Väskinde kyrka

en kyrkobyggnad i Visby stift

Väskinde kyrka är en kyrkobyggnad i Visby stift som tillhör Väskinde församling och ligger i Väskinde samhälle omkring en mil nordost om Visby.

Väskinde kyrka
Kyrka
Väskinde kyrka
Väskinde kyrka
Land Sverige Sverige
Län Gotlands län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Visby stift
Församling Väskinde församling
Koordinater 57°41′26.07″N 18°25′22.88″Ö / 57.6905750°N 18.4230222°Ö / 57.6905750; 18.4230222
Invigd 1200-talet
Majestatis dopfunt

KyrkobyggnadenRedigera

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett kyrktorn i väster samt ett smalare, rakt avslutat kor i öster. Byggnadsmaterialet är i huvudsak kalksten. Ingångar finns på tornets nordsida samt på långhusets respektive korets sydsida. I långhusets nordöstra hörn återfinns rester av en tidigare absidkyrka från 1100-talets senare del. Under 1200-talets andra hälft påbörjades en ombyggnad med uppförandet av det nuvarande koret. Långhus och torn tillkom omkring 1300; i tornets sydmur finns två utsparade rum (bönekammare med hagioskop samt sakristia). Kyrkan har vitputsade fasader. Långhuset och det lägre koret täcks av branta sadeltak. Tornet, som skulle ha varit högre, har sidogallerier i norr och söder samt en kort, åttkantig tornspira med ljudgluggar. Tornportalen är enkel och odekorerad, medan korets portal är rikt smyckad med skulptur. Långhusets enda ljusintag är ett stort masverksfönster i söder, även tornets västmur genombryts av ett spetsbågigt masverksfönster; koret får ljus från en trefönstergrupp i öster. Långhuset täcks invändigt av två kryssvalv; kor och tornrum är också kryssvälvda. Kalkmålningar finns från fyra perioder, från 1200-talets mitt till 1500-talets början; målningarna framtogs vid arkitekt Erik Fants restaurering 1953.

InventarierRedigera

OrgelRedigera

Man I. Huvudverk Man II. Svällverk Pedal Koppel
Principal 8' Dubbelflöjt 8' Subbas 16' II/I
Gedackt 8' Fugara 8' II/P
Oktava 4' Voix céleste 8' I/P
Koppelflöjt 4' Traversflöjt 4'
Svegel 2' Principal 2'
Mixtur 3 chor
Cornett 2 chor
Trumpet 8'

Källor och informationRedigera

LitteraturRedigera

InternetRedigera