Wikipedia:Projekt kyrkobyggnader/Kyrkobyggnader i Gotlands län

Gotlands kommunRedigera

 1. Akebäcks kyrka
 2. Ala kyrka
 3. Alskogs kyrka
 4. Alva kyrka
 5. Anga kyrka
 6. Ardre kyrka
 7. Ardre, Gunfiauns kapellruin
 8. Atlingbo kyrka
 9. Bara ödekyrka
 10. Bara, Väsbygårdens kyrksal
 11. Barlingbo kyrka
 12. Björke kyrka
 13. Boge kyrka
 14. Bro kyrka
 15. Bunge kyrka
 16. Bunge, Sundskyrkan
 17. Burs kyrka
 18. Burs, Hjorterianernas kapell
 19. Buttle kyrka
 20. Bäls kyrka
 21. Dalhems kyrka
 22. Eke kyrka
 23. Ekeby kyrka
 24. Eksta kyrka
 25. Endre kyrka
 26. Eskelhems kyrka
 27. Etelhems kyrka
 28. Fardhems kyrka
 29. Fide kyrka
 30. Fleringe kyrka
 31. Fole kyrka
 32. Follingbo kyrka
 33. Fröjels kyrka
 34. Fårö kyrka
 35. Fårö, Gotska sandöns kapell
 36. Fårö, Sankt Olofs kyrkoruin (Sankt Äulas kyrkoruin)
 37. Gammelgarns kyrka
 38. Ganthems kyrka
 39. Garde kyrka
 40. Gerums kyrka
 41. Gothems kyrka
 42. Grötlingbo kyrka
 43. Guldrupe kyrka
 44. Hablingbo kyrka
 45. Hall, Hallshuks kapell
 46. Halla kyrka
 47. Halls kyrka
 48. Hamra kyrka
 49. Hangvar, Elinghems ödekyrka
 50. Hangvars kyrka
 51. Havdhems kyrka
 52. Hejde kyrka
 53. Hejdeby kyrka
 54. Hejnums kyrka
 55. Hellvi kyrka
 56. Hellvi, Sankt Olofsholms kapellruin
 57. Hemse kyrka
 58. Hogräns kyrka
 59. Hörsne kyrka
 60. Klinte kyrka
 61. Klinte, Hamnkyrkan
 62. Kräklingbo kyrka
 63. Källunge kyrka
 64. Lau kyrka
 65. Lau kyrksal
 66. Levide kyrka
 67. Linde kyrka
 68. Lojsta kyrka
 69. Lokrume kyrka
 70. Lummelunda kyrka
 71. Lye kyrka
 72. Lärbro kyrka
 73. Lärbro, Ganns ödekyrka
 74. Martebo kyrka
 75. Mästerby kyrka
 76. Norrlanda kyrka
 77. Närs kyrka
 78. Näs kyrka
 79. Othem, Slite kyrka
 80. Othems kyrka
 81. Roma klosterruin
 82. Roma kyrka
 83. Rone kyrka
 84. Rute kyrka
 85. Sanda kyrka
 86. Silte kyrka
 87. Sjonhems kyrka
 88. Sproge kyrka
 89. Stenkumla kyrka
 90. Stenkyrka kyrka
 91. Stånga kyrka
 92. Sundre kyrka
 93. Tingstäde kyrka
 94. Tofta kyrka
 95. Tofta, Strandkyrkan i Gnisvärd
 96. Träkumla kyrka
 97. Valls kyrka
 98. Vallstena kyrka
 99. Vamlingbo kyrka
 100. Viklaus kyrka
 101. Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka)
 102. Visby, Allhelgonakapellet
 103. Visby, Frälsningsarmén, Norra byggnaden
 104. Visby, Frälsningsarmén, Södra byggnaden
 105. Visby, Helge ands kyrkoruin
 106. Visby, kvarter Vårdklockan, Metodistkyrkan
 107. Visby, Ryska kyrkan (kyrkoruin)
 108. Visby, S:t Clemens kyrkoruin
 109. Visby, S:t Görans kyrkoruin
 110. Visby, S:t Lars kyrkoruin
 111. Visby, Sankt Mikaels kapell
 112. Visby, S:t Mikaels kyrka, Visby
 113. Visby, Sankt Nicolaus kyrkoruin
 114. Visby, S:t Olofs kyrkoruin
 115. Visby, S:t Hans och S:t Pers kyrkoruiner
 116. Visby, S:ta Gertruds kyrkoruin
 117. Visby, Sankta Katarina kyrkoruin
 118. Visby, Solberga kloster (ruin)
 119. Visby, S:t Trinitatis kyrkoruin
 120. Visby, Terra Nova kyrka
 121. Visby, Visborgs slottskyrka (riven)
 122. Visby, Visborgskyrkan
 123. Visby, Östra Gravkapellet
 124. Vänge kyrka
 125. Väskinde kyrka
 126. Västergarns kyrka
 127. Västerhejde kyrka
 128. Västerhejde, Fridhems kapell
 129. Västerhejde, Vibble kapell
 130. Väte kyrka
 131. Öja kyrka
 132. Östergarn, Herrviks kapell
 133. Östergarns kyrka

redigera