Denna sida beskriver en kvalitetsgranskning (Q) av våra småplaneter i nummerordning. Kvaliten mäts i detta fall främst utifrån närvaron av bra källor.

NoterRedigera

  • ref avser att uppgiften är källbelagd. "REF" eller "Ref" avser bättre källor än "ref"
  • JPL avser att Jet Propulsion Laboratory ensamt är källan (vilket får anses som ok)
  • oref avser att källan är okänd (inte tillfredställande)
  • - avser att uppgiften saknas (ingen egentlig brist)
  • enwp är att uppgiften troligen är från engelska wikipedia (inte tillfredställande)
  • kb mallad med {{kb}}

Brödtexten och sammanfattningRedigera

En subjektiv bedömning av brödtexten beskrivs med ord som: BRA, Bra, bra, Ok, ok, svag etc i fallande skala

BildenRedigera

Vilken typ av källa det rör sig om:

1-50Redigera

Namn Artikel Mall Bild Upptäckt Banelem dim mass dens polrikt rotation albedo temp Spektral magn Total
Ceres Bra Info P! HST Länk ref JPL Ref Ref enwp oref JPL enwp oref sken oref Bra!
2 Pallas Bra Info P! HST Länk ref JPL Ref Ref lutn oref JPL JPL enwp oref sken oref Bra!
3 Juno Bra Info P! anm foto ref olänk JPL delv oref delv oref lutn ref Ref enwp enwp oref oref bra
4 Vesta Bra oref Info P! flera ref länk JPL delv oref ref - JPL oref oref oref skenb oref Bra!
5 Astraea Ok Info P! - ref länk JPL delv oref enwp delv ref ref JPL enwp? oref oref bra
6 Hebe Ok delv oref Inof P! anm ref länk JPL delv oref ref - ref JPL enwp oref sken oref ok
7 Iris Bra delv oref Info P! anm ref länk JPL Ref Ref REF Ref JPL enwp? oref sken oref Bra!
8 Flora Ok delv oref Info P! anm ref länk JPL delv oref enwp? ref ref JPL enwp oref sken oref bra
9 Metis Bra Ref Info P! - ref olänk JPL Ref Ref - JPL JPL enwp oref sken oref Bra!
10 Hygiea Bra oref Info P! bild ref länk JPL REF REF Ref Ref JPL enwp oref oref Bra
Namn Artikel Mall Bild Upptäckt Banelem dim mass dens polrikt rotation albedo temp Spektral magn Total
11 Parthenope ok oref Info P jpl ref länk JPL oref REF - JPL JPL enwp JPL sken delv oref Ok
12 Victoria Ok Ref Info P! jpl ref länk JPL REF enwp? Ref JPL JPL enwp? REF sken delv oref Bra
13 Egeria svag oref Info P! - ref länk JPL JPL enwp? - JPL JPL enwp? JPL sken Ref ok
14 Irene Bra Ref Info P - ref länk JPL JPL kb - JPL JPL enwp? JPL sken delv oref Bra!
15 Eunomia Bra! delv oref Info P - ref länk JPL Ref Ref ref Ref JPL enwp? Ref sken delv oref Bra!
16 Psyche Bra oref Info P - ref länk JPL delv oref REF ref Ref JPL enwp? Ref sken delv oref Bra
17 Thetis Bra ref Info P - ref länk JPL Ref Ref - JPL JPL enwp? JPL JPL Bra
18 Melpomene Ok ref Info P - ref länk JPL delv oref oref - Ref JPL enwp? JPL JPL Ok
19 Fortuna Bra! ref Info P - ref länk JPL Ref Ref - JPL ref enwp? Ref sken delv oref Bra!
20 Massalia Bra! delv oref Info P! - kb länk JPL Ref Ref Ref Ref JPL enwp? Ref JPL Bra!
Namn Artikel Mall Bild Upptäckt Banelem dim mass dens polrikt rotation albedo temp Spektral magn Total
21 Lutetia Bra ref Info P - ref länk JPL Ref Ref Ref JPL JPL enwp? Ref JPL Bra!
22 Kalliope Bra Ref Info P - ref länk JPL Ref Ref Ref JPL JPL enwp? REf JPL BRA!
23 Thalia ok ref Info P - ref länk JPL JPL enwp? ref JPL Ref - JPL sken delv oref bra
24 Themis svag Info P - ref länk JPL ref ref - JPL JPL enwp? ref JPL ok
25 Phocaea svag Info P - ref länk JPL JPL enwp? - ref JPL - JPL JPL ok
26 Proserpina ok Info P - ref länk JPL JPL enwp? - ref JPL enwp JPL JPL ok
27 Euterpe svag Info P - ref länk JPL JPL enwp? ref JPL JPL enwp JPL sken delv ref ok
28 Bellona svag Info P - ref länk JPL JPL enwp - JPL JPL enwp JPL JPL ok
29 Amphitrite bra Info P - ref olänk JPL ref ref ref ref JPL enwp ref sken delv oref bra
30 Urania svag Info P - ref länk JPL JPL enwp - ref JPL enwp JPL sken delv oref ok
Namn Artikel Mall Bild Upptäckt Banelem dim mass dens polrikt rotation albedo temp Spektral magn Total
31 Euphrosyne Svag Info P - ref olänk JPL ref ref ref JPL JPL enwp ref JPL ok
32 Pomona svag Info P - ref länk JPL JPL enwp - JPL JPL enwp JPL JPL ok
33 Polyhymnia svag Info P - ref länk JPL oref enwp - JPL - enwp JPL JPL ok
34 Circe svag Info P - ref länk JPL JPL enwp - ref JPL enwp JPL JPL ok
35 Leukothea svag Info P - ref länk JPL JPL enwp - ref JPL enwp JPL JPL ok
36 Atalante svag Info P - ref länk JPL JPL enwp - ref JPL enwp JPL JPL ok
37 Fides ok Info P - ref länk JPL JPL enwp - ref JPL enwp JPL JPL ok
38 Leda ok Info P - ref länk JPL JPL enwp - ref JPL enwp JPL JPL ok
39 Laetitia bra Info P - ref länk JPL ref delv oref - ref JPL enwp ref sken delv oref bra
40 Harmonia svag Info P - ref länk JPL JPL enwp - ref JPL enwp JPL sken delv oref ok
Namn Artikel Mall Bild Upptäckt Banelem dim mass dens polrikt rotation albedo temp Spektral magn Total
41 Daphne Bra Info P - ref länk JPL Ref delv ref - JPL ref enwp ref JPL bra
42 Isis svag Info P - ref länk JPL JPL enwp ref ref JPL enwp JPL sken delv oref ok
43 Ariadne bra Info P - ref länk JPL ref enwp ref ref JPL enwp JPL sken delv oref bra
44 Nysa Bra Info P - ref länk JPL Ref enwp? ref ref ref enwp JPL sken delv oref Bra
45 Eugenia BRA Info P Hawaii ref länk JPL ref ref ref ref JPL enwp JPL JPL BRA
46 Hestia ok Info P - ref länk JPL JPL enwp - ref JPL enwp JPL JPL ok
47 Aglaja ok Info P - ref länk JPL ref enwp - ref ref enwp JPL JPL bra
48 Doris ok Info P - ref länk JPL JPL ref ref JPL JPL enwp JPL JPL ok
49 Pales ok Info P - ref länk JPL JPL enwp - JPL JPL enwp JPL JPL ok
50 Virginia svag kb Info P - delv olänk JPL JPL enwp - ref JPL enwp JPL JPL ok
Namn Artikel Mall Bild Upptäckt Banelem dim mass dens polrikt rotation albedo temp Spektral magn Total