lämligare ställe än årtalssidor för den här typen av samlingar?
Jag tycker att vi bör ha födda/avlidnakategorier (jag tycker dock det hade varit mycket bättre om vi hade infört detta redan för ett år sedan, då personartiklarna var betydligt färre) och att de sedan ska organiseras under de vanliga årtiondekategorierna. Om ingen protesterar att man använder de etablerade orden ...-talet istället för ...-tal så ändrar jag det, samt att det bör heta avlidna istället för döda (se Kategoridiskussion:Döda/ Elinnea 28 oktober 2005 kl.13.52 (CEST)

Konsensus eller majoritetRedigera

Citat: Hannibal 23 oktober 2005 kl.18.02 (CEST) Vid närmare eftertanke är konsensus bättre än ting. Och frågan har ställts på sin spets på tok för fort. Den här frågan har dessutom fått alldelels för stort utrymme.

Hur ska man kunna avvisa majoritetsbeslut och kräva konsensus, när oenigheten är så stor att man nätt och jämnt når fram till absolut majoritet i många frågor? Hannibal borde läsa på om begreppet polsk riksdag och liberum veto. Jag kan personligen gärna godta konsensuskrav, men detta skulle då innebära förbud mot födelse- och dödskategorier i personartiklar. // Rudolf 24 oktober 2005 kl.07.46 (CEST)
Jag vet gott vad både polsk riksdag och liberum veto är, och tycker inte att det är begrepp som passar in på den här diskussionen. Den här frågan har citat mig själv "ställts på sin spets på tok för fort". Frågan väcktes för bra mycket mindre än två veckor sedan, och den ende som verkar verkligt uppeldad över frågan är Rudolf 1922. Rudolf är å andra sidan så uppeldad att h*n angriper folk som inte tycker som h*n*. Då är det visserligen svårt att skapa konsenus, men man kan åtminstone ge det lite tid. Tålamod, Rudolf, så hittar vi nog en lösning som alla kan vara med på - det är det som är fördelen med konsensus, istället för att som nu köra över ungefär hälften. Vi kan väl se om det inte finns bättre alternativ än A och B? Det kanske finns både C, D, E, och F... Hannibal 24 oktober 2005 kl.16.48 (CEST)
Läser Rudolf kanske konsensus som "alla måste tycka lika"? Det är en betydelse av ordet, men det är inte riktigt så begreppet brukar tolkas i Wikipedia-sammanhang. Hannibal har förklarat rätt bra ovan. Den som vill veta mera om detta kan gärna läsa på en:Wikipedia:Consensus. / Habj 24 oktober 2005 kl.16.54 (CEST)
Konsensus betyder mycket riktigt "att alla blir överens". Jag betackar mig i görligaste mån för de engelska länkarna. Svenska wp bör inte vara en "språkspegel" av engelska wp. Svenska användare är fullt kompetenta att tänka själva. // Rudolf 26 oktober 2005 kl.07.03 (CEST)
Det är anmärkningsvärt och lite synd att Rudolf väljer att undvika att ta del av andras åsikter, snarare än att läsa på för att få en så informerad åsikt som möjligt. Svenska Wikipedia är en del av Wikipedia. Det betyder inte att vi ska ta över allt, utan att vi åtminstone kan lära oss av andras misstag. Och det finns ju interwiki-länkar till andra språk där också, så att man kan se hur tyska, holländska och franska WP gör - för den som vill ha ännu bredare kunskapsbas. Hannibal 26 oktober 2005 kl.13.27 (CEST)
Nej Rudolf, "att alla blir överens" är en av betydelserna det ordet har. Det är inte den betydelse som brukar användas i wikipedia-sammanhang (jag upprepar mig, för det låter som om det behövs). Givetvis behöver inte Rudolf sätta sig in i andra wikipediors arbetssätt, men han kan inte förbjuda andra att göra det om de ser detta som lämpligt. Han kan också välja att tolka ord på annat sätt än vad de som använder dem menar, men det är inte direkt ett förhållningssätt som underlättar kommunikation. / Habj 26 oktober 2005 kl.14.08 (CEST)
Enligt SAOB (som saknar den latinska formen konsensus, och har konsens i st) 1. samtycke, medgivande, bifall, tillåtelse. 2. överenskommelse; enighet. Jag kan inte se att det rent lexikalt har en annan betydelse än att alla kommer överens/är eniga. Ordet anges f ö vara ur bruk.//--IP 27 oktober 2005 kl.13.53 (CEST)
SAOB är en historisk ordbok. Ordet konsensus har återigen börjat användas, eftersom det blir vanligare och vanligare i engelskan, och svenska språket influeras ju mycket av engelskan. /Grillo 27 oktober 2005 kl.13.57 (CEST)
Det är en historisk ordbok, men har betydelsen förändrats? Och hur ska man göra med de med avvikande mening om man bara ska tillämpa konsensus och inte majoritetsbeslut (man kan inte känna till vad som majoriteten tycker utan omröstning - fler röstar än debatterar)?//--IP 27 oktober 2005 kl.14.27 (CEST)
"Överenskommelse" betyder inte nödvändigtvis att alla tycker lika. Se Yelah.net Konsensus är ett sätt att ta beslut i enighet. Detta får inte blandas samman med att hela gruppen tar ett enhälligt beslut då ingen reserverar sig. Utgångspunkten är att hela gruppen tar ett gemensamt beslut vilket alla kan acceptera. Men det betyder inte att alla måste anse beslutet vara det bästa.. / Habj 27 oktober 2005 kl.14.34 (CEST)
Fast nu kanske yelah inte direkt är en så värst NPOV-källa :) Har ingen SAOL till hands?//--IP 27 oktober 2005 kl.15.52 (CEST)
Samstämmighet mellan parter som har olika intressen enligt SAOL. (Vilja till) enighet mellan parter (med motsatta intressen) t.ex. inom trossamfund, i pol. sammanhang etc. sedan 1959 enligt NEs ordbok. /EnDumEn 27 oktober 2005 kl.16.31 (CEST)
Jösses, ni har ju inte ens konsensus om vad konsensus betyder! ;-) Hakanand 27 oktober 2005 kl.14.48 (CEST)
Nej, men efter vederbörlig diskussion så kommer de att komma till konsensus om det - också. Så länge ingen skapar ett ting om det under tiden, vill säga... ;-) Hannibal 27 oktober 2005 kl.15.01 (CEST)
Hakanand, jag antar att "ni" syftar på jag och Rudolf. :-D Det finns f.ö. inte många ord som har en enda betydelse utan flera tolkningsmöjligheter...
Yelah-länken är ett bevis på att ordet faktiskt används i en annan betydelse än "alla är eniga". Detta är i sig ett fullständigt neutralt faktum. Själv skulle jag tippa att denna betydelse av ordet konsensus är på ordentlig inmarsch från engelska språket, och konsensus duger bra för mig. Den som vill ha ett annat ord för att beteckna den beslutsprocess som söker samförstånd istället för konfrontation, och som söker att finna den lösning som alla kan acceptera - försök gärna uppfinna en! Eftersom detta är för internt wikipedia-bruk går det utmärkt att hitta på egna termer. Tills dess föreslår jag att alla försöker förstå vad folk avser att säga när de använder till exempel ordet konsensus. / Habj 27 oktober 2005 kl.16.11 (CEST)
Jag har förresten ett förslag! Wikipedia:Beslutsprocess som söker samförstånd med genvägen WP:BSSS. Om inte alla gillar ordet konsensus på svenska i andra betydelser än "alla tycker lika", kanske det är en variant som alla kan acceptera? / Habj 27 oktober 2005 kl.16.43 (CEST)

Hur är tanken att konsensus ska fungera i just detta fallet? Jag gillar tanken på en omfattande diskussion innan man ens försöker kommer fram till ett beslut, men om det inte uppstått någon konsensus behövs ju ett beslut i vilket fall. I t.ex. detta fallet så är alternativen ganska svartvita, antingen kategorisera eller inte katogorisera, någon bra kompromiss är svår att hitta. Gunnar Larsson 30 oktober 2005 kl.17.01 (CET)

Är denna diskussion på något sätt relevant?Redigera

Är denna diskussion på något sätt relevant för detta ting som sådant? Jag ifrågasätter nämligen att en användare, byråkrat/programerare eller ej, har myndighet att själv avskaffa en funktion som tinget, i synnerhet som detta inte utanonserats tillbörligt på Bybrunnen, och det åberopade dokumentet "Polls are evil" handlar om icke-beslutande omröstningar, och inte om dylika.//--IP 28 oktober 2005 kl.12.38 (CEST)

Den här diskussionen är i högsta grad relevant för detta ting, eftersom diskussionen handlar om ifall detta ting har någon beslutanderätt eller inte. Det är ingen som har försökt att avskaffa tinget. Det som har skett är att vissa användare (vid senaste räkningen 11 stycken, varav två administratörer, en f.d. administratör och en byråkrat/programmerare, samt svenska WP:s pressansvarige) har ifrågasatt ifall vi bör ha ting med beslutanderätt, bl.a. eftersom vi inte knappt ens har försökt att komma till konsensus först. Hannibal 28 oktober 2005 kl.13.24 (CEST)
Här kan man kan naturligtvis ifrågasätta det här tingets giltighet. Men diskussionen om vi ska ha några ting alls bör föras någon annanstans (på Bybrunnen eller Tingets diskussionssida). Här tycker jag att vi ska debattera frågan som det här tinget handlar om. (Även om min åsikt att vi inte behöver ha ett ting om frågan och att det borde diskuterats mer innan tinget startade). /EnDumEn 28 oktober 2005 kl.13.31 (CEST)


Ganska få verkar intresserade att diskutera sakfrågan här - för att kunna nå konsensus i den - utan verkar hellre vilja diskutera själva diskussionen. Hur ska man då komma någon vart? Jag tycker att man bör diskutera sakfrågan noga först för att se om man kan komma fram till något först, men om det inte går efter en längre tids diskussion, bör man ordna en omröstning. Om man aldrig ska genomföra omröstningar riskerar man att folk fortsätter med samma argument om och om igen, tills de flesta inte längre orkar läsa en kilometerlång diskussion i en fråga, vilket troligtvis leder till att inget händer i sakfrågan eller att den som är påstridigast driver igenom sin sak för ingen längre orkar läsa och inget av de alternativen är särskilt lyckade. Alltså jag tycker att man alltid i diskussionen bör sträva efter ett resultat som man kan enas kring, men om inte det går? Om diskussionen går bara avstannar, eller spretar iväg till att handla om allt möjligt annat (ofta tidigare oförätter folk emellan) så måste man ju strama upp det och låta det få en fast form i en omröstning. Jag tycker att Tinget ska vara en plats för en fastställd diskussion kring en viss fråga, under en viss tid och som, om det är nödvändigt, avslutas med en omröstning. Att hålla sådana på diverse undersidor eller på bybrunnen leder ofta till ovan nämnda evighetsdiskussioner utan lösning som de flesta varken läsa eller delta i för att det blir sån röra.

Tycker inte att man här kan se huruvida folk tycker att vi ska ha födda/avlidna-kategorier eller ej, bara att de flesta röstar på att man inte vill rösta om saken, många utan att uttrycka någon som helst åsikt i sakfrågan - då lär man knappast nå någon konsensus, om folk inte berättar vad de tycker i frågan. Alla säger bara "vi borde diskutera och nå konsensus", men om ingen diskuterar frågan om födda/döda-kategorierna lär vi ju inte komma någon vart. Att säga att man vill nå konsensus genom diskussion istället för omröstning, men sedan inte diskutera frågan, känns ungefär som om man skulle säga att man tycker att man ska äta hemlagat istället för hämtmat och sedan sätta sig i soffan, istället för att plocka fram ingredienser och redskap. Då händer ju inget, och det är likadant här./ Elinnea 28 oktober 2005 kl.13.45 (CEST)

Det är nu en dag kvar på detta ting, och jag tycker mig inte kunna se särskilt mycket diskussion om sakfrågan, har vi kommit fram till något? Eller ville alla bara protestera mot formen, snarare än frågan? Hur ska man komma fram till något om alla bara säger "Tycker vi ska nå konsensus" och sedan är tysta. Motsägelsefullt, det leder ju bara till att inget händer. / Elinnea 12 november 2005 kl.17,10 (CET)
Då många av oss tycker att ett ting är fel sätt att komma fram till hur det ska vara, så är vi kanske inte heller så pigga på att diskutera sakfrågan på en sida som heter "Ting ...".
Jag tycker nog så här: Låt de som vill ha den här kategoriseringen lägga upp sina kategorier. Så kan de som inte vill ha dem antingen föreslå sidorna för radering och diskutera dem på raderingssidan, eller kanske diskutera raderingen nere i bybrunnen. --Boivie 15 november 2005 kl.10,09 (CET)

Tidigare omröstningar om kategorisering av personerRedigera

Jag är inte helt emot omröstningar men tycker att de bör föregås av en diskussion och bara navändas om diskussionen inte kommer fram till något resultat. Den här omröstningen startades bara någon dag efter att diskussionen påbörjats. en anledning till omröstningen vara att tidigare omröstningar redan genomförts i ärendet. Därför vore det intressant om någon kunde visa några länkar till de tidigare omröstningarna så vi kan se vad som sades där. (Jag har ett svaggt minne av att jag sett en liknande diskussion tidigare, men lyckas inte hitta den). /130.237.226.213 24 oktober 2005 kl.15.57 (CEST)

Länken finns högst upp på denna sida. / Habj 24 oktober 2005 kl.16.54 (CEST)
Slarv och fel av mig, det gör det inte alls. Inget spår av detta ting som lär ska ha fattat beslut om att inte kategorisera efter årtal finns på Wikipedia:Tinget. Var finns detta mystiska belut? / Habj 24 oktober 2005 kl.17.16 (CEST)
Har vi inte haft någon raderingsomröstning om sådana här kategorier förut? Jag tror det, men hittar inget i arkivet för WP:SSBR. /EnDumEn 28 oktober 2005 kl.13.31 (CEST)

Argument för och emotRedigera

Argument för födelse- och dödskategorierRedigera

 • Underlättar sökning
 • Ev kommer i framtiden sökning kunna ske på artikel i två specifika kategorier
 • Underhållande att se vilka personer som fötts samma år
 • Finns i andra språkversioner av wp
 • Att både Kategori:Födda 1939 och Kategori:Födda 1940 fylldes med alla namn från artiklarna 1939 och 1940 på (sammanlagt) cirka två timmar av en enskild användare talar för att det inte är ett omöjligt företag.
 • Artikellistor på sidor som 1939 och 1940 behöver bara inkludera valda namn

Argument mot födelse- och dödskategorierRedigera

 • Onödigt extraarbete, när insatser behövs till annat.
 • Årtalskategorisering används i regel till numerisk organisation, alltså platta strukturer som arkiv har. Hierarkiska strukturer utgår i regel från teman, personer och ämnen. Årtalskategoriseringar är därför förkastliga ur logisk synpunkt.
 • Försvårar användandet av kategorisystemet genom att göra detta mera oöverskådligt
 • Samlingar av personer födda eller döda samma år finns redan i artiklarna om årtal.
 • Sökning på två kategorier kommer aldrig att få praktisk betydelse, googlesystemets genomslag innebär att friordssökning är det enda som gäller.
 • Ej heltäckande eftersom flertalet artiklar med rubricerade årtal saknar motsvarande kategoriseringar
 • För att en organisationsstruktur ska vara meningsfull ska den vara helt genomförd. Mängden biografiska artiklar talar emot att den blir det.

OmröstningRedigera

Ja till födelse- och dödskategorier i artiklar om personerRedigera

 • Hannibal 23 oktober 2005 kl.11.44 (CEST) (Förstår inte riktigt motargumenten. "Är fel lösning om man vill underlätta sökning" - vadå, alla sätt att hitta personer är väl bra? Och ingen som vill behöver ju inte lägga något arbete på det. "Estetiskt fel" är en språklig konstruktion som inte bara är märklig utan även avslöjar tanken på att det finns något rätt och fel i den här frågan.)
 1. Damast 23 oktober 2005 kl.10.50 (CEST)
 2. twincinema 23 oktober 2005 kl.10.50 (CEST)
 3. Grön 23 oktober 2005 kl.14.45 (CEST)
 4. qwm 23 oktober 2005 kl.14.47 (CEST)
 5. FG42 23 oktober 2005 kl.15.37 (CEST)
 6. Saltus 23 oktober 2005 kl.16.53 (CEST)
 7. IN433 23 oktober 2005 kl.17.26 (CEST) -Kategorier kan användas i både platt och hierarkisk struktur samtidigt, det är liksom den stora fördelen.(Att ting inte bör hållas kan rimligen inte vara ett skäl för att inte rösta bort en onödig regel från ett annat ting som inte borde hållits.)
 8. Den fjättrade ankan 23 oktober 2005 kl.20.39 (CEST) (Självklart!)
  Boivie 23 oktober 2005 kl.21.42 (CEST)Om det här hade varit en opinionsundersökning så hade jag röstat på "ja", för att nejargumenten inte håller.
 9. Motståndsmannen 29 oktober 2005 kl.13.33 (CEST)
 10. Simon Eriksson (talk) 19 december 2005 kl.16.09 (CET)

Nej till födelse- och dödskategorier i artiklar om personerRedigera

 1. Rudolf 23 oktober 2005 kl.10.37 (CEST)
 2. --IP 23 oktober 2005 kl.12.19 (CEST)
 3. Fred Chess 23 oktober 2005 kl.15.59 (CEST) Demokrati måste respekteras, annars blir det anarki!!
 4. RomanNose 23 oktober 2005 kl.19.42 (CEST) (slumptalen förblir ointressanta som kategorier)
 5. Mux 23 oktober 2005 kl.22.34 (CEST)
 6.  Torvindus    1 november 2005 kl.19.59 (CET) Jag röstar eftersom tinget inte alls är avskaffat.

Blankröst (inklusive eventuella kommentarer)Redigera

 1. CÆSAR 23 oktober 2005 kl.16.02 (CEST) Polls are evil
 2. Habj 23 oktober 2005 kl.16.15 (CEST) - Enligt Wikipedia:Tinget är tinget avskaffat. Detta ting är, enligt många, illegitimt. Vi bör inte försöka ha omröstningar med bindande resultat på Wikipedia. Det är inte så man driver en wiki. Wikipedia is not a democracy - Wikipedia is not an experiment in Internet democracy I den mån man använder opinionsundersökningar för att pejla folks åsikter, måste dessa förberedas väl så att de svarsalternativ som erbjuds återspeglar de åsikter som folk har. Att starta omröstningar utan förberedelse, a.k.a. Ting, är enbart dåligt.
  Det finns inte något beslut om att avskaffa Tinget. Ett beslut om att avskaffa Tinget måste för övrigt fattas på ett ting. Den fjättrade ankan 23 oktober 2005 kl.20.39 (CEST)
 3. Феникс 23 oktober 2005 kl.16.36 (CEST) Denna omröstning (liksom alla andra så kallade ting) är av noll värde annat än opinionsmässigt. Tyvärr verkar vissa tro annorlunda. Att ett annat ting berättigat utlysandet av ett ting såsom detta gör inte detta ting mer legitimt.
 4. Jag har börjat lobbya för att ansätta en företrädare för svenska wikipedia som har sista ordet i hur svenska wikipedia ska struktureras rent administrativt, om man ska ha ting osv, i likhet med Jimbo's roll på engelska wikipedia. Det fungerar ju inte att alla röstar om allt hur som helst. Vet inte om någon håller med mig? // Fred Chess 23 oktober 2005 kl.16.49 (CEST)
 5. Som sagt, denna opinionsundersökning har inget värde och någon svensk Jimbo kommer vi aldrig att få se (snarare kommer engelska Wikipedia att få lära sig leva utan sin diktator). Ta upp saken på WP:BB istället. / Mats Halldin 23 oktober 2005 kl.17.08 (CEST)
 6. Som ovan, ting är obsoleta. /Grillo 23 oktober 2005 kl.17.53 (CEST)
 7. Hannibal 23 oktober 2005 kl.18.02 (CEST) Vid närmare eftertanke är konsensus bättre än ting. Och frågan har ställts på sin spets på tok för fort. Den här frågan har dessutom fått alldelels för stort utrymme.
 8. Boivie 23 oktober 2005 kl.21.21 (CEST) Eftersom wikipedia inte är en demokrati, så kan heller inte tinget vara dess beslutande organ.
 9. StefanB 24 oktober 2005 kl.16.24 (CEST) Konsensus är bättre och ting känns tungt.
 10. E23 24 oktober 2005 kl.16.29 (CEST)
 11. Nicke 24 oktober 2005 kl.17.03 (CEST)
 12. Gunnar Larsson 30 oktober 2005 kl.16.53 (CET) (har ingen åsikt, har inget alls emot tinget)